Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi joulu-helmikuussa lähes 10 prosenttia edellisvuodesta

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan helmikuuhun 2005 päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla lähes 10 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vienti kasvoi joulu-helmikuussa 13 ja kotimaan myynti 6 prosenttia vuotta aiemmasta.

Liikevaihto kasvoi eniten metallien jalostuksessa ja metallituotteiden valmistuksessa. Kasvu oli voimakasta myös muilla metalliteollisuuden alatoimialoilla ja kemianteollisuudessa. Myös puu- ja paperiteollisuudessa liikevaihdon kasvu kiihtyi. Elintarviketeollisuudessa ja energia- ja vesihuollon toimialalla liikevaihto laski joulu-helmikuussa vuotta aiempaan verrattuna.

Koko teollisuuden ja sen eräiden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 12/2004-2/2005, %

Joulu-helmikuussa puu- ja paperiteollisuuden myynti kasvoi 5,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvu oli nopeampaa kuin edellisillä kolmen kuukauden jaksoilla. Kemianteollisuuden myynti oli joulu-helmikuussa 20,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaa aikaa suurempi. Koneiden ja laitteiden valmistuksen kasvuvauhti kiihtyi edellisestä kolmen kuukauden jaksosta ja oli 13,5 prosenttia. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen myynnin kasvu oli joulu-helmikuussa 15,4 prosenttia ja oli suurempi kuin edellisillä kolmen kuukauden jaksoilla.

 

Liikevaihdon vuosimuutos teollisuuden suurimmilla toimialoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
3-5/2004 6-8/2004 9-11/2004 12/2004-2/2005
Teollisuus yhteensä 3,5 8,7 5,3 9,5
- Puu- ja paperiteollisuus 2,1 5,2 1,1 5,5
- Kemianteollisuus 11,1 21,0 21,9 20,5
- Koneiden ja laitteiden valmistus 12,2 11,6 8,1 13,5
- Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus -5,0 10,1 11,7 15,4
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Vuodenvaihteen nopean kasvun taustalla oli lähinnä viennin voimakas kasvu. Vienti kasvoi koko teollisuudessa joulu-helmikuussa 13 prosenttia vuotta aiemmasta. Viennin kasvua tukivat lähes kaikki tehdasteollisuuden alatoimialat.

Teollisuusyritysten viennin liikevaihdossa suurimmat toimialat olivat vuonna 2004 elektroniikka- ja sähköteollisuus, puu- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus ja koneiden ja laitteiden valmistus. Joulu-helmikuussa elektroniikka- ja sähköteollisuuden vienti kasvoi 15, puu- ja paperiteollisuuden 5, kemianteollisuuden 18 ja koneiden ja laitteiden valmistuksen 13 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Teollisuusyritysten kotimaan myynnissä suurimmat toimialat olivat vuonna 2004 elintarviketeollisuus, kemianteollisuus ja energia- ja vesihuolto. Elintarviketeollisuuden kotimaan myynti laski joulu-helmikuussa vajaat 2 prosenttia ja kemianteollisuuden kotimaan myynti kasvoi 23 prosenttia vuotta aiemmasta. Energia- ja vesihuollosta ei julkaista erikseen kotimaan myynnin indeksiä.

Koko liikevaihdon, viennin ja kotimaan myynnin kehitys 1/2000 - 2/2005, kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos, %

 

Liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys teollisuuden päätoimialoilla

Koko teollisuuden liikevaihto kääntyi kasvuun viennin vetämänä vuoden 2004 alussa. Myös kotimaan myynti kääntyi kasvuun muutamaa kuukautta myöhemmin. Vuonna 2004 teollisuuden liikevaihto kasvoi lähes 6 prosenttia, vienti vajaat 7 prosenttia ja kotimaan liikevaihto hieman alle 5 prosenttia vuoteen 2003 verrattuna.

Teollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-2/2005, 2000=100

 

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihto kasvoi maltillisesti vuonna 2004

Puu- ja paperiteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi alkuvuonna 2004 nousuun ensimmäistä kertaa lähes vuoteen. Syksyllä kasvu hieman hidastui mutta kiihtyi uudelleen vuodenvaihteessa. Toimialan kasvu oli koko viime vuoden hitaampaa kuin teollisuudessa keskimäärin. Toimialan liikevaihdon kasvua hidasti tuottajahintojen lasku. Puu- ja paperiteollisuudessa kotimaan myynti kasvoi vuonna 2004 runsaat 4 prosenttia ja vienti vajaat 2 prosenttia vuotta aiemmasta. Kotimaan myynti kasvoi myös vuosina 2002 ja 2003, mutta vienti kääntyi kasvuun vasta toisella neljänneksellä 2004.

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-2/2005, 2000=100

Kemianteollisuuden liikevaihdon kasvu ripeää keväästä 2004 alkaen

Kemianteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi toisella neljänneksellä 2004 voimakkaaseen kasvuun alkuvuoden laskukuukausien jälkeen. Liikevaihdon nousun takana oli sekä kotimaisen kysynnän että viennin vahva kasvu. Toimialan kasvu oli selvästi nopeampaa kuin koko teollisuudessa keskimäärin. Liikevaihdon kasvua tuki sekä tuotannon lisääntyminen että hintojen nousu.

Kemianteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-2/2005, 2000=100

Metalliteollisuuden (toimialat 27-34) liikevaihdon kasvu nopeutui loppuvuonna 2004

 

Metalliteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi pitkän laskukauden jälkeen kasvuun vuoden 2004 alussa. Kasvu nopeutui selvästi toisella neljänneksellä 2004. Pienen notkahduksen jälkeen kasvunopeus vielä kiihtyi loppuvuonna ja tammikuussa 2005. Kasvu oli vuosien 2004 ja 2005 vaihteessa nopeampaa kuin koko teollisuudessa keskimäärin. Metalliteollisuuden liikevaihdon kasvu oli koko vuoden 2004 ajan tasaisesti sekä vienti- että kotimarkkinavetoista.

 

Metalliteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-2/2005, 2000=100

Teollisuuden liikevaihtotilasto kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen kyselyn aineistolla. Teollisuusyritysten liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka työtä toimituksen eteen olisi tehty useita kuukausia tai vuosia.

Liikevaihtoindeksistä ei tehdä painojulkaisua. Indeksisarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä Excel-taulukkoina osoitteesta tilastokeskus.fi/til/tlv/tau.html ja Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.


Päivitetty 16.5.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. helmikuu 2005, Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi joulu-helmikuussa lähes 10 prosenttia edellisvuodesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2005/02/tlv_2005_02_2005-05-16_kat_001.html