Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuuden liikevaihto kasvussa vuonna 2017

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia vuonna 2017 vuodentakaiseen verrattuna. Vientiliikevaihto kasvoi 9,1 prosenttia ja kotimaan myynti 5,9 prosenttia edellisvuodesta. Teollisuuden (TOL C) lisäksi myös muiden teollisten toimialojen pääluokkien liikevaihto kasvoi vuonna 2017. Näin ollen kaikkien teollisten pääluokkien liikevaihto jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvuaan myös vuonna 2017.

Eniten kasvua kertyi edellisvuoden tapaan toimialalla kaivostoiminta- ja louhinta, yhteensä 16,3 prosenttia. Heikointa kasvu oli toimialalla sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto sekä jäähdytysliiketoiminta. Se kasvoi ainoastaan 1,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Kuvio 1. Teollisten toimialojen pääluokkien liikevaihdon vuosimuutosprosentit 2010–2017

Kuvio 1. Teollisten toimialojen pääluokkien liikevaihdon vuosimuutosprosentit 2010–2017

Kemianteollisuudessa kovaa kasvua

Kaikilla teollisuuden (TOL C) alatoimialoilla liikevaihto kasvoi vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016. Kovinta kasvu oli kemianteollisuudessa, jossa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvua kertyi jopa 20,9 prosenttia edellisvuodesta. Tekstiiliteollisuuden liikevaihdon kehitys oli alatoimialoista tasaisinta vuonna 2017. Eniten kasvua kertyi vuoden viimeisellä neljänneksellä, 4,7 prosenttia. Elintarviketeollisuudessa kasvu oli alatoimialoista heikointa vuoden kaikilla neljänneksillä. Elintarviketeollisuuden kehitys oli kuitenkin positiivisempaa kuin vuonna 2016, jolloin sen liikevaihto laski lähes kaikilla vuosineljänneksillä.

Metsäteollisuuden tasainen vuonna 2016 alkanut liikevaihdon kasvu jatkui vuonna 2017. Sen liikevaihto kasvoi yhteensä 5,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Metalliteollisuudessa liikevaihto kasvoi vuoden kaikilla neljänneksillä ja kasvua kertyi vuonna 2017 yhteensä 8,8 prosenttia edellisvuodesta.

Kuvio 2. Teollisuuden alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutosprosentit neljänneksittäin vuonna 2017

Kuvio 2. Teollisuuden alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutosprosentit neljänneksittäin vuonna 2017

Teollisuuden suhdannetilastot kasvussa vuonna 2017

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat yhteensä 12,8 prosenttia vuonna 2017 verrattuna edellisvuoteen. Myös teollisuustuotanto kasvoi vuonna 2017 yhteensä 3,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Teollisuustuotanto on nyt saavuttanut finanssikriisin jälkeisen vuoden 2010 tason, mutta on edelleen 14 prosenttia vuoden 2008 alapuolella. Näin ollen teollisuuden liikevaihto, teollisuuden uudet tilaukset ja teollisuustuotanto olivat kasvussa vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016.

Kuvio 3. Teollisuuden eri tilastojen trendit toimialalla teollisuus (TOL C)

Kuvio 3. Teollisuuden eri tilastojen trendit toimialalla teollisuus (TOL C)

Kaikenkokoiset teollisuusyritykset kasvoivat vuonna 2017

Kaikkien kokoluokkien teollisuusyritykset kasvoivat vuoden 2017 kaikilla neljänneksillä verrattuna vuodentakaiseen. Vuoden 2017 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä kovimmassa kasvussa olivat 10–49 henkilöä työllistävät yritykset. Kolmannella neljänneksellä kasvoivat eniten pienet, alle 10 henkilöä työllistävät, yritykset, yhteensä 7,9 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä taas 10–49 henkilöä työllistävät yritykset, yhteensä 10 prosenttia.

Myös suurten, yli 250 henkilöä työllistävien, yritysten kasvu oli vahvaa vuoden kaikilla neljänneksillä. Eniten suuret yritykset kasvoivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, yhteensä 13,5 prosenttia edellisvuodesta. Keskisuurten, 50–249 henkilöä työllistävien, yritysten kasvu oli vaihtelevaa vuonna 2017. Keskisuuret yritykset kasvoivat eniten ensimmäisellä neljänneksellä, yhteensä 9,1 prosenttia, kun taas vähiten kasvua oli toisella neljänneksellä, yhteensä 2,3 prosenttia edellisvuodesta.

Kuvio 4. Teollisuusyritysten (TOL C) liikevaihdon vuosimuutokset neljänneksittäin yrityksen kokoluokan mukaan vuonna 2017

Kuvio 4. Teollisuusyritysten (TOL C) liikevaihdon vuosimuutokset neljänneksittäin yrityksen kokoluokan mukaan vuonna 2017

Lähde: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2017, joulukuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 15.3.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. joulukuu 2017, Teollisuuden liikevaihto kasvussa vuonna 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2017/12/tlv_2017_12_2018-03-15_kat_001_fi.html