Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 5 prosenttia edellisvuodesta

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan tammi-maaliskuussa 2005 runsaat 5 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vienti kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 7 ja kotimaan myynti 4 prosenttia vuotta aiemmasta.

Liikevaihto kasvoi eniten metalliteollisuuden alatoimialoilla sekä kemianteollisuudessa. Puu- ja paperiteollisuudessa liikevaihdon kasvu hidastui alle prosenttiin, kun vielä loka-joulukuussa 2004 liikevaihto lisääntyi yli 3 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Eniten liikevaihto aleni ensimmäisellä vuosineljänneksellä energia- ja vesihuollon toimialalla.

Koko teollisuuden ja sen eräiden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 1/2005-3/2005, %

Tammi-maaliskuussa puu- ja paperiteollisuuden liikevaihto kasvoi 0,6 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvu oli hitaampaa kuin edellisillä vuosineljänneksillä. Kemianteollisuuden liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 16,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaa aikaa suurempi. Myös kemianteollisuuden kasvuvauhti hidastui hieman edellisiin vuosineljänneksiin verrattuna. Koneiden ja laitteiden valmistuksen kasvuvauhti kiihtyi edellisestä kolmen kuukauden jaksosta ja oli 16,0 prosenttia. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen liikevaihdon kasvu oli tammi-maaliskuussa 17,2 prosenttia; kasvu oli hieman nopeampaa kuin vuoden 2004 viimeisellä vuosineljänneksellä ja selvästi nopeampaa kuin vuoden 2004 toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä.

 

Liikevaihdon vuosimuutos teollisuuden suurimmilla toimialoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
4-6/2004 7-9/2004 10-12/2004 1-3/2005
Teollisuus yhteensä 4,5 5,6 8,7 5,5
- Puu- ja paperiteollisuus 2,8 3,3 3,4 0,6
- Kemianteollisuus 15,5 21,1 22,1 16,2
- Koneiden ja laitteiden valmistus 10,5 9,4 8,6 16,0
- Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 4,6 2,7 14,3 17,2
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Teollisuusyritysten vientiliikevaihdossa suurimmat toimialat olivat vuonna 2004 elektroniikka- ja sähköteollisuus, puu- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus ja koneiden ja laitteiden valmistus. Vientiliikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä näistä toimialoista eniten koneiden ja laitteiden valmistuksen toimialalla, lähes 23 prosenttia vuodentakaisesta. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden vientiliikevaihto lisääntyi noin 16 prosenttia ja kemianteollisuuden hieman alle 17 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Puu- ja paperiteollisuudessa vientiliikevaihto pysyi tammi-maaliskuussa suurin piirtein ennallaan vuotta aiempaan verrattuna.

Teollisuusyritysten kotimaan myynnissä suurimmat toimialat olivat vuonna 2004 elintarviketeollisuus, kemianteollisuus ja energia- ja vesihuolto. Elintarviketeollisuuden kotimaan myynti laski tammi-maaliskuussa vajaat 3 prosenttia ja kemianteollisuuden kotimaan myynti kasvoi hieman alle 16 prosenttia vuotta aiemmasta. Energia- ja vesihuollosta ei julkaista erikseen kotimaan myynnin indeksiä.

Koko liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan myynnin kehitys 1/2000 - 3/2005, kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos, %

 

Liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys teollisuuden päätoimialoilla

Koko teollisuuden liikevaihto kääntyi kasvuun viennin vetämänä vuoden 2004 alussa. Myös kotimaan myynti kääntyi kasvuun muutamaa kuukautta myöhemmin. Vuonna 2004 teollisuuden liikevaihto kasvoi lähes 6 prosenttia, vientiliikevaihto vajaat 7 prosenttia ja kotimaan myynti hieman alle 5 prosenttia vuoteen 2003 verrattuna. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvu oli hieman hitaampaa kuin vuonna 2004 keskimäärin.

Teollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-3/2005, 2000=100

 

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihto kasvoi maltillisesti vuonna 2004 ja alkuvuonna 2005

Puu- ja paperiteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi alkuvuonna 2004 nousuun ensimmäistä kertaa lähes vuoteen. Syksyllä kasvu hieman hidastui mutta kiihtyi uudelleen vuodenvaihteessa. Toimialan kasvu oli koko viime vuoden hitaampaa kuin teollisuudessa keskimäärin. Toimialan liikevaihdon kasvua hidasti tuottajahintojen lasku.

Puu- ja paperiteollisuudessa kotimaan myynti kasvoi vuonna 2004 runsaat 4 prosenttia ja vientiliikevaihto vajaat 2 prosenttia vuotta aiemmasta. Kotimaan myynti kasvoi myös vuosina 2002 ja 2003, mutta vientiliikevaihto kääntyi kasvuun vasta toisella neljänneksellä 2004. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvu oli hitaampaa kuin vuonna 2004 keskimäärin.

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-3/2005, 2000=100

Kemianteollisuuden liikevaihdon kasvu ripeää keväästä 2004 alkaen

Kemianteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi toisella neljänneksellä 2004 voimakkaaseen kasvuun alkuvuoden laskukuukausien jälkeen. Liikevaihdon kasvun takana oli sekä kotimaisen kysynnän että viennin vahva kasvu. Toimialan kasvu oli selvästi nopeampaa kuin koko teollisuudessa keskimäärin. Liikevaihdon kasvua tuki sekä tuotannon lisääntyminen että hintojen nousu. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvu oli hieman nopeampaa kuin vuonna 2004 keskimäärin.

Kemianteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-3/2005, 2000=100

Metalliteollisuuden (toimialat 27-34) liikevaihdon kasvu nopeutui loppuvuodesta 2004

Metalliteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi pitkän laskukauden jälkeen kasvuun vuoden 2004 alussa. Kasvu nopeutui selvästi toisella neljänneksellä 2004. Pienen notkahduksen jälkeen kasvunopeus vielä kiihtyi loppuvuonna 2004 ja alkuvuonna 2005. Kasvu oli vuosien 2004 ja 2005 vaihteessa nopeampaa kuin koko teollisuudessa keskimäärin. Metalliteollisuuden liikevaihdon kasvu oli koko vuoden 2004 ajan tasaisesti sekä vienti- että kotimarkkinavetoista.

Metalliteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-3/2005, 2000=100

Teollisuuden liikevaihtotilasto kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen kyselyn aineistolla. Teollisuusyritysten liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka työtä toimituksen eteen olisi tehty useita kuukausia tai vuosia.

Liikevaihtoindeksistä ei tehdä painojulkaisua. Indeksisarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä Excel-taulukkoina osoitteesta tilastokeskus.fi/til/tlv/tau.html ja Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.


Päivitetty 16.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. maaliskuu 2005, Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 5 prosenttia edellisvuodesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2005/03/tlv_2005_03_2005-06-16_kat_001.html