Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuuden liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 9,7 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna

Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa 9,7 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 11,9 prosenttia ja vientiliikevaihto 7,9 prosenttia vuodentakaisesta.

Liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa eniten kemianteollisuudessa, 27,1 prosenttia ja energia- ja vesihuollossa, 22,1 prosenttia. Liikevaihdon kasvu oli ripeää kaikilla metalliteollisuuden alatoimialoilla metallien jalostusta lukuun ottamatta. Metallien jalostuksessa liikevaihto väheni 2,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Muista suurista toimialoista liikevaihto kasvoi koneiden ja laitteiden valmistuksessa 16,2 prosenttia ja väheni puu- ja paperiteollisuudessa 5,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Koko teollisuuden ja sen eräiden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 04/2008-06/2008, %

Huhti-kesäkuussa koko teollisuuden liikevaihto kasvoi vajaan 10 prosenttia vuodentakaisesta eli hieman enemmän kuin kolmella edellisellä vuosineljänneksellä. Koko teollisuuden kasvun nopeutumista tuki ensisijaisesti kemian teollisuuden ja energia- ja vesihuollon liikevaihdon koko vuoden jatkunut ripeä kasvu. Näillä toimialoilla liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti tuottajahintojen nousu. Puu- ja paperiteollisuutta ja metallien jalostusta lukuun ottamatta kasvu on pysynyt vahvana kaikilla suurilla päätoimialoilla. Muun muassa koneiden ja laitteiden sekä metallituotteiden valmistuksessa liikevaihto kasvoi yhä kaksinumeroisin luvuin. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa kasvu oli hieman koko teollisuutta hitaampaa, mutta yhä lähes kahdeksan prosentin luokkaa.

Liikevaihdon vuosimuutos teollisuuden suurimmilla toimialoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
7-9/2007 10-12/2007 1-3/2008 4-6/2008
Teollisuus yhteensä 6,3 7,8 6,8 9,7
- Puu- ja paperiteollisuus 3,2 -2,7 -5,2 -5,4
- Kemianteollisuus 8,9 19,8 20,3 27,1
- Koneiden ja laitteiden valmistus 15,9 16,7 12,2 16,2
- Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 7,8 16,4 10,2 7,7
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Teollisuusyritysten vientiliikevaihdossa suurimmat toimialat olivat vuonna 2006 elektroniikka- ja sähköteollisuus, puu- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus sekä koneiden ja laitteiden valmistus. Vientiliikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 2008 näistä toimialoista eniten kemianteollisuudessa, jossa kasvu kiihtyi yhä edellisneljänneksestä peräti yli 28 prosenttiin vuodentakaisesta. Metallituotteiden valmistuksessa vientiliikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa lähes 25 prosenttia ja koneiden ja laitteiden valmistuksessa reilun 18 prosenttia vuodentakaisesta. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa vientiliikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa vielä hieman yli seitsemän prosenttia vuodentakaisesta. Ainoina toimialoina puu- ja paperiteollisuudessa sekä metallien jalostuksessa vientiliikevaihto jäi vuodentakaista pienemmäksi. Ensin mainitulla vientiliikevaihto laski noin seitsemän prosenttia ja jälkimmäisellä noin kuusi prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuusyritysten kotimaan myynnissä suurimmat toimialat olivat vuonna 2006 elintarviketeollisuus, kemianteollisuus ja energia- ja vesihuolto. Kuten vientiliikevaihdossa, myös kotimaan myynnissä kemianteollisuus kasvoi huhti-kesäkuussa eniten, eli 26 prosenttia. Elintarviketeollisuuden kotimaan myynti lisääntyi huhti-kesäkuussa lähes 11 prosenttia vuotta aiemmasta. Energia- ja vesihuollosta ei julkaista erikseen kotimaan myynnin indeksiä, koko liikevaihdon osalta kasvua oli kuitenkin yli 22 prosenttia.

Koko liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan myynnin kehitys 1/2000 - 6/2008, kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos, %

Liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys teollisuuden päätoimialoilla

Koko teollisuuden liikevaihdon kasvu jatkui vakaana alkuvuonna 2008

Koko teollisuuden liikevaihto kääntyi kasvuun viennin vetämänä vuoden 2004 alussa. Vuonna 2004 teollisuuden liikevaihto kasvoi reilut 5 prosenttia. Vuonna 2005 kasvu hidastui osittain paperiteollisuuden työtaistelun vuoksi reiluun 3 prosenttiin. Tämä selittää osan vuoden 2006 liikevaihdon ripeästä 14 prosentin kasvusta. Vuonna 2007 koko teollisuuden liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vuodentakaisesta: Sekä vientiliikevaihto että kotimaan myynti kasvoivat noin 7 prosenttia vuotta aiemmasta. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvu oli hieman vuoden 2007 keskimääräistä kasvua nopeampi. Toisella neljänneksellä kasvu kiihtyi yhä ripeämmäksi sekä kotimaan- että vientiliikevaihdon kasvun kiihtyessä.

Teollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-6/2008, 2000=100

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihdon lasku jatkui alkuvuonna 2008

Puu- ja paperiteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi alkuvuonna 2004 nousuun ensimmäistä kertaa lähes vuoteen. Vuonna 2005 liikevaihdon kasvu hidastui huomattavasti touko-kesäkuulle ajoittuneen paperiteollisuuden työkiistan vuoksi; liikevaihto pieneni runsaat 7 prosenttia vuotta aiemmasta, kun vuonna 2004 liikevaihto kasvoi lähes 3 prosenttia. Vuonna 2006 puu- ja paperiteollisuuden liikevaihto kasvoi osittain vertailuajankohdan matalan tason vuoksi 15 prosenttia. Vientiliikevaihto kasvoi 18 ja kotimaan myynti 10 prosenttia. Vuonna 2007 liikevaihto kasvoi reilut 3 prosenttia vuodentakaisesta: vientiliikevaihto lisääntyi vajaan prosentin ja kotimaan myynti lähes 8 prosenttia. Vuoden 2007 lopulla toimialan liikevaihto kääntyi laskuun ja väheneminen jatkui kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2008.

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-6/2008, 2000=100

Kemianteollisuuden liikevaihdon kasvu jatkoi kiihtymistä alkuvuonna 2008

Kemianteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi toisella neljänneksellä 2004 voimakkaaseen kasvuun. Liikevaihdon kasvun takana oli sekä kotimaisen kysynnän että viennin vahva kehitys. Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana myös vuonna 2005 vertailuajankohdan korkeasta tasosta huolimatta; kasvua kertyi vuonna 2005 noin 11 prosenttia. Vahva kasvu jatkui edelleen vuonna 2006, jolloin liikevaihto kasvoi 15 prosenttia. Alkuvuonna 2007 kasvuvauhti hidastui selvästi, mutta loppuvuonna kasvu kiihtyi uudelleen. Koko vuonna 2007 kemianteollisuuden liikevaihto kasvoi noin 8 prosenttia vuodentakaisesta: Vientiliikevaihto kasvoi reilut 8 prosenttia ja kotimaan myynti runsaat 7 prosenttia. Liikevaihdon kasvu alkoi kiihtyä toisella vuosipuoliskolla 2007 ja kasvuvauhti nopeutui yhä alkuvuonna 2008.

Kemianteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-6/2008, 2000=100

Metalliteollisuuden (toimialat 27-34) liikevaihto jatkoi kasvua alkuvuonna 2008

Metalliteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi pitkän laskukauden jälkeen kasvuun vuoden 2004 alussa. Vuonna 2005 toimialan liikevaihdon kasvu oli selvästi nopeampaa kuin koko teollisuudessa; kasvua kertyi 10 prosenttia. Vuonna 2006 metalliteollisuuden liikevaihto kasvoi 13 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihdon ripeä kasvu jatkui myös vuonna 2007, jolloin koko liikevaihto kasvoi runsaat 11, vientiliikevaihto vajaat 11 ja kotimaan myynti 13 prosenttia vuotta aiemmasta. Alkuvuonna 2008 liikevaihdon kasvuvauhti pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2007 keskimäärin.

Metalliteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-6/2008, 2000=100

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka työtä toimituksen eteen olisi tehty useita kuukausia tai vuosia.

Liikevaihtoindeksistä ei tehdä painojulkaisua. Indeksisarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä Excel-taulukkoina osoitteesta tilastokeskus.fi/til/tlv/tau.html ja Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.


Päivitetty 15.9.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. kesäkuu 2008, Teollisuuden liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 9,7 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2008/06/tlv_2008_06_2008-09-15_kat_001.html