Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuuden liikevaihto kasvoi 14,4 prosenttia vuonna 2006

Teollisuuden liikevaihto kasvoi vuonna 2006 Tilastokeskuksen mukaan 14,4 prosenttia. Vientiliikevaihto kasvoi 17,3 prosenttia ja kotimaan myynti 11,7 prosenttia.

Eniten liikevaihto kasvoi vuonna 2006 energia- ja vesihuollossa, metallien jalostuksessa ja kaivostoiminnassa ja louhinnassa. Näiden toimialojen liikevaihdon kasvuun vaikutti perusmetallien ja sähkön kallistuminen. Myös kemianteollisuudessa ja puu- paperiteollisuudessa liikevaihto kasvoi koko teollisuutta nopeammin. Puu- ja paperiteollisuuden kasvuprosenttia nosti vertailuvuoden 2005 touko-kesäkuinen työtaistelu. Liikevaihto kasvoi vuonna 2006 kaikilla teollisuuden alatoimialoilla. Hitainta liikevaihdon kasvu oli kustantamisen ja painamisen toimialalla.

Koko teollisuuden ja sen eräiden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos vuonna 2006, %

Loka-joulukuussa koko teollisuuden liikevaihdon kasvu hidastui edellisen kolmen kuukauden ajanjakson 14 prosentista 12 prosenttiin. Suurimmista päätoimialoista kasvu hidastui loka-joulukuussa etenkin kemianteollisuudessa, jossa liikevaihdon kasvu oli ripeää koko alkuvuoden 2006. Myös puu- ja paperiteollisuudessa ja elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa liikevaihdon kasvu oli loka-joulukuussa hitaampaa kuin edellisellä kolmen kuukauden ajanjaksolla. Sen sijaan koneiden ja laitteiden valmistuksessa liikevaihdon kasvuvauhti nopeutui edellisen kolmen kuukauden ajanjakson kasvuvauhtiin verrattuna.

Liikevaihdon vuosimuutos teollisuuden suurimmilla toimialoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
1-3/2006 4-6/2006 7-9/2006 10-12/2006
Teollisuus yhteensä 11,3 19,6 14,4 12,3
- Puu- ja paperiteollisuus 6,9 36,3 13,7 6,7
- Kemianteollisuus 16,3 24,0 15,9 4,9
- Koneiden ja laitteiden valmistus 11,1 9,9 10,4 13,7
- Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 16,8 16,3 11,4 8,2
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Teollisuusyritysten vientiliikevaihdossa suurimmat toimialat olivat vuonna 2005 elektroniikka- ja sähköteollisuus, puu- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus sekä koneiden ja laitteiden valmistus. Vientiliikevaihto kasvoi loka-joulukuussa näistä toimialoista eniten koneiden ja laitteiden valmistuksessa, 18 prosenttia vuodentakaisesta. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa vientiliikevaihto oli loka-joulukuussa 10 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Sekä puu- ja paperiteollisuudessa että kemianteollisuudessa vientiliikevaihto kasvoi 7 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuusyritysten kotimaan myynnissä suurimmat toimialat olivat vuonna 2005 elintarviketeollisuus, kemianteollisuus ja energia- ja vesihuolto. Elintarviketeollisuuden kotimaan myynti lisääntyi loka-joulukuussa 6 prosenttia vuotta aiemmasta. Kemianteollisuuden kotimaan myynti kasvoi 3 prosenttia vuodentakaisesta. Energia- ja vesihuollosta ei julkaista erikseen kotimaan myynnin indeksiä.

Koko liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan myynnin kehitys 1/2000 - 12/2006, kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos, %

Liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys teollisuuden päätoimialoilla

Koko teollisuuden liikevaihdon kasvu ripeää vuonna 2006

Koko teollisuuden liikevaihto kääntyi kasvuun viennin vetämänä vuoden 2004 alussa. Myös kotimaan myynti kääntyi kasvuun muutamaa kuukautta myöhemmin. Vuonna 2004 teollisuuden liikevaihto kasvoi reilut 5 prosenttia. Vuonna 2005 kasvu hidastui reiluun 3 prosenttiin. Vuonna 2006 koko teollisuuden liikevaihto kasvoi 14 prosenttia. Vientiliikevaihto kasvoi 17 prosenttia ja kotimaan myynti 12 prosenttia.

Teollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-12/2006, 2000=100

Puu- ja paperiteollisuuden kesän 2005 työtaistelu nosti vuoden 2006 kasvulukuja

Puu- ja paperiteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi alkuvuonna 2004 nousuun ensimmäistä kertaa lähes vuoteen. Vuonna 2005 liikevaihdon kasvu hidastui huomattavasti touko-kesäkuulle ajoittuneen paperiteollisuuden työkiistan vuoksi; liikevaihto pieneni runsaat 7 prosenttia vuotta aiemmasta, kun vuonna 2004 liikevaihto kasvoi lähes 3 prosenttia. Vuonna 2006 puu- ja paperiteollisuuden liikevaihto kasvoi osittain vertailuajankohdan matalan tason vuoksi 15 prosenttia. Vientiliikevaihto kasvoi 18 ja kotimaan myynti 10 prosenttia.

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-12/2006, 2000=100

Kemianteollisuuden liikevaihdon kasvuvauhti hidastui loppuvuonna 2006

Kemianteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi toisella neljänneksellä 2004 voimakkaaseen kasvuun. Liikevaihdon kasvun takana oli sekä kotimaisen kysynnän että viennin vahva kehitys. Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana myös vuonna 2005 vertailuajankohdan korkeasta tasosta huolimatta; kasvua kertyi vuonna 2005 noin 11 prosenttia. Vahva kasvu jatkui edelleen vuonna 2006, jolloin liikevaihto kasvoi 15 prosenttia, vientiliikevaihto 18 ja kotimaan myynti 13 prosenttia.

Kemianteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-12/2006, 2000=100

Metalliteollisuuden (toimialat 27-34) liikevaihdon kasvu ripeää vuonna 2006

Metalliteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi pitkän laskukauden jälkeen kasvuun vuoden 2004 alussa. Vuonna 2005 toimialan liikevaihdon kasvu oli selvästi nopeampaa kuin koko teollisuudessa ja nopeampaa kuin vuonna 2004 keskimäärin. Vuonna 2005 liikevaihto kasvoi 10 prosenttia. Vuonna 2006 metalliteollisuuden liikevaihdon ripeä kasvu jatkui; koko liikevaihto kasvoi 13, vientiliikevaihto 15 ja kotimaan myynti 9 prosenttia vuotta aiemmasta.

Metalliteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-12/2006, 2000=100

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka työtä toimituksen eteen olisi tehty useita kuukausia tai vuosia.

Liikevaihtoindeksistä ei tehdä painojulkaisua. Indeksisarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä Excel-taulukkoina osoitteesta tilastokeskus.fi/til/tlv/tau.html ja Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.


Päivitetty 15.3.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. joulukuu 2006, Teollisuuden liikevaihto kasvoi 14,4 prosenttia vuonna 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2006/12/tlv_2006_12_2007-03-15_kat_001.html