Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.9.2017

Palveluiden vienti edelleen kasvussa vuoden toisella neljänneksellä

Palveluvienti kasvoi vuoden 2017 toisella neljänneksellä 9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palvelutuonti kasvoi 2 prosenttia. Vienti kasvoi kaikissa palveluerissä rahoitus- ja vakuutuspalveluita lukuun ottamatta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilastosta.

Palveluiden tuonti ja vienti

Palveluiden tuonti ja vienti

Tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu vienti kasvoi 11 prosenttia ja tuonti 8 prosenttia vuoden 2017 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Maksutaseen mukainen tavaravienti kasvoi 13 prosenttia ja tavaratuonti 11 prosenttia.

Palveluiden ulkomaankauppa palveluerittäin

Euromääräisesti eniten palveluiden vientiä vuoden 2017 toisella neljänneksellä kasvattivat muualla luokittelemattomat henkisen omaisuuden käytöstä perityt maksut, kuljetus sekä muut liike-elämän palvelut. Muualla luokittelemattomat henkisen omaisuuden käytöstä perityt maksut kasvoivat lähes 30 prosenttia.

Myös viennin suurin yksittäinen erä, televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalvelut (ICT-palvelut), kääntyi nousuun. Se nousi 2 prosenttia vuoden 2017 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Rahoitus- ja vakuutuspalvelut oli ainoa viennin erä, joka laski. Rahoitus- ja vakuutuspalveluiden vienti laski 13 prosenttia.

Tuonnin suurin yksittäinen palveluerä oli muut liike-elämän palvelut 30 prosentin osuudellaan. Sen tuonti nousi 4 prosenttia vuoden 2016 vastaavaan neljännekseen verrattuna. Televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalveluiden tuonti kasvoi 5 prosenttia. Matkailumenot Suomesta ulkomaille kasvoivat 9 prosenttia.

Palveluiden vienti palveluerittäin

Palveluiden vienti palveluerittäin

Ulkomaankauppa alueittain

Tavaroiden ja palveluiden kokonaisviennistä 68 prosenttia suuntautui Eurooppaan vuoden 2017 toisella neljänneksellä. Hieman yli puolet tästä vietiin euroalueelle. Eri alueiden osuudet kokonaisviennissä ja -tuonnissa ovat säilyneet pääosin ennallaan verrattaessa vuoden 2017 toista neljännestä edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen.

Euroopan osuus tavaroiden ja palveluiden kokonaistuonnista oli 85 prosenttia vuoden 2017 toisella neljänneksellä. Euroalueen osuus tästä oli 52 prosenttia. Palveluvienti Venäjälle kasvoi 28 prosenttia ja -tuonti 27 prosenttia. Britannian palveluvienti kasvoi 7 prosenttia vuodentakaisesta palvelutuonnin laskiessa 7 prosenttia. Britannian tai Venäjän palveluviennin tai -tuonnin osuus ei kuitenkaan juuri muuttunut.

Maksutaseen mukainen tavaroiden ja palveluiden vienti alueittain

Maksutaseen mukainen tavaroiden ja palveluiden vienti alueittain

Ulkomaankaupan tilastot

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilasto on osa maksutasetta . Tilasto sisältää tavaroiden ja palveluiden erittelyt tarkemmalla tasolla. Maksutaseessa noudatettavat maksutasekäsikirjan (BPM6) ohjeet ja suositukset ovat yhdenmukaisia kansantalouden tilinpidonjärjestelmän (EKT 2010) kanssa. Kansantalouden tilinpito julkaistaan neljännes - ja vuositasolla . Rajat ylittävän tavarakaupan tiedot julkaisee Tulli . Tullin julkaisema tavarakauppa toimii lähdeaineistona tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilastossa. Siihen tehdään määritelmistä johtuvia poistoja ja lisäyksiä maksutaseen mukaiseen tavarakauppaan pääsemiseksi.

Tullin tilastopalvelu, tilastot@tulli.fi, 029 552 335.


Lähde: Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (288,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 22.9.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4228. 2. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tpulk/2017/02/tpulk_2017_02_2017-09-22_tie_001_fi.html