Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuuden liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 7,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna

Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan heinä-syyskuussa 7,8 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 8,7 prosenttia ja vientiliikevaihto 6,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa eniten energia- ja vesihuollossa, 35,7 prosenttia ja kemianteollisuudessa, 21,1 prosenttia. Liikevaihdon kasvu oli ripeää myös koneiden ja laitteiden valmistuksessa, metallituotteiden valmistuksessa sekä elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksessa. Sen sijaan kustantamisessa ja painamisessa liikevaihto laski 0,8 prosenttia ja puu- ja paperiteollisuudessa 6,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Koko teollisuuden ja sen eräiden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 07/2008-09/2008, %

Heinä-syyskuussa koko teollisuuden liikevaihto kasvoi vajaan 8 prosenttia vuodentakaisesta eli keskimäärin samaa vauhtia kuin kolmella edellisellä vuosineljänneksellä. Koko teollisuuden kasvua tuki ensisijaisesti energia- ja vesihuollon sekä kemian teollisuuden koko vuoden jatkunut ripeä liikevaihdon kasvu. Näillä toimialoilla liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti tuottajahintojen nousu. Puu- ja paperiteollisuutta lukuun ottamatta kasvu on pysynyt vahvana kaikilla suurilla päätoimialoilla. Muun muassa koneiden ja laitteiden sekä metallituotteiden valmistuksessa liikevaihto kasvoi yhä kaksinumeroisin luvuin. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa kasvu oli hieman koko teollisuutta hitaampaa, mutta yhä lähes viiden prosentin luokkaa.

Liikevaihdon vuosimuutos teollisuuden suurimmilla toimialoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
10-12/2007 1-3/2008 4-6/2008 7-9/2008
Teollisuus yhteensä 7,8 6,8 8,8 7,8
- Puu- ja paperiteollisuus -2,7 -5,2 -5,3 -6,4
- Kemianteollisuus 19,8 20,2 26,8 21,1
- Koneiden ja laitteiden valmistus 16,7 11,6 15,8 12,8
- Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 16,4 10,3 3,2 4,8
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Teollisuusyritysten vientiliikevaihdossa suurimmat toimialat olivat vuonna 2006 elektroniikka- ja sähköteollisuus, puu- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus sekä koneiden ja laitteiden valmistus. Vientiliikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 2008 näistä toimialoista eniten koneiden ja laitteiden valmistuksessa, jossa kasvu kiihtyi yhä edellisneljänneksestä yli 19 prosenttiin vuodentakaisesta. Kemianteollisuudessa vientiliikevaihdon kasvu hidastui edellisneljänneksestä, ollen heinä-syyskuussa kuitenkin lähes 12 prosenttia. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa vientiliikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa vielä yli viisi prosenttia vuodentakaisesta. Erityisen kiivasta vientiliikevaihdon kasvu oli metallituotteiden valmistuksessa, jossa se oli lähes 31 prosenttia edellisvuodesta. Suurimmista toimialoista ainoastaan puu- ja paperiteollisuudessa vientiliikevaihto jäi vuodentakaista pienemmäksi laskien 6,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuusyritysten kotimaan myynnissä suurimmat toimialat olivat vuonna 2006 elintarviketeollisuus, kemianteollisuus ja energia- ja vesihuolto. Näistä toimialoista ripeimmin kasvoi heinä-syyskuussa kemianteollisuus sekä energia- ja vesihuolto. Energia- ja vesihuollosta ei julkaista erikseen kotimaan myynnin indeksiä, koko liikevaihdon osalta kasvua oli kuitenkin lähes 36 prosenttia. Kemianteollisuuden kotimaan myynti lisääntyi heinä-syyskuussa yli 23 prosenttia ja elintarviketeollisuuden lähes 11 prosenttia vuotta aiemmasta.

Koko liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan myynnin kehitys 1/2000 - 9/2008, kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos, %

Liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys teollisuuden päätoimialoilla

Koko teollisuuden liikevaihdon kasvu on jatkunut vuonna 2008 vakaana

Koko teollisuuden liikevaihto kääntyi kasvuun viennin vetämänä vuoden 2004 alussa. Vuonna 2004 teollisuuden liikevaihto kasvoi reilut 5 prosenttia. Vuonna 2005 kasvu hidastui osittain paperiteollisuuden työtaistelun vuoksi reiluun 3 prosenttiin. Tämä selittää osan vuoden 2006 liikevaihdon ripeästä 14 prosentin kasvusta. Vuonna 2007 koko teollisuuden liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vuodentakaisesta: sekä vientiliikevaihto että kotimaan myynti kasvoivat noin 7 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 2008 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä kasvu on ollut kotimaan liikevaihdon nopean kasvun vuoksi hieman vuoden 2007 keskimääräistä kasvua nopeampi.

Teollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-9/2008, 2000=100

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihdon lasku on jatkunut vuonna 2008

Puu- ja paperiteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi alkuvuonna 2004 nousuun ensimmäistä kertaa lähes vuoteen. Vuonna 2005 liikevaihdon kasvu hidastui huomattavasti touko-kesäkuulle ajoittuneen paperiteollisuuden työtaistelun vuoksi; liikevaihto pieneni runsaat 7 prosenttia vuotta aiemmasta, kun vuonna 2004 liikevaihto kasvoi lähes 3 prosenttia. Vuonna 2006 puu- ja paperiteollisuuden liikevaihto kasvoi osittain vertailuajankohdan matalan tason vuoksi 15 prosenttia. Vientiliikevaihto kasvoi 18 ja kotimaan myynti 10 prosenttia. Vuonna 2007 liikevaihto kasvoi reilut 3 prosenttia vuodentakaisesta: vientiliikevaihto lisääntyi vajaan prosentin ja kotimaan myynti lähes 8 prosenttia. Vuoden 2007 lopulla toimialan liikevaihto kääntyi laskuun ja väheneminen on jatkunut kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2008.

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-9/2008, 2000=100

Kemianteollisuuden liikevaihdon kasvu hidastui vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä

Kemianteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi toisella neljänneksellä 2004 voimakkaaseen kasvuun. Liikevaihdon kasvun takana oli sekä kotimaisen kysynnän että viennin vahva kehitys. Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana myös vuonna 2005 vertailuajankohdan korkeasta tasosta huolimatta; kasvua kertyi vuonna 2005 noin 11 prosenttia. Vahva kasvu jatkui edelleen vuonna 2006, jolloin liikevaihto kasvoi 15 prosenttia. Alkuvuonna 2007 kasvuvauhti hidastui selvästi, mutta loppuvuonna kasvu kiihtyi uudelleen. Koko vuonna 2007 kemianteollisuuden liikevaihto kasvoi noin 8 prosenttia vuodentakaisesta: vientiliikevaihto kasvoi reilut 8 prosenttia ja kotimaan myynti runsaat 7 prosenttia. Vuoden 2007 toisella vuosipuoliskolla alkanut liikevaihdon kiihtyvä kasvu alkoi hidastumaan vasta 2008 kolmannella neljänneksellä ollen kuitenkin ripeän kotimaan myynnin vuoksi yli 21 prosenttia vuodentakaisesta.

Kemianteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-9/2008, 2000=100

Metalliteollisuuden (toimialat 27-34) liikevaihto jatkoi kasvua 2008 kolmannella neljänneksellä

Metalliteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi pitkän laskukauden jälkeen kasvuun vuoden 2004 alussa. Vuonna 2005 toimialan liikevaihdon kasvu oli selvästi nopeampaa kuin koko teollisuudessa; kasvua kertyi 10 prosenttia. Vuonna 2006 metalliteollisuuden liikevaihto kasvoi 13 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihdon ripeä kasvu jatkui myös vuonna 2007, jolloin koko liikevaihto kasvoi runsaat 11, vientiliikevaihto vajaat 11 ja kotimaan myynti 13 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuonna 2008 metalliteollisuuden liikevaihdon kasvuvauhti on pysynyt yli seitsemässä prosentissa.

Metalliteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-9/2008, 2000=100

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka työtä toimituksen eteen olisi tehty useita kuukausia tai vuosia.

Liikevaihtoindeksistä ei tehdä painojulkaisua. Indeksisarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä Excel-taulukkoina osoitteesta tilastokeskus.fi/til/tlv/tau.html ja Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.


Päivitetty 15.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. syyskuu 2008, Teollisuuden liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 7,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2008/09/tlv_2008_09_2008-12-15_kat_001.html