Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 11 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan tammi-maaliskuussa 2006 runsaat 11 prosenttia vuotta aiemmasta. Vientiliikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja kotimaan myynti lähes 12 prosenttia.

Liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa eniten energia- ja vesihuollossa, 25 prosenttia, ja elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa, 17 prosenttia. Myös kemianteollisuudessa liikevaihto kasvoi ripeästi. Energia- ja vesihuollossa liikevaihdon kasvun takana on erityisesti sähkön hinnan nousu ja kemianteollisuudessa öljytuotteiden kallistuminen. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto väheni vuotta aiemmasta metallituotteiden valmistuksessa ja metallien jalostuksessa.

Koko teollisuuden ja sen eräiden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 1-3/2006, %

Teollisuuden liikevaihdon kasvu nopeutui useilla toimialoilla ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihto suureni tammi-maaliskuussa lähes 7 prosenttia, kun vielä loka-joulukuussa 2005 kasvu jäi noin 2 prosenttiin. Kemianteollisuuden liikevaihdon kasvunopeus voimistui edellisen vuosineljänneksen noin 10 prosentista reiluun 15 prosenttiin. Koneiden ja laitteiden valmistuksessa myynti suureni tammi-maaliskuussa 13 prosenttia, kun loka-joulukuussa kasvua kertyi reilut 6 prosenttia. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa noin 17 prosenttia, kun vielä edellisellä vuosineljänneksellä myynti supistui vuotta aiemmasta.

Liikevaihdon vuosimuutos teollisuuden suurimmilla toimialoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
4-6/2005 7-9/2005 10-12/2005 1-3/2006
Teollisuus yhteensä 2,1 5,6 0,9 11,4
- Puu- ja paperiteollisuus -24,3 -7,8 2,2 6,7
- Kemianteollisuus 12,1 7,4 9,5 15,1
- Koneiden ja laitteiden valmistus 13,6 12,0 6,3 13,1
- Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 8,4 17,0 -1,2 17,5
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Teollisuusyritysten vientiliikevaihdossa suurimmat toimialat olivat vuonna 2004 elektroniikka- ja sähköteollisuus, puu- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus sekä koneiden ja laitteiden valmistus. Vientiliikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa näistä toimialoista eniten elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa, 21 prosenttia vuodentakaisesta. Koneiden ja laitteiden valmistuksessa vientiliikevaihto suureni runsaat 13 prosenttia ja kemianteollisuudessa noin 12 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Puu- ja paperiteollisuudessa vientiliikevaihto lisääntyi hieman alle 8 prosenttia vuotta aiemmasta.

Teollisuusyritysten kotimaan myynnissä suurimmat toimialat olivat vuonna 2004 elintarviketeollisuus, kemianteollisuus ja energia- ja vesihuolto. Elintarviketeollisuuden kotimaan myynti lisääntyi tammi-maaliskuussa runsaat 5 prosenttia ja kemianteollisuuden kotimaan myynti kasvoi noin 17 prosenttia vuotta aiemmasta. Energia- ja vesihuollosta ei julkaista erikseen kotimaan myynnin indeksiä.

Koko liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan myynnin kehitys 1/2000 - 3/2006, kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos, %

 

Liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys teollisuuden päätoimialoilla

Koko teollisuuden liikevaihto kääntyi kasvuun viennin vetämänä vuoden 2004 alussa. Myös kotimaan myynti kääntyi kasvuun muutamaa kuukautta myöhemmin. Vuonna 2004 teollisuuden liikevaihto kasvoi reilut 5 prosenttia. Vuonna 2005 koko teollisuuden liikevaihto kasvoi reilut 3 prosenttia; vientiliikevaihto kasvoi hieman yli 4 ja kotimaan myynti runsaat 2 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-3/2006, 2000=100

 

Puu- ja paperiteollisuuden tilanne poikkeuksellinen kesällä 2005

Puu- ja paperiteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi alkuvuonna 2004 nousuun ensimmäistä kertaa lähes vuoteen. Syksyllä 2004 kasvu hieman hidastui mutta kiihtyi uudelleen vuodenvaihteessa. Vuonna 2005 liikevaihdon kasvu hidastui huomattavasti touko-kesäkuulle ajoittuneen paperiteollisuuden työkiistan vuoksi; liikevaihto pieneni runsaat 7 prosenttia vuotta aiemmasta, kun vuonna 2004 liikevaihto kasvoi lähes 3 prosenttia. Vientiliikevaihto pieneni vuonna 2005 noin 9 prosenttia ja kotimaan myynti 4 prosenttia. Toimialan liikevaihdon kasvu oli kuitenkin myös koko vuoden 2004 hitaampaa kuin teollisuudessa keskimäärin. Kasvua hidasti tuottajahintojen lasku.

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-3/2006, 2000=100

Hintojen nousu tukenut kemianteollisuuden liikevaihdon kasvua

Kemianteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi toisella neljänneksellä 2004 voimakkaaseen kasvuun. Liikevaihdon suurenemisen takana oli sekä kotimaisen kysynnän että viennin vahva kehitys. Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana myös vuonna 2005 vertailuajankohdan korkeasta tasosta huolimatta. Liikevaihto kasvoi vuonna 2005 noin 11 prosenttia. Vientiliikevaihto lisääntyi vajaat 12 ja kotimaan myynti noin 11 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvua tuki ensisijaisesti tuottajahintojen nousu.

Kemianteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-3/2006, 2000=100

Metalliteollisuuden (toimialat 27-34) liikevaihdon kasvu hidastui hetkellisesti loppuvuonna 2005

Metalliteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi pitkän laskukauden jälkeen kasvuun vuoden 2004 alussa. Kasvu nopeutui selvästi toisella neljänneksellä 2004 ja pienen notkahduksen jälkeen kasvunopeus vielä kiihtyi loppuvuonna 2004. Vuonna 2005 toimialan liikevaihdon kasvu oli selvästi nopeampaa kuin koko teollisuudessa ja nopeampaa kuin vuonna 2004 keskimäärin. Vuonna 2005 liikevaihto kasvoi noin 10 prosenttia, vientiliikevaihto lähes 12 prosenttia ja kotimaan myynti lähes 7 prosenttia vuotta aiemmasta.

Metalliteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-3/2006, 2000=100

Teollisuuden liikevaihtotilasto kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen kyselyn aineistolla. Teollisuusyritysten liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka työtä toimituksen eteen olisi tehty useita kuukausia tai vuosia.

Liikevaihtoindeksistä ei tehdä painojulkaisua. Indeksisarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä Excel-taulukkoina osoitteesta tilastokeskus.fi/til/tlv/tau.html ja Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.


Päivitetty 15.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. maaliskuu 2006, Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 11 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2006/03/tlv_2006_03_2006-06-15_kat_001.html