Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuuden liikevaihto kasvoi helmi-huhtikuussa 14 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna

Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan helmi-huhtikuussa 2006 lähes 14 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vientiliikevaihto kasvoi 19 prosenttia ja kotimaan myynti 9 prosenttia.

Liikevaihto kasvoi helmi-huhtikuussa eniten energia- ja vesihuollossa, 25 prosenttia, ja elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa, 24 prosenttia. Myös kemianteollisuudessa liikevaihto kasvoi ripeästi. Lisäksi koko teollisuuden liikevaihtoa kasvattivat ajanjaksolle osuneet risteilyalusten myynnit. Liikevaihto väheni vuotta aiemmasta tekstiilien ja vaatteiden valmistuksessa, metallien jalostuksessa ja metallituotteiden valmistuksessa.

Koko teollisuuden ja sen eräiden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 2-4/2006, %

Koko teollisuuden liikevaihdon kasvu kiihtyi edellisen kolmen kuukauden ajanjakson noin 4 prosentista lähes 14 prosenttiin. Suurimmista päätoimialoista kasvu nopeutui helmi-huhtikuussa etenkin elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa, jossa liikevaihto kasvoi noin 24 prosenttia, kun vielä edellisellä kolmen kuukauden ajanjaksolla kasvua kertyi noin 2 prosenttia. Myös koneiden ja laitteiden valmistuksessa liikevaihdon kasvu oli helmi-huhtikuussa nopeampaa kuin marras-tammikuussa. Kemianteollisuudessa liikevaihdon kasvunopeus pysyi lähes samana kuin edellisellä kolmen kuukauden ajanjaksolla. Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihdon kasvuvauhti hidastui 4 prosenttiin, kun marras-tammikuussa liikevaihto kasvoi lähes 6 prosenttia.

Liikevaihdon vuosimuutos teollisuuden suurimmilla toimialoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
5-7/2005 8-10/2005 11/2005-1/2006 2-4/2006
Teollisuus yhteensä -0,5 5,1 3,7 13,7
- Puu- ja paperiteollisuus -31,8 -0,5 5,7 4,0
- Kemianteollisuus 8,3 6,8 14,7 14,0
- Koneiden ja laitteiden valmistus 14,5 9,8 6,7 10,3
- Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 8,2 7,1 2,3 23,8
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Teollisuusyritysten vientiliikevaihdossa suurimmat toimialat olivat vuonna 2004 elektroniikka- ja sähköteollisuus, puu- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus sekä koneiden ja laitteiden valmistus. Vientiliikevaihto kasvoi helmi-huhtikuussa näistä toimialoista eniten elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa, noin 28 prosenttia vuodentakaisesta. Sekä koneiden ja laitteiden valmistuksessa että kemianteollisuudessa vientiliikevaihto kasvoi noin 14 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Puu- ja paperiteollisuudessa vientiliikevaihto lisääntyi hieman alle 5 prosenttia vuotta aiemmasta.

Teollisuusyritysten kotimaan myynnissä suurimmat toimialat olivat vuonna 2004 elintarviketeollisuus, kemianteollisuus ja energia- ja vesihuolto. Elintarviketeollisuuden kotimaan myynti lisääntyi helmi-huhtikuussa runsaat 2 prosenttia ja kemianteollisuuden kotimaan myynti kasvoi noin 14 prosenttia vuotta aiemmasta. Energia- ja vesihuollosta ei julkaista erikseen kotimaan myynnin indeksiä.

Koko liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan myynnin kehitys 1/2000 - 4/2006, kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos, %

 

Liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys teollisuuden päätoimialoilla

Koko teollisuuden liikevaihdon kasvu ripeää alkuvuonna 2006

Koko teollisuuden liikevaihto kääntyi kasvuun viennin vetämänä vuoden 2004 alussa. Myös kotimaan myynti kääntyi kasvuun muutamaa kuukautta myöhemmin. Vuonna 2004 teollisuuden liikevaihto kasvoi reilut 5 prosenttia. Vuonna 2005 kasvu hidastui reiluun 3 prosenttiin; vientiliikevaihto kasvoi hieman yli 4 ja kotimaan myynti runsaat 2 prosenttia vuodentakaisesta. Tammi-huhtikuussa 2006 koko teollisuuden liikevaihto kasvoi noin 13 prosenttia vuotta aiemmasta.

Teollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-4/2006, 2000=100

 

Puu- ja paperiteollisuuden tilanne poikkeuksellinen kesällä 2005

Puu- ja paperiteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi alkuvuonna 2004 nousuun ensimmäistä kertaa lähes vuoteen. Syksyllä 2004 kasvu hieman hidastui mutta kiihtyi uudelleen vuodenvaihteessa. Vuonna 2005 liikevaihdon kasvu hidastui huomattavasti touko-kesäkuulle ajoittuneen paperiteollisuuden työkiistan vuoksi; liikevaihto pieneni runsaat 7 prosenttia vuotta aiemmasta, kun vuonna 2004 liikevaihto kasvoi lähes 3 prosenttia. Vientiliikevaihto pieneni vuonna 2005 noin 9 prosenttia ja kotimaan myynti 4 prosenttia. Toimialan liikevaihdon kasvu oli kuitenkin myös koko vuoden 2004 hitaampaa kuin teollisuudessa keskimäärin. Kasvua hidasti tuottajahintojen lasku. Tammi-huhtikuussa 2006 puu- ja paperiteollisuuden liikevaihto kasvoi noin 5 prosenttia vuotta aiemmasta.

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-4/2006, 2000=100

Hintojen nousu tukenut kemianteollisuuden liikevaihdon kasvua

Kemianteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi toisella neljänneksellä 2004 voimakkaaseen kasvuun. Liikevaihdon suurenemisen takana oli sekä kotimaisen kysynnän että viennin vahva kehitys. Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana myös vuonna 2005 vertailuajankohdan korkeasta tasosta huolimatta. Liikevaihto kasvoi vuonna 2005 noin 11 prosenttia. Vientiliikevaihto lisääntyi vajaat 12 ja kotimaan myynti noin 11 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvua tuki ensisijaisesti tuottajahintojen nousu. Tammi-huhtikuussa 2006 kemianteollisuuden liikevaihto kasvoi noin 15 prosenttia vuotta aiemmasta.

Kemianteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-4/2006, 2000=100

Metalliteollisuuden (toimialat 27-34) liikevaihdon kasvu hidastui hetkellisesti loppuvuonna 2005

Metalliteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi pitkän laskukauden jälkeen kasvuun vuoden 2004 alussa. Kasvu nopeutui selvästi toisella neljänneksellä 2004 ja pienen notkahduksen jälkeen kasvunopeus vielä kiihtyi loppuvuonna 2004. Vuonna 2005 toimialan liikevaihdon kasvu oli selvästi nopeampaa kuin koko teollisuudessa ja nopeampaa kuin vuonna 2004 keskimäärin. Vuonna 2005 liikevaihto kasvoi noin 10 prosenttia, vientiliikevaihto lähes 12 prosenttia ja kotimaan myynti lähes 7 prosenttia vuotta aiemmasta. Tammi-huhtikuussa 2006 metalliteollisuuden liikevaihto kasvoi noin 17 prosenttia vuotta aiemmasta.

Metalliteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-4/2006, 2000=100

Teollisuuden liikevaihtotilasto kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen kyselyn aineistolla. Teollisuusyritysten liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka työtä toimituksen eteen olisi tehty useita kuukausia tai vuosia.

Liikevaihtoindeksistä ei tehdä painojulkaisua. Indeksisarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä Excel-taulukkoina osoitteesta tilastokeskus.fi/til/tlv/tau.html ja Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.


Päivitetty 25.7.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. huhtikuu 2006, Teollisuuden liikevaihto kasvoi helmi-huhtikuussa 14 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2006/04/tlv_2006_04_2006-07-25_kat_001.html