Julkaistu: 19.1.2021

Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 211 ihmistä vuonna 2019

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 tapahtui 4 002 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa kuoli 211 ja loukkaantui 5 013 ihmistä. Loukkaantuneista 8 prosenttia, eli 390 ihmistä, loukkaantui vakavasti 1) . Vuonna 2019 kuolleita oli 28 henkilöä vähemmän ja loukkaantuneita 290 vähemmän kuin vuonna 2018. Menehtyneistä 78 prosenttia ja loukkaantuneista 59 prosenttia oli miehiä.

Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan 1995–2019

Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan 1995–2019

Vuonna 2019 tieliikennekuolemien määrä kasvoi 35–44-vuotiaiden ikäryhmissä. Sen sijaan 15–24- ja 25–34-vuotiaita kuoli vähemmän ja 0–14-vuotiaita yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Kaikissa yli 45-vuotiaiden ikäryhmissä tieliikennekuolemia tapahtui vähemmän kuin vuonna 2018. Vuonna 2019 loukkaantumisia oli aiempaa vähemmän useimmissa ikäryhmissä. Tieliikenteessä loukkaantuneiden määrä lisääntyi ainoastaan 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä.

Tieliikenteessä loukkaantui vakavasti vuoden 2019 aikana 390 ihmistä. Näistä henkilöauton kuljettajia oli 131 ja matkustajia 55. Moottoripyöräilijöitä loukkaantui vakavasti 51 ja mopoilijoita 33. Vakavasti loukkaantuneita jalankulkijoita oli 37 ja pyöräilijöitä 34.

Eniten tieliikennekuolemia vuonna 2019 sattui henkilöautoissa, joissa kuljettajia kuoli 97 ja matkustajia 26. Edellisvuoteen verrattuna kuljettajia kuoli 16 vähemmän ja matkustajia seitsemän vähemmän. Moottoripyöräilijöitä menehtyi 25, joka on yksi enemmän kuin vuonna 2018. Mopoilijoita kuoli kolme, eli saman verran kuin edellisenä vuonna. Jalankulkijoita menehtyi vuoden 2019 tieliikenneonnettomuuksissa 15, joka on kymmenen vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Polkupyöräilijöiden tieliikennekuolemia oli puolestaan 23 eli kaksi enemmän kuin vuonna 2018.

Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista suurin osa oli kohtaamisonnettomuuksia ja tieltä suistumisia. Kohtaamisonnettomuuksissa menehtyi 81 henkilöä ja suistumisonnettomuuksissa 62 henkilöä. Loukkaantumisista 26 prosenttia (1 300 henkilöä) tapahtui suistumisonnettomuuksissa.

Vuonna 2019 tieliikenteessä tehtiin 26 itsemurhaa moottoriajoneuvolla törmäämällä. Itsemurhien osuus tieliikennekuolemista oli noin kymmenen prosenttia. 2)

Vuonna 2019 henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia tapahtui kaikkiaan 390 kappaletta mikä oli 17 vähemmän kuin vuonna 2018. Näistä rattijuopumusonnettomuuksia oli 359 kappaletta. Tieliikenteen rattijuopumusonnettomuuksissa menehtyi 42 ja loukkaantui 448 ihmistä vuonna 2019, kun edellisvuonna vastaavat luvut olivat 37 kuollutta ja 500 loukkaantunutta.

Eniten henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui kesäkuukausina. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui eniten elokuussa, kaikkiaan 433 kappaletta, joista kuolemaan johtaneita onnettomuuksia oli 21 ja loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia 412. Elokuussa 2019 vakavaan loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui 44.


1) Vakavasti loukkaantuneella henkilöllä tarkoitetaan tieliikenneonnettomuudessa osallisena ollutta henkilöä, joka on AIS-vakavuusluokituksen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine) mukaisesti luokiteltu vakavasti loukkaantuneeksi. Vakavuusluokituksessa on hyödynnetty tieliikenneonnettomuusaineiston lisäksi myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitusrekisterin tietoja.
2) Lähteenä on käytetty Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston tietoja.

Lähde: Tieliikenneonnettomuustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (242,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.01.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2019/ton_2019_2021-01-19_tie_001_fi.html