Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi elo-lokakuussa 5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 elo-lokakuussa 5 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Sekä vientiliikevaihto että kotimaan myynti suurenivat noin 5 prosenttia vuotta aiemmasta.

Liikevaihto kasvoi eniten metalliteollisuuden alatoimialoilla metallien jalostusta lukuun ottamatta. Myös ei-metallisten mineraalituotteiden valmistuksessa liikevaihdon kasvu oli ripeää. Energia- ja vesihuollon liikevaihto pieneni elo-lokakuussa 3 prosenttia vuodentakaisesta. Myös puu- ja paperiteollisuudessa ja tekstiiliteollisuudessa liikevaihto väheni hieman vuotta aiempaan verrattuna.

Koko teollisuuden ja sen eräiden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 8-10/2005, %

Elo-lokakuussa liikevaihto kasvoi päätoimialoista eniten metalliteollisuudessa: koneiden ja laitteiden valmistuksessa liikevaihto suureni 10 prosenttia ja elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa 7 prosenttia vuodentakaisesta. Molemmilla toimialoilla kasvu oli hitaampaa kuin edellisillä kolmen kuukauden ajanjaksoilla. Kemianteollisuuden liikevaihto oli elo-lokakuussa 7 prosenttia edellisvuoden vastaavaa aikaa suurempi. Kasvuvauhti hidastui edellisiin kolmen kuukauden jaksoihin verrattuna. Puu- ja paperiteollisuudessa liikevaihto pysyi elo-lokakuussa lähes ennallaan vuodentakaiseen verrattuna.

Liikevaihdon vuosimuutos teollisuuden suurimmilla toimialoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
11/2004-1/2005 2-4/2005 5-7/2005 8-10/2005
Teollisuus yhteensä 10,4 4,6 -0,6 5,1
- Puu- ja paperiteollisuus 4,7 0,2 -31,9 -0,7
- Kemianteollisuus 24,4 15,9 8,3 6,7
- Koneiden ja laitteiden valmistus 11,1 14,7 14,5 9,7
- Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 18,0 9,3 8,2 7,2
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Teollisuusyritysten vientiliikevaihdossa suurimmat toimialat olivat vuonna 2004 elektroniikka- ja sähköteollisuus, puu- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus sekä koneiden ja laitteiden valmistus. Vientiliikevaihto kasvoi elo-lokakuussa näistä toimialoista eniten koneiden ja laitteiden valmistuksessa, 9 prosenttia vuodentakaisesta. Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa vientiliikevaihto lisääntyi 8 prosenttia vuotta aiemmasta. Sen sijaan puu- ja paperiteollisuuden vientiliikevaihto pieneni reilut 2 prosenttia ja kemianteollisuuden runsaan prosentin vuotta aiempaan verrattuna.

Teollisuusyritysten kotimaan myynnissä suurimmat toimialat olivat vuonna 2004 elintarviketeollisuus, kemianteollisuus ja energia- ja vesihuolto. Elintarviketeollisuuden kotimaan myynti lisääntyi elo-lokakuussa 3 prosenttia ja kemianteollisuuden kotimaan myynti kasvoi 13 prosenttia vuotta aiemmasta. Energia- ja vesihuollosta ei julkaista erikseen kotimaan myynnin indeksiä.

Koko liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan myynnin kehitys 1/2000 - 10/2005, kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos, %

 

Liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys teollisuuden päätoimialoilla

Koko teollisuuden liikevaihto kääntyi kasvuun viennin vetämänä vuoden 2004 alussa. Myös kotimaan myynti kääntyi kasvuun muutamaa kuukautta myöhemmin. Vuonna 2004 teollisuuden liikevaihto kasvoi reilut 5 prosenttia, vientiliikevaihto vajaat 7 prosenttia ja kotimaan myynti noin 4 prosenttia vuoteen 2003 verrattuna. Tammi-syyskuussa 2005 liikevaihto kasvoi runsaat 4 prosenttia vuodentakaisesta, vientiliikevaihto 6 ja kotimaan myynti vajaat 3 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-10/2005, 2000=100

 

Puu- ja paperiteollisuuden tilanne poikkeuksellinen kesällä 2005

Puu- ja paperiteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi alkuvuonna 2004 nousuun ensimmäistä kertaa lähes vuoteen. Syksyllä 2004 kasvu hieman hidastui mutta kiihtyi uudelleen vuodenvaihteessa. Tammi-syyskuussa 2005 liikevaihdon kasvu oli touko-kesäkuulle ajoittuneen paperiteollisuuden työkiistan vuoksi huomattavasti hitaampaa kuin vuonna 2004 keskimäärin.

Toimialan liikevaihdon kasvu oli kuitenkin myös koko vuoden 2004 hitaampaa kuin teollisuudessa keskimäärin. Kasvua hidasti tuottajahintojen lasku.

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-10/2005, 2000=100

Kemianteollisuuden liikevaihdon kasvuvauhti alkoi hidastua keväällä 2005

Kemianteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi toisella neljänneksellä 2004 voimakkaaseen kasvuun. Liikevaihdon suurenemisen takana oli sekä kotimaisen kysynnän että viennin vahva kehitys. Toimialan kasvu oli vuonna 2004 selvästi nopeampaa kuin koko teollisuudessa keskimäärin. Liikevaihdon kasvua tuki sekä tuotannon lisääntyminen että hintojen nousu. Tammi-syyskuussa 2005 liikevaihdon kasvu oli hieman hitaampaa kuin vuonna 2004 keskimäärin.

Kemianteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-10/2005, 2000=100

Metalliteollisuuden (toimialat 27-34) liikevaihdon kasvu ripeää tammi-syyskuussa

Metalliteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi pitkän laskukauden jälkeen kasvuun vuoden 2004 alussa. Kasvu nopeutui selvästi toisella neljänneksellä 2004. Pienen notkahduksen jälkeen kasvunopeus vielä kiihtyi vuodenvaihteessa. Tammi-syyskuussa 2005 toimialan liikevaihdon kasvu oli selvästi nopeampaa kuin koko teollisuudessa ja nopeampaa kuin vuonna 2004 keskimäärin. Metalliteollisuuden vientiliikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa lähes 17 prosenttia ja kotimaan myynti reilut 8 prosenttia vuotta aiemmasta.

Metalliteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-10/2005, 2000=100

Teollisuuden liikevaihtotilasto kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen kyselyn aineistolla. Teollisuusyritysten liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka työtä toimituksen eteen olisi tehty useita kuukausia tai vuosia.

Liikevaihtoindeksistä ei tehdä painojulkaisua. Indeksisarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä Excel-taulukkoina osoitteesta tilastokeskus.fi/til/tlv/tau.html ja Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.


Päivitetty 31.1.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. lokakuu 2005, Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi elo-lokakuussa 5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2005/10/tlv_2005_10_2006-01-31_kat_001.html