Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi joulu-helmikuussa 6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan joulukuun 2005 ja helmikuun 2006 välisenä aikana runsaat 6 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vientiliikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja kotimaan myynti 7 prosenttia vuotta aiemmasta.

Liikevaihto kasvoi joulu-helmikuussa eniten energia- ja vesihuollossa, 18 prosenttia, ja kemianteollisuudessa, 16 prosenttia. Kasvun takana oli erityisesti sähkön ja öljytuotteiden kallistuminen. Näiden toimialojen lisäksi liikevaihdon kasvu kiihtyi edellisen kolmen kuukauden ajanjakson kasvuvauhtiin verrattuna erityisesti puu- ja paperiteollisuudessa sekä koneiden ja laitteiden valmistuksessa. Joulu-helmikuussa liikevaihto väheni vuotta aiemmasta ainoastaan metallien jalostuksessa.

Koko teollisuuden ja sen eräiden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 12/2005-2/2006, %

Koko teollisuuden liikevaihdon kasvua voimistivat joulu-helmikuussa etenkin energia- ja vesihuolto sekä kemianteollisuus. Liikevaihto kasvoi edellistä kolmen kuukauden ajanjaksoa nopeammin kuitenkin myös useimmilla muilla teollisuuden alatoimialoilla. Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihto suureni joulu-helmikuussa lähes 5 prosenttia ja koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihto kasvoi lähes 12 prosenttia. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa liikevaihto kasvoi joulu-helmikuussa noin 6 prosenttia; pelkästään helmikuussa toimialan liikevaihto kasvoi peräti 23 prosenttia vuodentakaisesta.

Liikevaihdon vuosimuutos teollisuuden suurimmilla toimialoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
3-5/2005 6-8/2005 9-11/2005 12/2005-2/2006
Teollisuus yhteensä 4,9 0,4 3,8 6,3
- Puu- ja paperiteollisuus -7,5 -26,2 1,7 4,5
- Kemianteollisuus 14,2 6,5 7,5 15,6
- Koneiden ja laitteiden valmistus 13,3 14,4 5,6 11,9
- Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 9,7 8,8 6,0 6,0
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Teollisuusyritysten vientiliikevaihdossa suurimmat toimialat olivat vuonna 2004 elektroniikka- ja sähköteollisuus, puu- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus sekä koneiden ja laitteiden valmistus. Vientiliikevaihto kasvoi joulu-helmikuussa näistä toimialoista eniten sekä kemianteollisuudessa että koneiden ja laitteiden valmistuksessa; molemmilla toimialoilla vientiliikevaihto kasvoi 16 prosenttia vuodentakaisesta. Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa vientiliikevaihto suureni vajaat 10 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Puu- ja paperiteollisuudessa vientiliikevaihto lisääntyi 6 prosenttia vuotta aiemmasta.

Teollisuusyritysten kotimaan myynnissä suurimmat toimialat olivat vuonna 2004 elintarviketeollisuus, kemianteollisuus ja energia- ja vesihuolto. Elintarviketeollisuuden kotimaan myynti lisääntyi joulu-helmikuussa runsaat 3 prosenttia ja kemianteollisuuden kotimaan myynti kasvoi noin 15 prosenttia vuotta aiemmasta. Energia- ja vesihuollosta ei julkaista erikseen kotimaan myynnin indeksiä.

Koko liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan myynnin kehitys 1/2000 - 2/2006, kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos, %

Liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys teollisuuden päätoimialoilla

Koko teollisuuden liikevaihto kääntyi kasvuun viennin vetämänä vuoden 2004 alussa. Myös kotimaan myynti kääntyi kasvuun muutamaa kuukautta myöhemmin. Vuonna 2004 teollisuuden liikevaihto kasvoi reilut 5 prosenttia. Vuonna 2005 koko teollisuuden liikevaihto kasvoi reilut 3 prosenttia; vientiliikevaihto kasvoi hieman yli 4 ja kotimaan myynti runsaat 2 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-2/2006, 2000=100

Puu- ja paperiteollisuuden tilanne poikkeuksellinen kesällä 2005

Puu- ja paperiteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi alkuvuonna 2004 nousuun ensimmäistä kertaa lähes vuoteen. Syksyllä 2004 kasvu hieman hidastui mutta kiihtyi uudelleen vuodenvaihteessa. Vuonna 2005 liikevaihdon kasvu hidastui huomattavasti touko-kesäkuulle ajoittuneen paperiteollisuuden työkiistan vuoksi; liikevaihto pieneni runsaat 7 prosenttia vuotta aiemmasta, kun vuonna 2004 liikevaihto kasvoi lähes 3 prosenttia. Vientiliikevaihto pieneni vuonna 2005 noin 9 prosenttia ja kotimaan myynti 4 prosenttia. Toimialan liikevaihdon kasvu oli kuitenkin myös koko vuoden 2004 hitaampaa kuin teollisuudessa keskimäärin. Kasvua hidasti tuottajahintojen lasku.

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-2/2006, 2000=100

Hintojen nousu tukenut kemianteollisuuden liikevaihdon kasvua

Kemianteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi toisella neljänneksellä 2004 voimakkaaseen kasvuun. Liikevaihdon suurenemisen takana oli sekä kotimaisen kysynnän että viennin vahva kehitys. Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana myös vuonna 2005 vertailuajankohdan korkeasta tasosta huolimatta. Liikevaihto kasvoi vuonna 2005 noin 11 prosenttia. Vientiliikevaihto lisääntyi vajaat 12 ja kotimaan myynti noin 11 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvua tuki ensisijaisesti tuottajahintojen nousu.

Kemianteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-2/2006, 2000=100

Metalliteollisuuden (toimialat 27-34) liikevaihdon kasvu hidastui loppuvuonna 2005

Metalliteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi pitkän laskukauden jälkeen kasvuun vuoden 2004 alussa. Kasvu nopeutui selvästi toisella neljänneksellä 2004. Pienen notkahduksen jälkeen kasvunopeus vielä kiihtyi vuodenvaihteessa. Vuonna 2005 toimialan liikevaihdon kasvu oli selvästi nopeampaa kuin koko teollisuudessa ja nopeampaa kuin vuonna 2004 keskimäärin. Vuonna 2005 liikevaihto kasvoi noin 10 prosenttia, vientiliikevaihto lähes 12 prosenttia ja kotimaan myynti lähes 7 prosenttia vuotta aiemmasta.

Metalliteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-2/2006, 2000=100

Teollisuuden liikevaihtotilasto kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen kyselyn aineistolla. Teollisuusyritysten liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka työtä toimituksen eteen olisi tehty useita kuukausia tai vuosia.

Liikevaihtoindeksistä ei tehdä painojulkaisua. Indeksisarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä Excel-taulukkoina osoitteesta tilastokeskus.fi/til/tlv/tau.html ja Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.


Päivitetty 15.5.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. helmikuu 2006, Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi joulu-helmikuussa 6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2006/02/tlv_2006_02_2006-05-15_kat_001.html