Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuuden liikevaihto supistui loka-joulukuussa 3,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna

Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan loka-joulukuussa 3,8 prosenttia pienempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti supistui 3,8 prosenttia ja vientiliikevaihto 3,7 prosenttia vuodentakaisesta.

Liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa energia- ja vesihuollossa (17,6 %), koneiden ja laitteiden valmistuksessa (7,4 %), elintarviketeollisuudessa (7,3 %) ja metallituotteiden valmistuksessa (3,4 %). Muilla toimialoilla liikevaihto supistui vuoden viimeisellä neljänneksellä. Eniten liikevaihto pieneni metallien jalostuksessa, jossa se oli 28,6 prosenttia edellisvuoden viimeistä neljännestä alhaisempi.

Koko teollisuuden ja sen eräiden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 10/2008-12/2008, %

Loka-joulukuussa koko teollisuuden liikevaihto supistui vajaan 4 prosenttia vuodentakaisesta eli liikevaihdon kehityksessä on nähtävissä äkillinen ja selkeä käänne. Koko teollisuuden supistumista hidasti energia- ja vesihuollossa, koneiden ja laitteiden valmistuksessa, elintarviketeollisuudessa ja metallituotteiden valmistuksessa jatkunut kasvu sekä elektroniikkateollisuuden muuta taloutta vaimeampi supistuminen. Näitä suuria ja merkittäviä toimialoja lukuun ottamatta teollisuuden toimialat supistuivat erittäin voimakkaasti.

Liikevaihdon vuosimuutos teollisuuden suurimmilla toimialoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
1-3/2008 4-6/2008 7-9/2008 10-12/2008
Teollisuus yhteensä 6,8 8,8 7,8 -3,8
- Puu- ja paperiteollisuus -5,2 -5,3 -6,4 -14,6
- Kemianteollisuus 20,2 26,8 20,9 -12,1
- Koneiden ja laitteiden valmistus 11,6 15,8 13,0 7,4
- Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 10,3 3,2 4,8 -1,0
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Teollisuusyritysten vientiliikevaihdossa suurimmat toimialat olivat vuonna 2006 elektroniikka- ja sähköteollisuus, puu- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus sekä koneiden ja laitteiden valmistus. Vientiliikevaihto kasvoi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä näistä toimialoista koneiden ja laitteiden valmistuksessa sekä elektroniikkateollisuudessa. Koneiden ja laitteiden valmistuksessa vientiliikevaihdon kasvu pysyi vielä lähes yhtä nopeana kuin edellisellä neljänneksellä ollen reilun 15 prosentin luokkaa. Kemianteollisuuden vientiliikevaihto supistui vuoden viimeisellä neljänneksellä vajaan seitsemän prosenttia edellisvuodesta ja puu ja paperiteollisuuden vajaat 15 prosenttia. Kiivainta vientiliikevaihdon kasvu oli edellisen vuosineljänneksen tavoin metallituotteiden valmistuksessa.

Teollisuusyritysten kotimaan myynnissä suurimmat toimialat olivat vuonna 2006 elintarviketeollisuus, kemianteollisuus ja energia- ja vesihuolto. Näistä toimialoista liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa elintarviketeollisuudessa sekä energia- ja vesihuollossa. Energia- ja vesihuollosta ei julkaista erikseen kotimaan myynnin indeksiä, koko liikevaihdon osalta kasvua oli kuitenkin lähes 18 prosenttia. Elintarviketeollisuuden kotimaan myynti lisääntyi loka-joulukuussa vajaan yhdeksän prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kemianteollisuuden kotimaan myynnissä nähtiin raju käänne, kun edellisneljänneksen 23 prosentin kasvu kääntyi noin 16 prosentin laskuun vuodentakaisesta. Koko teollisuuden kotimaan myynti supistui viimeisellä vuosineljänneksellä vajaan neljä prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Koko liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan myynnin kehitys 1/2000 - 12/2008, kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos, %

Liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys teollisuuden päätoimialoilla

Koko teollisuuden liikevaihdon muutos kääntyi loppuvuonna 2008 äkillisesti laskuun

Koko teollisuuden liikevaihto kääntyi kasvuun viennin vetämänä vuoden 2004 alussa. Vuonna 2004 teollisuuden liikevaihto kasvoi reilut 5 prosenttia. Vuonna 2005 kasvu hidastui osittain paperiteollisuuden työtaistelun vuoksi reiluun 3 prosenttiin. Tämä selittää osan vuoden 2006 liikevaihdon ripeästä 14 prosentin kasvusta. Vuonna 2007 koko teollisuuden liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden 2008 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli kotimaan liikevaihdon nopean kasvun vuoksi hieman vuoden 2007 keskimääräistä kasvua nopeampi. Viimeisellä neljänneksellä teollisuuden liikevaihdon muutos kääntyi kuitenkin äkillisesti laskuun ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2005 paperiteollisuuden työtaistelun. Koko vuoden liikevaihdon muutos jäi kuitenkin vajaan viisi prosenttiyksikköä plussan puolelle: kotimaan myynti reilut viisi ja vienti neljä.

Teollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-12/2008, 2000=100

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihdon lasku kiihtyi loppuvuonna 2008

Puu- ja paperiteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi alkuvuonna 2004 nousuun ensimmäistä kertaa lähes vuoteen. Vuonna 2005 liikevaihdon kasvu hidastui huomattavasti touko-kesäkuulle ajoittuneen paperiteollisuuden työtaistelun vuoksi; liikevaihto pieneni runsaat 7 prosenttia vuotta aiemmasta, kun vuonna 2004 liikevaihto kasvoi lähes 3 prosenttia. Vuonna 2006 puu- ja paperiteollisuuden liikevaihto kasvoi osittain vertailuajankohdan matalan tason vuoksi 15 prosenttia. Vientiliikevaihto kasvoi 18 ja kotimaan myynti 10 prosenttia. Vuonna 2007 liikevaihto kasvoi reilut 3 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden 2007 lopulla toimialan liikevaihto kääntyi laskuun ja supistuminen kiihtyi entisestään vuoden 2008 viimeisellä vuosineljänneksellä. Vuonna 2008 liikevaihto supistui noin kahdeksa prosenttia: vientiliikevaihto supistui noin yhdeksän prosenttia ja kotimaan myynti noin kuusi prosenttia.

Puu- ja paperiteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-12/2008, 2000=100

 

Kemianteollisuuden liikevaihdon muutos kääntyi yli 10 % laskuun vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä

Kemianteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi toisella neljänneksellä 2004 voimakkaaseen kasvuun. Liikevaihdon kasvun takana oli sekä kotimaisen kysynnän että viennin vahva kehitys. Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana myös vuonna 2005 vertailuajankohdan korkeasta tasosta huolimatta; kasvua kertyi vuonna 2005 noin 11 prosenttia. Vahva kasvu jatkui edelleen vuonna 2006, jolloin liikevaihto kasvoi 15 prosenttia. Alkuvuonna 2007 kasvuvauhti hidastui selvästi, mutta loppuvuonna kasvu kiihtyi uudelleen. Koko vuonna 2007 kemianteollisuuden liikevaihto kasvoi noin 8 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden 2007 toisella vuosipuoliskolla alkanut liikevaihdon kiihtyvä kasvu alkoi hidastumaan vasta 2008 kolmannella neljänneksellä ollen kuitenkin ripeän kotimaan myynnin vuoksi yli 21 prosenttia vuodentakaisesta. Viimeisellä vuosineljänneksellä muutos kääntyi yli 12 prosentin laskuun. Koko vuonna 2008 kemianteollisuuden liikevaihto kasvoi kuitenkin runsaat 13 prosenttia vuodentakaisesta: vientiliikevaihto kasvoi vajaat 17 prosenttia ja kotimaan myynti runsaat 11 prosenttia.

Kemianteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-12/2008, 2000=100

Metalliteollisuuden (toimialat 27-34) liikevaihto supistui muutaman prosentin vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä

Metalliteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi pitkän laskukauden jälkeen kasvuun vuoden 2004 alussa. Vuonna 2005 toimialan liikevaihdon kasvu oli selvästi nopeampaa kuin koko teollisuudessa; kasvua kertyi 10 prosenttia. Vuonna 2006 metalliteollisuuden liikevaihto kasvoi 13 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihdon ripeä kasvu jatkui myös vuonna 2007, jolloin koko liikevaihto kasvoi runsaat 11 vuotta aiemmasta. Metalliteollisuuden liikevaihdon kasvuvauhti pysyi yli seitsemässä prosentissa vuoden 2008 kolme ensimmäistä neljännestä, mutta kääntyi viimeisellä neljänneksellä ensimmäistä kertaa laskuun sitten vuoden 2003 supistuen vajaat 2 prosenttia vuodentakaisesta. Koko vuoden 2008 liikevaihdon kasvu pysyi kuitenkin noin viidessä prosentissa: vientiliikevaihto kasvoi vajaat kuusi prosenttia ja kotimaan myynti vajaat neljä prosenttia.

Metalliteollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-12/2008, 2000=100

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka työtä toimituksen eteen olisi tehty useita kuukausia tai vuosia.

Liikevaihtoindeksistä ei tehdä painojulkaisua. Indeksisarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä Excel-taulukkoina osoitteesta tilastokeskus.fi/til/tlv/tau.html ja Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.


Päivitetty 13.3.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. joulukuu 2008, Teollisuuden liikevaihto supistui loka-joulukuussa 3,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2008/12/tlv_2008_12_2009-03-13_kat_001.html