Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuuden liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 6,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna

Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan heinä-syyskuussa 6,6 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vientiliikevaihto kasvoi 7,1 prosenttia ja kotimaan myynti 5,7 prosenttia.

Liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa erityisesti metalliteollisuuden alatoimialoilla. Eniten liikevaihto kasvoi metallituotteiden valmistuksessa, 20,2 prosenttia ja koneiden ja laitteiden valmistuksessa, 15,6 prosenttia. Suurista toimialoista liikevaihto kasvoi sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa 9,8 prosenttia, kemianteollisuudessa 8,7 prosenttia ja puu- ja paperiteollisuudessa 3,3 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa muilla teollisuuden alatoimialoilla paitsi metallien jalostuksessa ja energia- ja vesihuollossa.

Koko teollisuuden ja sen eräiden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 7-9/2007, %

Heinä-syyskuussa koko teollisuuden liikevaihto kasvoi vajaat 7 prosenttia vuodentakaisesta eli saman verran kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Suurimmista päätoimialoista kasvu nopeutui heinä-syyskuussa kaikilla muilla päätoimialoilla paitsi puu- ja paperiteollisuudessa, jossa liikevaihdon kasvuvauhti hidastui 6 prosentista reiluun 3 prosenttiin. Eniten kasvu kiihtyi kemianteollisuudessa.

Liikevaihdon vuosimuutos teollisuuden suurimmilla toimialoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
10-12/2006 1-3/2007 4-6/2007 7-9/2007
Teollisuus yhteensä 12,3 8,3 6,5 6,6
- Puu- ja paperiteollisuus 6,3 7,0 5,9 3,3
- Kemianteollisuus 4,8 2,1 1,2 8,7
- Koneiden ja laitteiden valmistus 13,8 13,1 12,4 15,6
- Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 8,2 2,4 7,1 9,8
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Teollisuusyritysten vientiliikevaihdossa suurimmat toimialat olivat vuonna 2006 elektroniikka- ja sähköteollisuus, puu- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus sekä koneiden ja laitteiden valmistus. Vientiliikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 2007 näistä toimialoista eniten koneiden ja laitteiden valmistuksessa, lähes 18 prosenttia vuodentakaisesta. Kemianteollisuudessa vientiliikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa vajaat 14 prosenttia vuodentakaisesta, ja elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa kasvua kertyi lähes 10 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Puu- ja paperiteollisuudessa vientiliikevaihto jäi hieman vuodentakaista pienemmäksi.

Teollisuusyritysten kotimaan myynnissä suurimmat toimialat olivat vuonna 2006 elintarviketeollisuus, kemianteollisuus ja energia- ja vesihuolto. Elintarviketeollisuuden kotimaan myynti lisääntyi heinä-syyskuussa runsaat 5 prosenttia vuotta aiemmasta. Kemianteollisuuden kotimaan myynti kasvoi vajaat 5 prosenttia vuodentakaisesta. Energia- ja vesihuollosta ei julkaista erikseen kotimaan myynnin indeksiä.

Koko liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan myynnin kehitys 1/2000 - 9/2007, kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos, %

Liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys teollisuuden päätoimialoilla

Koko teollisuuden liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 7 prosenttia vuotta aiemmasta

Koko teollisuuden liikevaihto kääntyi kasvuun viennin vetämänä vuoden 2004 alussa. Myös kotimaan myynti kääntyi kasvuun muutamaa kuukautta myöhemmin. Vuonna 2004 teollisuuden liikevaihto kasvoi reilut 5 prosenttia. Vuonna 2005 kasvu hidastui reiluun 3 prosenttiin. Vuonna 2006 koko teollisuuden liikevaihto kasvoi 14 prosenttia. Vientiliikevaihto kasvoi 17 prosenttia ja kotimaan myynti 12 prosenttia. Tammi-syyskuussa 2007 liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-9/2007, 2000=100

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 5 prosenttia vuotta aiemmasta

Puu- ja paperiteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi alkuvuonna 2004 nousuun ensimmäistä kertaa lähes vuoteen. Vuonna 2005 liikevaihdon kasvu hidastui huomattavasti touko-kesäkuulle ajoittuneen paperiteollisuuden työkiistan vuoksi; liikevaihto pieneni runsaat 7 prosenttia vuotta aiemmasta, kun vuonna 2004 liikevaihto kasvoi lähes 3 prosenttia. Vuonna 2006 puu- ja paperiteollisuuden liikevaihto kasvoi osittain vertailuajankohdan matalan tason vuoksi 15 prosenttia. Vientiliikevaihto kasvoi 18 ja kotimaan myynti 10 prosenttia. Tammi-syyskuussa 2007 liikevaihto kasvoi 5 prosenttia vuodentakaisesta.

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-9/2007, 2000=100

Kemianteollisuuden liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 4 prosenttia vuotta aiemmasta

Kemianteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi toisella neljänneksellä 2004 voimakkaaseen kasvuun. Liikevaihdon kasvun takana oli sekä kotimaisen kysynnän että viennin vahva kehitys. Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana myös vuonna 2005 vertailuajankohdan korkeasta tasosta huolimatta; kasvua kertyi vuonna 2005 noin 11 prosenttia. Vahva kasvu jatkui edelleen vuonna 2006, jolloin liikevaihto kasvoi 15 prosenttia, vientiliikevaihto 18 ja kotimaan myynti 13 prosenttia. Tammi-syyskuussa vuosipuoliskolla 2007 liikevaihto kasvoi 4 prosenttia vuodentakaisesta.

Kemianteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-9/2007, 2000=100

Metalliteollisuuden (toimialat 27-34) kasvoi tammi-syyskuussa 12 prosenttia vuotta aiemmasta

Metalliteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi pitkän laskukauden jälkeen kasvuun vuoden 2004 alussa. Vuonna 2005 toimialan liikevaihdon kasvu oli selvästi nopeampaa kuin koko teollisuudessa ja nopeampaa kuin vuonna 2004 keskimäärin. Vuonna 2005 liikevaihto kasvoi 10 prosenttia. Vuonna 2006 metalliteollisuuden liikevaihdon ripeä kasvu jatkui; koko liikevaihto kasvoi 13, vientiliikevaihto 15 ja kotimaan myynti 9 prosenttia vuotta aiemmasta. Tammi-syyskuussa 2007 liikevaihto kasvoi 12 prosenttia vuodentakaisesta.

Metalliteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-9/2007, 2000=100

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka työtä toimituksen eteen olisi tehty useita kuukausia tai vuosia.

Liikevaihtoindeksistä ei tehdä painojulkaisua. Indeksisarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä Excel-taulukkoina osoitteesta tilastokeskus.fi/til/tlv/tau.html ja Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.


Päivitetty 14.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. syyskuu 2007, Teollisuuden liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 6,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2007/09/tlv_2007_09_2007-12-14_kat_001.html