Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 2 prosenttia edellisvuodesta

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 huhti-kesäkuussa 2 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vientiliikevaihto kasvoi 3 prosenttia ja kotimaan myynti 2 prosenttia vuotta aiemmasta.

Liikevaihto kasvoi reippaasti kaikilla metalliteollisuuden alatoimialoilla sekä kemianteollisuudessa. Sen sijaan puu- ja paperiteollisuudessa liikevaihto pieneni lähes 25 prosenttia vuotta aiemmasta. Luvussa näkyy touko-kesäkuussa noin kuusi viikkoa kestäneen paperiteollisuuden työkiistan vaikutus. Paperialan työtaistelu edesauttoi myös energia- ja vesihuollon liikevaihdon alenemista.

Koko teollisuuden ja sen eräiden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 4-6/2005, %

Huhti-kesäkuussa puu- ja paperiteollisuuden liikevaihto pieneni noin 25 prosenttia vuotta aiemmasta. Kehitykseen vaikutti touko-kesäkuun osalta paperiteollisuuden työkiista; kesäkuussa liikevaihto väheni 54 prosenttia vuodentakaisesta. Kemianteollisuuden liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 13 prosenttia edellisvuoden vastaavaa aikaa suurempi. Kasvuvauhti hidastui edellisiin kolmen kuukauden jaksoihin verrattuna. Koneiden ja laitteiden valmistuksessa liikevaihto kasvoi 13 prosenttia. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen liikevaihdon kasvu oli huhti-kesäkuussa 9 prosenttia. Kasvu oli hitaampaa kuin kahdella edellisellä vuosineljänneksellä.

Liikevaihdon vuosimuutos teollisuuden suurimmilla toimialoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
7-9/2004 10-12/2004 1-3/2005 4-6/2005
Teollisuus yhteensä 5,0 8,3 5,0 2,1
- Puu- ja paperiteollisuus 3,3 3,4 0,8 -24,9
- Kemianteollisuus 21,1 22,1 17,2 13,1
- Koneiden ja laitteiden valmistus 9,4 8,6 15,9 13,4
- Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 2,7 14,5 15,7 8,7
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Teollisuusyritysten vientiliikevaihdossa suurimmat toimialat olivat vuonna 2004 elektroniikka- ja sähköteollisuus, puu- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus sekä koneiden ja laitteiden valmistus. Vientiliikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa näistä toimialoista eniten kemianteollisuudessa ja koneiden ja laitteiden valmistuksen toimialalla, 18 ja 16 prosenttia vuodentakaisesta. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden vientiliikevaihto lisääntyi noin 10 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Puu- ja paperiteollisuudessa vientiliikevaihto väheni huhti-kesäkuussa 28 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.

Teollisuusyritysten kotimaan myynnissä suurimmat toimialat olivat vuonna 2004 elintarviketeollisuus, kemianteollisuus ja energia- ja vesihuolto. Elintarviketeollisuuden kotimaan myynti lisääntyi huhti-kesäkuussa noin prosentin ja kemianteollisuuden kotimaan myynti kasvoi noin 9 prosenttia vuotta aiemmasta. Energia- ja vesihuollosta ei julkaista erikseen kotimaan myynnin indeksiä.

Koko liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan myynnin kehitys 1/2000 - 6/2005, kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos, %

 

Liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys teollisuuden päätoimialoilla

Koko teollisuuden liikevaihto kääntyi kasvuun viennin vetämänä vuoden 2004 alussa. Myös kotimaan myynti kääntyi kasvuun muutamaa kuukautta myöhemmin. Vuonna 2004 teollisuuden liikevaihto kasvoi reilut 5 prosenttia, vientiliikevaihto vajaat 7 prosenttia ja kotimaan myynti noin 4 prosenttia vuoteen 2003 verrattuna. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2005 liikevaihto kasvoi vajaat 4 prosenttia vuodentakaisesta, vientiliikevaihto runsaat 5 ja kotimaan myynti vajaat 2 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-6/2005, 2000=100

 

Puu- ja paperiteollisuuden tilanne poikkeuksellinen keväällä 2005

Puu- ja paperiteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi alkuvuonna 2004 nousuun ensimmäistä kertaa lähes vuoteen. Syksyllä 2004 kasvu hieman hidastui mutta kiihtyi uudelleen vuodenvaihteessa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2005 liikevaihdon kasvu oli touko-kesäkuulle ajoittuneen paperiteollisuuden työkiistan vuoksi huomattavasti hitaampaa kuin vuonna 2004 keskimäärin.

Toimialan liikevaihdon kasvu oli kuitenkin myös koko viime vuoden hitaampaa kuin teollisuudessa keskimäärin. Kasvua hidasti tuottajahintojen lasku.

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-6/2005, 2000=100

Kemianteollisuuden liikevaihdon kasvuvauhti hidastui keväällä hieman

Kemianteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi toisella neljänneksellä 2004 voimakkaaseen kasvuun. Liikevaihdon kasvun takana oli sekä kotimaisen kysynnän että viennin vahva kasvu. Toimialan kasvu oli viime vuonna selvästi nopeampaa kuin koko teollisuudessa keskimäärin. Liikevaihdon kasvua tuki sekä tuotannon lisääntyminen että hintojen nousu. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2005 liikevaihdon kasvu oli suurin piirtein yhtä nopeaa kuin vuonna 2004 keskimäärin.

Kemianteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-6/2005, 2000=100

Metalliteollisuuden (toimialat 27-34) liikevaihdon kasvu ripeää tammi-kesäkuussa

Metalliteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi pitkän laskukauden jälkeen kasvuun vuoden 2004 alussa. Kasvu nopeutui selvästi toisella neljänneksellä 2004. Pienen notkahduksen jälkeen kasvunopeus vielä kiihtyi vuodenvaihteessa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2005 toimialan liikevaihdon kasvu oli nopeampaa kuin koko teollisuudessa ja selvästi nopeampaa kuin vuonna 2004 keskimäärin. Metalliteollisuuden vientiliikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa lähes 16 prosenttia ja kotimaan myynti reilut 9 prosenttia vuotta aiemmasta.

Metalliteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-6/2005, 2000=100

Teollisuuden liikevaihtotilasto kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen kyselyn aineistolla. Teollisuusyritysten liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka työtä toimituksen eteen olisi tehty useita kuukausia tai vuosia.

Liikevaihtoindeksistä ei tehdä painojulkaisua. Indeksisarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä Excel-taulukkoina osoitteesta tilastokeskus.fi/til/tlv/tau.html ja Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.


Päivitetty 14.9.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. kesäkuu 2005, Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 2 prosenttia edellisvuodesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2005/06/tlv_2005_06_2005-09-14_kat_001.html