Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa 5 prosenttia edellisvuodesta

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 maalis-toukokuussa 5 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vientiliikevaihto kasvoi 7 prosenttia ja kotimaan myynti 4 prosenttia vuotta aiemmasta.

Liikevaihto kasvoi reippaasti kaikilla metalliteollisuuden alatoimialoilla sekä kemianteollisuudessa. Sen sijaan puu- ja paperiteollisuudessa liikevaihto pieneni lähes 8 prosenttia vuotta aiemmasta. Luvussa näkyy paperiteollisuuden työkiistan vaikutus. Myös elintarviketeollisuudessa liikevaihto väheni.

Koko teollisuuden ja sen eräiden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 3-5/2005, %

Maalis-toukokuussa puu- ja paperiteollisuuden liikevaihto pieneni noin 8 prosenttia vuotta aiemmasta. Kehitykseen vaikutti toukokuun osalta paperiteollisuuden työkiista; toukokuussa liikevaihto väheni 18 prosenttia vuodentakaisesta. Kemianteollisuuden liikevaihto oli maalis-toukokuussa 15 prosenttia edellisvuoden vastaavaa aikaa suurempi. Kasvuvauhti hidastui edellisiin kolmen kuukauden jaksoihin verrattuna. Koneiden ja laitteiden valmistuksen kasvuvauhti sen sijaan hieman kiihtyi; maalis-toukokuussa liikevaihto kasvoi 14 prosenttia. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen liikevaihdon kasvu oli maalis-toukokuussa 10 prosenttia. Kasvu oli hitaampaa kuin edellisellä kolmen kuukauden ajanjaksolla.

Liikevaihdon vuosimuutos teollisuuden suurimmilla toimialoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
6-8/2004 9-11/2004 12/2004-2/2005 3-5/2005
Teollisuus yhteensä 8,0 4,9 9,3 5,0
- Puu- ja paperiteollisuus 5,2 1,1 5,6 -7,7
- Kemianteollisuus 21,0 22,0 21,3 14,9
- Koneiden ja laitteiden valmistus 11,6 8,1 13,6 14,3
- Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 10,1 11,6 15,6 9,7
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Teollisuusyritysten vientiliikevaihdossa suurimmat toimialat olivat vuonna 2004 elektroniikka- ja sähköteollisuus, puu- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus ja koneiden ja laitteiden valmistus. Vientiliikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa näistä toimialoista eniten kemianteollisuudessa ja koneiden ja laitteiden valmistuksen toimialalla, noin 18 prosenttia vuodentakaisesta. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden vientiliikevaihto lisääntyi noin 10 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Puu- ja paperiteollisuudessa vientiliikevaihto väheni maalis-toukokuussa 8 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.

Teollisuusyritysten kotimaan myynnissä suurimmat toimialat olivat vuonna 2004 elintarviketeollisuus, kemianteollisuus ja energia- ja vesihuolto. Elintarviketeollisuuden kotimaan myynti laski maalis-toukokuussa noin 2 prosenttia ja kemianteollisuuden kotimaan myynti kasvoi noin 12 prosenttia vuotta aiemmasta. Energia- ja vesihuollosta ei julkaista erikseen kotimaan myynnin indeksiä.

Koko liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan myynnin kehitys 1/2000 - 5/2005, kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos, %

 

Liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys teollisuuden päätoimialoilla

Koko teollisuuden liikevaihto kääntyi kasvuun viennin vetämänä vuoden 2004 alussa. Myös kotimaan myynti kääntyi kasvuun muutamaa kuukautta myöhemmin. Vuonna 2004 teollisuuden liikevaihto kasvoi reilut 5 prosenttia, vientiliikevaihto vajaat 7 prosenttia ja kotimaan myynti noin 4 prosenttia vuoteen 2003 verrattuna. Alkuvuonna 2005 liikevaihdon kasvuvauhti oli suurin piirtein sama kuin viime vuonna keskimäärin.

Teollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-5/2005, 2000=100

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihdon kasvu hidastui keväällä 2005

Puu- ja paperiteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi alkuvuonna 2004 nousuun ensimmäistä kertaa lähes vuoteen. Syksyllä kasvu hieman hidastui mutta kiihtyi uudelleen vuodenvaihteessa. Alkuvuonna 2005 liikevaihdon kasvu oli kuitenkin hitaampaa kuin vuonna 2004 keskimäärin.

Toimialan liikevaihdon kasvu oli koko viime vuoden hitaampaa kuin teollisuudessa keskimäärin. Kasvua hidasti tuottajahintojen lasku. Kotimaan myynti kasvoi vuonna 2004 runsaat 4 prosenttia ja vientiliikevaihto vajaat 2 prosenttia vuotta aiemmasta. Kotimaan myynti kasvoi myös vuosina 2002 ja 2003, mutta vientiliikevaihto kääntyi kasvuun vasta toisella neljänneksellä 2004.

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-5/2005, 2000=100

Kemianteollisuuden liikevaihdon kasvu ripeää keväästä 2004 alkaen

Kemianteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi toisella neljänneksellä 2004 voimakkaaseen kasvuun alkuvuoden laskukuukausien jälkeen. Liikevaihdon kasvun takana oli sekä kotimaisen kysynnän että viennin vahva kasvu. Toimialan kasvu oli viime vuonna selvästi nopeampaa kuin koko teollisuudessa keskimäärin. Liikevaihdon kasvua tuki sekä tuotannon lisääntyminen että hintojen nousu. Alkuvuonna 2005 liikevaihdon kasvu oli hieman nopeampaa kuin vuonna 2004 keskimäärin.

Kemianteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-5/2005, 2000=100

Metalliteollisuuden (toimialat 27-34) liikevaihdon kasvu nopeutui vuodenvaihteessa

Metalliteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi pitkän laskukauden jälkeen kasvuun vuoden 2004 alussa. Kasvu nopeutui selvästi toisella neljänneksellä 2004. Pienen notkahduksen jälkeen kasvunopeus vielä kiihtyi loppuvuonna 2004. Alkuvuonna 2005 toimialan liikevaihdon kasvu oli nopeampaa kuin vuonna 2004 keskimäärin. Metalliteollisuuden liikevaihdon kasvu oli koko vuoden 2004 ajan tasaisesti sekä vienti- että kotimarkkinavetoista.

Metalliteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-5/2005, 2000=100

Teollisuuden liikevaihtotilasto kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen kyselyn aineistolla. Teollisuusyritysten liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka työtä toimituksen eteen olisi tehty useita kuukausia tai vuosia.

Liikevaihtoindeksistä ei tehdä painojulkaisua. Indeksisarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä Excel-taulukkoina osoitteesta tilastokeskus.fi/til/tlv/tau.html ja Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.


Päivitetty 15.8.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. toukokuu 2005, Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa 5 prosenttia edellisvuodesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2005/05/tlv_2005_05_2005-08-15_kat_001.html