Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuuden liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa 16 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna

Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan maalis-toukokuussa 2006 noin 16 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vientiliikevaihto kasvoi 22 prosenttia ja kotimaan myynti 11 prosenttia.

Liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa eniten elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa, 26 prosenttia, ja energia- ja vesihuollossa, 21 prosenttia. Myös kemianteollisuudessa ja kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla liikevaihto kasvoi ripeästi erityisesti hintojen nousun tukemana. Lisäksi koko teollisuuden liikevaihtoa kasvattivat ajanjaksolle osuneet risteilyalusten myynnit. Puu- ja paperiteollisuuden kasvuun vaikutti viime vuoden toukokuun alhainen vertailutaso tuotantoseisokkien vuoksi. Liikevaihto väheni vuotta aiemmasta ainoastaan metallituotteiden valmistuksessa.

Koko teollisuuden ja sen eräiden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 3-5/2006, %

Koko teollisuuden liikevaihdon kasvu kiihtyi edellisen kolmen kuukauden ajanjakson noin 6 prosentista noin 16 prosenttiin. Suurimmista päätoimialoista kasvu nopeutui maalis-toukokuussa etenkin elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa, jossa liikevaihto kasvoi noin 26 prosenttia, kun vielä edellisellä kolmen kuukauden ajanjaksolla kasvua kertyi noin 6 prosenttia. Kemianteollisuudessa liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa jonkin verran nopeammin kuin vielä joulu-helmikuussa. Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihdon kasvuvauhti kiihtyi 11 prosenttiin lähinnä vertailuvuoden toukokuun matalan tason vuoksi. Koneiden ja laitteiden valmistuksessa liikevaihdon kasvuvauhti oli maalis-toukokuussa hitaampaa kuin edellisellä kolmen kuukauden ajanjaksolla.

Liikevaihdon vuosimuutos teollisuuden suurimmilla toimialoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
6-8/2005 9-11/2005 12/2005-2/2006 3-5/2006
Teollisuus yhteensä 0,4 3,8 6,4 16,3
- Puu- ja paperiteollisuus -26,2 1,7 4,6 11,3
- Kemianteollisuus 6,5 7,5 15,6 18,8
- Koneiden ja laitteiden valmistus 14,4 5,5 11,7 8,1
- Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 8,8 6,1 6,1 26,5
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Teollisuusyritysten vientiliikevaihdossa suurimmat toimialat olivat vuonna 2005 elektroniikka- ja sähköteollisuus, puu- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus sekä koneiden ja laitteiden valmistus. Vientiliikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa näistä toimialoista eniten elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa, noin 32 prosenttia vuodentakaisesta. Kemianteollisuudessa vientiliikevaihto kasvoi noin 16 prosenttia ja puu- ja paperiteollisuudessa hieman yli 11 prosenttia vuotta aiemmasta. Koneiden ja laitteiden valmistuksessa vientiliikevaihto kasvoi vajaat 9 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuusyritysten kotimaan myynnissä suurimmat toimialat olivat vuonna 2005 elintarviketeollisuus, kemianteollisuus ja energia- ja vesihuolto. Elintarviketeollisuuden kotimaan myynti lisääntyi maalis-toukokuussa vajaat 5 prosenttia ja kemianteollisuuden kotimaan myynti kasvoi noin 22 prosenttia vuotta aiemmasta. Energia- ja vesihuollosta ei julkaista erikseen kotimaan myynnin indeksiä.

Koko liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan myynnin kehitys 1/2000 - 5/2006, kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos, %

Liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys teollisuuden päätoimialoilla

Koko teollisuuden liikevaihdon kasvu ripeää alkuvuonna 2006

Koko teollisuuden liikevaihto kääntyi kasvuun viennin vetämänä vuoden 2004 alussa. Myös kotimaan myynti kääntyi kasvuun muutamaa kuukautta myöhemmin. Vuonna 2004 teollisuuden liikevaihto kasvoi reilut 5 prosenttia. Vuonna 2005 kasvu hidastui reiluun 3 prosenttiin; vientiliikevaihto kasvoi hieman yli 4 ja kotimaan myynti runsaat 2 prosenttia vuodentakaisesta. Tammi-toukokuussa 2006 koko teollisuuden liikevaihto kasvoi noin 14 prosenttia vuotta aiemmasta.

Teollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-5/2006, 2000=100

Puu- ja paperiteollisuuden tilanne poikkeuksellinen kesällä 2005

Puu- ja paperiteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi alkuvuonna 2004 nousuun ensimmäistä kertaa lähes vuoteen. Syksyllä 2004 kasvu hieman hidastui mutta kiihtyi uudelleen vuodenvaihteessa. Vuonna 2005 liikevaihdon kasvu hidastui huomattavasti touko-kesäkuulle ajoittuneen paperiteollisuuden työkiistan vuoksi; liikevaihto pieneni runsaat 7 prosenttia vuotta aiemmasta, kun vuonna 2004 liikevaihto kasvoi lähes 3 prosenttia. Vientiliikevaihto pieneni vuonna 2005 noin 9 prosenttia ja kotimaan myynti 4 prosenttia. Toimialan liikevaihdon kasvu oli kuitenkin myös koko vuoden 2004 hitaampaa kuin teollisuudessa keskimäärin. Kasvua hidasti tuottajahintojen lasku. Tammi-toukokuussa 2006 puu- ja paperiteollisuuden liikevaihto kasvoi noin 9 prosenttia vuotta aiemmasta.

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-5/2006, 2000=100

Hintojen nousu tukenut kemianteollisuuden liikevaihdon kasvua

Kemianteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi toisella neljänneksellä 2004 voimakkaaseen kasvuun. Liikevaihdon suurenemisen takana oli sekä kotimaisen kysynnän että viennin vahva kehitys. Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana myös vuonna 2005 vertailuajankohdan korkeasta tasosta huolimatta. Liikevaihto kasvoi vuonna 2005 noin 11 prosenttia. Vientiliikevaihto lisääntyi vajaat 12 ja kotimaan myynti noin 11 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvua tuki ensisijaisesti tuottajahintojen nousu. Tammi-toukokuussa 2006 kemianteollisuuden liikevaihto kasvoi noin 18 prosenttia vuotta aiemmasta.

Kemianteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-5/2006, 2000=100

Metalliteollisuuden (toimialat 27-34) liikevaihdon kasvu hidastui hetkellisesti loppuvuonna 2005

Metalliteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi pitkän laskukauden jälkeen kasvuun vuoden 2004 alussa. Kasvu nopeutui selvästi toisella neljänneksellä 2004 ja pienen notkahduksen jälkeen kasvunopeus vielä kiihtyi loppuvuonna 2004. Vuonna 2005 toimialan liikevaihdon kasvu oli selvästi nopeampaa kuin koko teollisuudessa ja nopeampaa kuin vuonna 2004 keskimäärin. Vuonna 2005 liikevaihto kasvoi noin 10 prosenttia, vientiliikevaihto lähes 12 prosenttia ja kotimaan myynti lähes 7 prosenttia vuotta aiemmasta. Tammi-toukokuussa 2006 metalliteollisuuden liikevaihto kasvoi noin 12 prosenttia vuotta aiemmasta.

Metalliteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-5/2006, 2000=100

Teollisuuden liikevaihtotilasto kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen kyselyn aineistolla. Teollisuusyritysten liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka työtä toimituksen eteen olisi tehty useita kuukausia tai vuosia.

Liikevaihtoindeksistä ei tehdä painojulkaisua. Indeksisarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä Excel-taulukkoina osoitteesta tilastokeskus.fi/til/tlv/tau.html ja Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.


Päivitetty 15.8.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. toukokuu 2006, Teollisuuden liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa 16 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2006/05/tlv_2006_05_2006-08-15_kat_001.html