Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuuden liikevaihto supistui runsaat 4 prosenttia vuonna 2015

Vuonna 2015 teollisuusyritysten liikevaihto supistui 4,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vientiliikevaihto supistui 5,6 prosenttia ja kotimaan myynti 2,1 prosenttia. Teollisuuden liikevaihdon lasku on jatkunut jo neljä vuotta peräkkäin. Edellisen kerran liikevaihto kasvoi suhteessa edeltävään vuoteen vuonna 2011. Teollisuuden (TOL C) lisäksi myös muissa teollisten toimialojen pääluokissa liikevaihto pieneni vuonna 2015. Eniten laskua kertyi kaivostoiminta ja louhinta -toimialalla, 5,7 prosenttia. Toimialan sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta liikevaihto supistui 4,9 prosenttia. Ainoastaan toimialan viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito liikevaihto kasvoi edellisvuodesta, 0,4 prosenttia.

Kuvio 1. Teollisten toimialojen pääluokkien liikevaihdon vuosimuutosprosentit

Kuvio 1. Teollisten toimialojen pääluokkien liikevaihdon vuosimuutosprosentit

Kemianteollisuudessa voimakasta laskua

Vuonna 2015 teollisuusyritysten liikevaihdon kehitys oli erityisen negatiivista kemianteollisuudessa, jonka liikevaihto väheni 16,3 prosenttia edellisvuodesta. Toimialan jokainen vuosineljännes oli liikevaihdolla mitattuna heikompi kuin vuonna 2014. Suurinta pudotus oli vuoden toisella neljänneksellä, jolloin laskua kertyi yli 23 prosenttia. Kemianteollisuudessa liikevaihdon laskua selittää osittain hintojen lasku.

Liikevaihto pieneni myös monella muulla teollisuuden toimialla. Laskua kertyi elintarviketeollisuudessa, 3,2 prosenttia, tekstiiliteollisuudessa 2 prosenttia ja metalliteollisuudessa 2,4 prosenttia. Metsäteollisuudessa liikevaihtoa puolestaan kertyi 1,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014.

Kuvio 2. Teollisuuden alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutosprosentit neljänneksittäin vuonna 2015

Kuvio 2. Teollisuuden alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutosprosentit neljänneksittäin vuonna 2015

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi ja teollisuuden liikevaihtokuvaaja laskussa 2012 lähtien

Teollisuustuotanto ja teollisuuden liikevaihto kääntyivät laskuun vuonna 2012. Heikkoa kehitystä ei muuttanut edes teollisuuden uusien tilausten piristyminen kasvuun vuoden 2014 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä. Vuonna 2015 teollisuustuotanto laski 0,9 prosenttia. Teollisuuden uusien tilausten arvo puolestaan nousi prosentin. Teollisuuden uusien tilausten arvoa vuonna 2015 nosti telakkateollisuuden isot uudet tilaukset.

Kuvio 3. Teollisuuden eri tilastojen trendit toimialalla C teollisuus

Kuvio 3. Teollisuuden eri tilastojen trendit toimialalla C teollisuus

Pienten teollisuusyritysten liikevaihto kasvussa

Teollisuuden (TOL C) liikevaihto väheni 4,2 prosenttia vuonna 2015. Kun tarkastellaan toimialan kehitystä yritysten kokoluokittain, huomataan, että alavireisen kehityksen taustalla ovat vähintään 50 henkilöä työllistävät yritykset. Näiden suurempien yritysten liikevaihto väheni jokaisella neljänneksellä vuoden 2014 vastaaviin neljänneksiin verrattuna. Samaan aikaan pienten, alle 10 henkilöä työllistävien yritysten liikevaihto kehittyi myönteisesti kasvun vaihdellessa neljänneksittäin noin 2-8 prosentin välillä. Myös 10-49 henkilöä työllistävien yritysten liikevaihto kasvoi vuonna 2015 kolmatta neljännestä lukuun ottamatta.

Kuvio 4. Teollisuuden (TOL C) vuosimuutokset neljänneksittäin yrityksen kokoluokan mukaan

Kuvio 4. Teollisuuden (TOL C) vuosimuutokset neljänneksittäin yrityksen kokoluokan mukaan

Lähde: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2015, joulukuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Atte Lintilä 029 551 2914, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 15.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. joulukuu 2015, Teollisuuden liikevaihto supistui runsaat 4 prosenttia vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2015/12/tlv_2015_12_2016-03-15_kat_001_fi.html