Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi runsaat 3 prosenttia vuonna 2005

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2005 runsaat 3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Vientiliikevaihto kasvoi hieman yli 4 prosenttia ja kotimaan myynti vajaat 3 prosenttia vuodentakaisesta.

Eniten liikevaihto kasvoi vuonna 2005 metalliteollisuuden alatoimialoilla ja kemianteollisuudessa. Paperiteollisuuden touko-kesäkuinen työtaistelu vaikutti osaltaan liikevaihdon kasvun hidastumiseen. Liikevaihdon kasvua hidasti myös se, että vuonna 2004 myytiin enemmän suuria laivoja kuin vuonna 2005.

Koko teollisuuden ja sen eräiden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos vuonna 2005, %

Loka-joulukuussa 2005 liikevaihto kasvoi teollisuuden päätoimialoista eniten kemianteollisuudessa, lähes 10 prosenttia vuodentakaisesta. Kasvu hieman kiihtyi edelliseen kolmen kuukauden ajanjaksoon verrattuna, mutta oli hitaampaa kuin vielä alkuvuonna 2005. Koneiden ja laitteiden valmistuksessa liikevaihto suureni runsaat 6 prosenttia, kun taas elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa liikevaihto pieneni runsaan prosentin vuodentakaisesta. Puu- ja paperiteollisuudessa liikevaihto kääntyi loka-joulukuussa noin 2 prosentin kasvuun.

Liikevaihdon vuosimuutos teollisuuden suurimmilla toimialoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
1-3/2005 4-6/2005 7-9/2005 10-12/2005
Teollisuus yhteensä 4,9 2,1 5,6 1,0
- Puu- ja paperiteollisuus 0,8 -24,3 -7,8 2,1
- Kemianteollisuus 17,2 12,1 7,4 9,5
- Koneiden ja laitteiden valmistus 15,3 13,6 12,0 6,4
- Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 15,7 8,4 17,0 -1,2
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Teollisuusyritysten vientiliikevaihdossa suurimmat toimialat olivat vuonna 2004 elektroniikka- ja sähköteollisuus, puu- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus sekä koneiden ja laitteiden valmistus. Vientiliikevaihto kasvoi loka-joulukuussa näistä toimialoista eniten kemianteollisuudessa, 10 prosenttia vuodentakaisesta. Koneiden ja laitteiden valmistuksessa vientiliikevaihto lisääntyi 7 ja puu- ja paperiteollisuudessa 2 prosenttia vuotta aiemmasta. Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa vientiliikevaihto suureni vajaan prosentin vuotta aiempaan verrattuna.

Teollisuusyritysten kotimaan myynnissä suurimmat toimialat olivat vuonna 2004 elintarviketeollisuus, kemianteollisuus ja energia- ja vesihuolto. Elintarviketeollisuuden kotimaan myynti lisääntyi loka-joulukuussa prosentin ja kemianteollisuuden kotimaan myynti kasvoi 9 prosenttia vuotta aiemmasta. Energia- ja vesihuollosta ei julkaista erikseen kotimaan myynnin indeksiä.

Koko liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan myynnin kehitys 1/2000 - 12/2005, kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos, %

 

Liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys teollisuuden päätoimialoilla

Koko teollisuuden liikevaihto kääntyi kasvuun viennin vetämänä vuoden 2004 alussa. Myös kotimaan myynti kääntyi kasvuun muutamaa kuukautta myöhemmin. Vuonna 2004 teollisuuden liikevaihto kasvoi reilut 5 prosenttia. Vuonna 2005 liikevaihdon kasvu hidastui reiluun 3 prosenttiin; vientiliikevaihto kasvoi hieman yli 4 ja kotimaan myynti vajaat 3 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-12/2005, 2000=100

 

Puu- ja paperiteollisuuden tilanne poikkeuksellinen kesällä 2005

Puu- ja paperiteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi alkuvuonna 2004 nousuun ensimmäistä kertaa lähes vuoteen. Syksyllä 2004 kasvu hieman hidastui mutta kiihtyi uudelleen vuodenvaihteessa. Vuonna 2005 liikevaihdon kasvu hidastui huomattavasti touko-kesäkuulle ajoittuneen paperiteollisuuden työkiistan vuoksi; liikevaihto pieneni lähes 8 prosenttia vuotta aiemmasta, kun vuonna 2004 liikevaihto kasvoi lähes 3 prosenttia. Vientiliikevaihto pieneni vuonna 2005 noin 9 prosenttia ja kotimaan myynti 4 prosenttia. Toimialan liikevaihdon kasvu oli kuitenkin myös koko vuoden 2004 hitaampaa kuin teollisuudessa keskimäärin. Kasvua hidasti tuottajahintojen lasku.

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-12/2005, 2000=100

Kemianteollisuuden liikevaihdon kasvuvauhti alkoi hidastua keväällä 2005

Kemianteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi toisella neljänneksellä 2004 voimakkaaseen kasvuun. Liikevaihdon suurenemisen takana oli sekä kotimaisen kysynnän että viennin vahva kehitys. Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana myös vuonna 2005 vertailuajankohdan korkeasta tasosta huolimatta. Liikevaihto kasvoi vuonna 2005 noin 11 prosenttia. Vientiliikevaihto lisääntyi vajaat 12 ja kotimaan myynti noin 11 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvua tuki ensisijaisesti tuottajahintojen nousu.

Kemianteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-12/2005, 2000=100

Metalliteollisuuden (toimialat 27-34) liikevaihdon kasvu hidastui loppuvuonna 2005

Metalliteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi pitkän laskukauden jälkeen kasvuun vuoden 2004 alussa. Kasvu nopeutui selvästi toisella neljänneksellä 2004. Pienen notkahduksen jälkeen kasvunopeus vielä kiihtyi vuodenvaihteessa. Vuonna 2005 toimialan liikevaihdon kasvu oli selvästi nopeampaa kuin koko teollisuudessa ja nopeampaa kuin vuonna 2004 keskimäärin. Vuonna 2005 liikevaihto kasvoi noin 10 prosenttia, vientiliikevaihto lähes 12 prosenttia ja kotimaan myynti lähes 7 prosenttia vuotta aiemmasta.

Metalliteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-12/2005, 2000=100

Teollisuuden liikevaihtotilasto kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen kyselyn aineistolla. Teollisuusyritysten liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka työtä toimituksen eteen olisi tehty useita kuukausia tai vuosia.

Liikevaihtoindeksistä ei tehdä painojulkaisua. Indeksisarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä Excel-taulukkoina osoitteesta tilastokeskus.fi/til/tlv/tau.html ja Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.


Päivitetty 15.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. joulukuu 2005, Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi runsaat 3 prosenttia vuonna 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2005/12/tlv_2005_12_2006-03-15_kat_001.html