Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuuden liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 6,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna

Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa 6,6 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vientiliikevaihto kasvoi 6,9 prosenttia ja kotimaan myynti 6,3 prosenttia.

Liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa eniten metallien jalostuksessa, 24,3 prosenttia ja metallituotteiden valmistuksessa, 17,1 prosenttia. Näiden toimialojen liikevaihdon kasvua ylläpiti yhä perusmetallien kallistuminen vuodentakaisesta. Myös puu- ja paperiteollisuudessa liikevaihdon 5,2 prosentin kasvua tuki tuottajahintojen nousu, erityisesti puutavaran osalta. Muista suurista toimialoista liikevaihto kasvoi sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa 7,8 prosenttia ja kemianteollisuudessa 1,4 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa kaikilla muilla teollisuuden alatoimialoilla paitsi energia- ja vesihuollossa.

Koko teollisuuden ja sen eräiden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 4-6/2007, %

Huhti-kesäkuussa koko teollisuuden liikevaihdon kasvu hidastui edellisen vuosineljänneksen runsaasta 8 prosentista vajaaseen 7 prosenttiin. Suurimmista päätoimialoista kasvu hidastui huhti-kesäkuussa kaikilla muilla päätoimialoilla paitsi elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa, jossa liikevaihdon kasvuvauhti kiihtyi 3 prosentista lähes 8 prosenttiin.

Liikevaihdon vuosimuutos teollisuuden suurimmilla toimialoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
7-9/2006 10-12/2006 1-3/2007 4-6/2007
Teollisuus yhteensä 14,4 12,3 8,4 6,6
- Puu- ja paperiteollisuus 13,8 6,3 7,0 5,2
- Kemianteollisuus 15,9 4,8 2,1 1,4
- Koneiden ja laitteiden valmistus 10,4 13,8 13,2 12,5
- Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 11,5 8,2 2,7 7,8
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Teollisuusyritysten vientiliikevaihdossa suurimmat toimialat olivat vuonna 2006 elektroniikka- ja sähköteollisuus, puu- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus sekä koneiden ja laitteiden valmistus. Vientiliikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 2007 näistä toimialoista eniten koneiden ja laitteiden valmistuksessa, 12 prosenttia vuodentakaisesta. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa vientiliikevaihto oli huhti-kesäkuussa 7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Puu- ja paperiteollisuudessa kasvua kertyi vajaat 3 prosenttia ja kemianteollisuudessa alle prosentin vuodentakaisesta.

Teollisuusyritysten kotimaan myynnissä suurimmat toimialat olivat vuonna 2006 elintarviketeollisuus, kemianteollisuus ja energia- ja vesihuolto. Elintarviketeollisuuden kotimaan myynti lisääntyi huhti-kesäkuussa runsaat 3 prosenttia vuotta aiemmasta. Kemianteollisuuden kotimaan myynti kasvoi vajaat 2 prosenttia vuodentakaisesta. Energia- ja vesihuollosta ei julkaista erikseen kotimaan myynnin indeksiä.

Koko liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan myynnin kehitys 1/2000 - 6/2007, kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos, %

Liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys teollisuuden päätoimialoilla

Koko teollisuuden liikevaihdon kasvu hidastui hieman alkuvuonna

Koko teollisuuden liikevaihto kääntyi kasvuun viennin vetämänä vuoden 2004 alussa. Myös kotimaan myynti kääntyi kasvuun muutamaa kuukautta myöhemmin. Vuonna 2004 teollisuuden liikevaihto kasvoi reilut 5 prosenttia. Vuonna 2005 kasvu hidastui reiluun 3 prosenttiin. Vuonna 2006 koko teollisuuden liikevaihto kasvoi 14 prosenttia. Vientiliikevaihto kasvoi 17 prosenttia ja kotimaan myynti 12 prosenttia. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2007 liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-6/2007, 2000=100

Puu- ja paperiteollisuuden kesän 2005 työtaistelu nosti vuoden 2006 kasvulukuja

Puu- ja paperiteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi alkuvuonna 2004 nousuun ensimmäistä kertaa lähes vuoteen. Vuonna 2005 liikevaihdon kasvu hidastui huomattavasti touko-kesäkuulle ajoittuneen paperiteollisuuden työkiistan vuoksi; liikevaihto pieneni runsaat 7 prosenttia vuotta aiemmasta, kun vuonna 2004 liikevaihto kasvoi lähes 3 prosenttia. Vuonna 2006 puu- ja paperiteollisuuden liikevaihto kasvoi osittain vertailuajankohdan matalan tason vuoksi 15 prosenttia. Vientiliikevaihto kasvoi 18 ja kotimaan myynti 10 prosenttia. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2007 liikevaihto kasvoi 6 prosenttia vuodentakaisesta.

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-6/2007, 2000=100

Kemianteollisuuden liikevaihdon kasvuvauhti hidastunut vuonna 2007

Kemianteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi toisella neljänneksellä 2004 voimakkaaseen kasvuun. Liikevaihdon kasvun takana oli sekä kotimaisen kysynnän että viennin vahva kehitys. Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana myös vuonna 2005 vertailuajankohdan korkeasta tasosta huolimatta; kasvua kertyi vuonna 2005 noin 11 prosenttia. Vahva kasvu jatkui edelleen vuonna 2006, jolloin liikevaihto kasvoi 15 prosenttia, vientiliikevaihto 18 ja kotimaan myynti 13 prosenttia. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2007 liikevaihto kasvoi 2 prosenttia vuodentakaisesta.

Kemianteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-6/2007, 2000=100

Metalliteollisuuden (toimialat 27-34) liikevaihdon kasvu yhä ripeää

Metalliteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi pitkän laskukauden jälkeen kasvuun vuoden 2004 alussa. Vuonna 2005 toimialan liikevaihdon kasvu oli selvästi nopeampaa kuin koko teollisuudessa ja nopeampaa kuin vuonna 2004 keskimäärin. Vuonna 2005 liikevaihto kasvoi 10 prosenttia. Vuonna 2006 metalliteollisuuden liikevaihdon ripeä kasvu jatkui; koko liikevaihto kasvoi 13, vientiliikevaihto 15 ja kotimaan myynti 9 prosenttia vuotta aiemmasta. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2007 liikevaihto kasvoi 14 prosenttia vuodentakaisesta.

Metalliteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-6/2007, 2000=100

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka työtä toimituksen eteen olisi tehty useita kuukausia tai vuosia.

Liikevaihtoindeksistä ei tehdä painojulkaisua. Indeksisarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä Excel-taulukkoina osoitteesta tilastokeskus.fi/til/tlv/tau.html ja Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.


Päivitetty 14.9.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. kesäkuu 2007, Teollisuuden liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 6,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2007/06/tlv_2007_06_2007-09-14_kat_001.html