Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuuden liikevaihto supistui loka-joulukuussa runsaat 15 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna

Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2009 loka-joulukuussa 15,3 prosenttia pienempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti supistui 13,3 prosenttia ja vientiliikevaihto 16,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Liikevaihto supistui loka-joulukuussa kaikilla toimialoilla lukuun ottamatta kaivostoimintaa ja louhintaa, jonka liikevaihto pysyi ennallaan. Pienin vähennys oli vesi- ja jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapidossa (-2,5 %). Muilla teollisuuden toimialoilla liikevaihto supistui enemmän. Nopeinta pudotus oli sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa (-33,1 %) sekä metalliteollisuudessa
(-21,1 %).

Liikevaihto supistui joulukuussa koko teollisuudessa ja useimmilla merkittävimmillä alatoimialoilla. Eniten supistui metallituotteiden valmistus pl. koneet ja laitteet (-32,4 %). Liikevaihtoa kertyi vuoden 2008 joulukuuta enemmän muun muassa kaivostoiminnassa ja louhinnassa (TOL B) ja sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollossa (TOL D).

Eräiden teollisuuden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 10/2009-12/2009, % (TOL 2008)

Vuoden viimeisellä neljänneksellä teollisuuden liikevaihto supistui 15 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto on jäänyt kuluvana vuonna kaikilla neljänneksillä edellisvuotta pienemmäksi. Viimeisen neljänneksen kehitys ei kuitenkaan ollut läheskään yhtä synkkää kuin aiemmilla neljänneksillä. Tässä on tosin otettava huomioon, että vertailutietokin on muita vuoden 2008 neljänneksiä heikompi. Sama ilmiö on havaittavissa kaikilla suurimmilla teollisuuden aloilla paitsi sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, jossa liikevaihto supistui myös vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä alkuvuoden 2009 tahtia.

Liikevaihdon vuosimuutos teollisuuden suurimmilla toimialoilla, kolmen kuukauden keskiarvot ja koko vuosi, %

 
 
Vuosimuutokset % 1)
1-3/2009 4-6/2009 7-9/2009 10-12/2009 1-12/2009
Teollisuus yhteensä (TOL C) -27,1 -30,7 -27,7 -15,3 -25,3
- Metsäteollisuus (TOL 16-17) -29,9 -29,5 -25,0 -9,6 -27,0
- Kemianteollisuus (TOL 19-22) -30,1 -36,1 -29,7 -7,2 -27,0
- Metalliteollisuus (TOL 24-30) -31,0 -35,0 -33,5 -21,1 -30,1
- Sähkö- ja elektroniikkateollisuus TOL (26-27) -34,9 -29,8 -34,2 -33,1 -33,0
1) Vuosimuutoksessa verrataan tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Teollisuusyritysten vientiliikevaihdossa suurimmat toimialat olivat vuonna 2009 sähkö- ja elektroniikkateollisuus, metsäteollisuus, kemianteollisuus sekä muiden koneiden ja laitteiden valmistus. Vientiliikevaihto supistui näillä kaikilla toimialoilla vuoden 2009 viimeisellä vuosineljänneksellä. Vähennys vaihteli 6-36 prosentin välillä.

Teollisuuden (TOL C) liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan myynnin kehitys 1/2000 - 12/2009, kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos, %

Liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys teollisuuden päätoimialoilla

Teollisuuden liikevaihto romahti vuonna 2009

Vuonna 2009 teollisuuden liikevaihto laski huimaa vauhtia. Ensi merkit tulevasta koettiin jo vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä, jolloin lähes puoli vuosikymmentä jatkunut kasvu taittui. Raju pudotus on tiputtanut liikevaihdon vuoden 2004 alkupuoliskon tasolle. Kotimaan liikevaihdossa kehitys on ollut samansuuntainen kuin viennissä, mutta laskuvauhti ei ole ollut aivan yhtä voimakas.

Kuluvalla vuosikymmenellä edellinen laskukausi oli vuoden 2001 puolivälistä vuoden 2003 loppuun. Tällöin koko liikevaihto supistui tai pysytteli korkeintaan edellisvuoden tasolla, vaikkakin kotimaan liikevaihto ja vientiliikevaihto vuorotellen hieman kasvoivat. Liikevaihto kääntyi kasvuun viennin vetämänä vuoden 2004 alussa. Kasvua kertyi vuoden 2004 aikana reilut 5 prosenttia. Seuraavana vuonna kasvu hidastui osittain paperiteollisuuden työkiistan vuoksi reiluun 3 prosenttiin. Tämä selittää osan vuoden 2006 liikevaihdon ripeästä 14 prosentin kasvusta. Vuonna 2007 kasvu taas ripeytyi 7 prosenttiin ja jatkui kiihtyvällä tahdilla seuraavanakin vuonna. Vuoden 2008 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä kotimaan liikevaihdon kehitys siivitti koko liikevaihdon kasvun edellisvuotta nopeammaksi. Viimeisen neljänneksen supistuminen painoi kuitenkin koko vuoden 2008 keskimääräisen kasvun vajaaseen 4 prosenttiin.

Teollisuuden (TOL C) liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-12/2009, 2005=100

Metsäteollisuuden liikevaihto laskussa vuoden 2007 lopusta

Metsäteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi laskuun muita teollisuuden suurimpia alatoimialoja aikaisemmin. Supistuminen alkoi jo vuoden 2007 lopulla ja kiihtyi entisestään seuraavana vuonna. Vuonna 2008 liikevaihto supistui noin kahdeksan prosenttia erityisesti vientiliikevaihdon kutistumisen takia. Vuoden 2009 kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä metsäteollisuuden liikevaihto supistui huimaa, lähes 30 prosentin vauhtia. Vuoden jälkipuoliskolla lasku hidastui keskimäärin neljänneksen vähennykseen vuotta aiemmasta.

Kuluvalta vuosikymmeneltä löytyy kolme muutakin supistumiskautta: vuoden 2005 työkiista, vuoden 2003 maltillisen laskun kausi ja vuosien 2001 ja 2002 taitteen merkittävä tiputus. Yksikään näistä kausista ei yllä lähellekään kuluvan vuoden laskua. Suotuisimpia vuosia liikevaihdon näkökulmasta ovat olleet vuodet 2000 ja 2006, jolloin kasvu on ylittänyt kymmenen prosentin rajan. Vuoden 2006 liikevaihdon kasvu metsäteollisuudessa selittyy osittain vertailuajankohdan matalalla tasolla.

Metsäteollisuuden (TOL 16-17) liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-12/2009, 2005=100

Kemianteollisuuden liikevaihdon taso romahti vuonna 2009

Kemianteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi laskuun vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Vuonna 2009 laskuvauhti kiihtyi huomattavasti vähennysten ollessa vuosineljänneksittäin vähintään 30 prosenttia, paitsi viimeisellä neljänneksellä, jolla vähennys oli 23 prosenttia. Kehitys on ollut lähes identtistä viennissä ja kotimaan liikevaihdossa. Roimaa tiputusta edelsi vauhdikkaan kasvun kausi, jolloin liikevaihtoa kertyi vuosineljänneksittäin 19-27 prosenttia vuotta aiempaa enemmän.

Kemianteollisuuden liikevaihdon kehitys on ollut lähivuosina viimeaikaista tiputusta lukuun ottamatta suotuisaa. Vuosina 2004-2006 kasvu on ollut keskimäärin 12-16 prosenttia ja vaisummaksi jääneenäkin vuonna 2007 lähes 8 prosenttia.

Kemianteollisuuden (TOL 19-22) liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-12/2009, 2005=100

Metalliteollisuuden liikevaihto romahti vuonna 2009

Metalliteollisuuden yritysten liikevaihto kääntyi pitkän laskukauden jälkeen kasvuun vuoden 2004 alussa. Vuonna 2005 toimialan liikevaihdon kasvu oli selvästi nopeampaa kuin teollisuudessa keskimäärin; kasvua kertyi 8 prosenttia. Vuonna 2006 metalliteollisuuden liikevaihto kasvoi 15 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihdon ripeä kasvu jatkui myös vuonna 2007, jolloin koko liikevaihto kasvoi runsaat 11 vuotta aiemmasta. Metalliteollisuuden liikevaihdon kasvuvauhti pysyi yli seitsemässä prosentissa vuoden 2008 kolme ensimmäistä neljännestä, mutta kääntyi viimeisellä neljänneksellä ensimmäistä kertaa laskuun sitten vuoden 2005. Koko vuoden 2008 liikevaihdon kasvu pysyi kuitenkin reilussa neljässä prosentissa: vientiliikevaihto kasvoi viisi prosenttia ja kotimaan myynti reilun kolme prosenttia. Vuonna 2009 liikevaihto romahti ennätykselliset 30 prosenttia edellisvuodesta.

Metalliteollisuuden (TOL 24-30) liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-12/2009, 2005=100

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka työtä toimituksen eteen olisi tehty useita kuukausia tai vuosia.

Tilastokohtaisten neljännesvuosikatsausten julkaiseminen päättyy

Tilastokohtaisten neljännesvuosikatsausten julkaiseminen lopetetaan. Toimialakatsauksia kehitetään edelleen ja ne tarjoavat lisätietoa teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden suhdanteista. Seuraavat toimialakatsaukset julkaistaan 26.3 ja ne löytyvät Tilastokeskuksen Artikkelit -sivulta. Ensimmäinen uudistunut toimialakatsaus ilmestyy 24.6.


Päivitetty 15.3.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. joulukuu 2009, Teollisuuden liikevaihto supistui loka-joulukuussa runsaat 15 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2009/12/tlv_2009_12_2010-03-15_kat_001.html