Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.4.2019

Työtaistelujen lukumäärä nousi edellisvuodesta

Työtaistelujen lukumäärä oli Tilastokeskuksen mukaan 166 vuonna 2018. Lukumäärä kasvoi edellisvuodesta, jolloin työtaisteluita oli 103. Työtaisteluihin osallisten työntekijöiden lukumäärä oli noin 282 000 ja menetettyjä työpäiviä kertyi noin 214 000.

Uhat lasketaan mukaan työtaistelujen kokonaismäärään

Työtaistelujen kokonaislukumäärässä on mukana myös uhka, jota ei ole toimeenpantu. Uhat ovat mukana ainoastaan työtaistelujen lukumäärätiedossa, ne eivät kerrytä osallisten työntekijöiden eikä menetettyjen työpäivien määrää. Työtaistelulla uhkaaminen on ollut mukana Tilastokeskuksen tiedoissa vuodesta 2012 alkaen.

Vuonna 2018 toteutuneiden työtaistelujen lukumäärä oli 128 ja työtaistelulla uhkaamisia oli 38, kun vastaavat luvut vuonna 2017 olivat 87 ja 16. Edellisen kerran uhkien lukumäärä oli viime vuoden tasolla vuonna 2015, jolloin uhkien lukumäärä oli 36 ja totetuneita työtaisteluita oli 127. Muina vuosina (2012–2016) uhkien lukumäärä on ollut korkeintaan viisi.

Työtaistelujen lukumäärä vuosina 2000–2018

Työtaistelujen lukumäärä vuosina 2000–2018

Osallisia työntekijöitä eniten koko 2000–luvun aikana

Vuoden 2018 aikana työtaisteluihin osallisia työntekijöitä oli 282 096 ja menetettyjä työpäiviä kertyi 214 428, jolloin työtaisteluihin osallisten työntekijöiden määrä oli suurin 2000-luvulla. Menetettyjä työpäiviä sen sijaan on ollut enemmän vuosina 2000 (253 838), 2005 (672 904) ja 2010 (314 667) kuin vuonna 2018.

Osalliset yhteensä ja menetetyt työpäivät vuosina 2000–2018

Osalliset yhteensä ja menetetyt työpäivät vuosina 2000–2018

Alan työehtosopimus oli useimmiten syynä työtaisteluun

Vuonna 2018 työtaistelun syy noin puolessa työtaisteluista oli alan työehtosopimus. Seuraavaksi yleisimmät syyt olivat muu syy ja työnjohto. Työtaistelulla uhkaamisia oli yhteensä 38 ja suurimmassa osassa näistä syynä oli alan työehtosopimus.

Osallisia työntekijöitä ja menetettyjä työpäiviä oli eniten työtaisteluissa, joiden taustalla oli muu syy. Muu syy sisältää myös poliittiset mielenilmaukset. Näissä luvuissa näkyvät vuoden 2018 aikana järjestetyt maan hallituksen toimiin kohdistuneet poliittiset mielenilmaukset. Talvella 2018 järjestettiin mielenilmaus, jolla vastustettiin työttömyysturvan aktiivimallia. Syksyllä 2018 järjestettiin useampia mielenilmauksia, joilla vastustettiin hallituksen esitystä irtisanomissuojan muuttamiseksi.

Työtaistelujen syyt vuonna 2018

Työtaistelun syy Työtaistelujen lukumäärä Työtaistelujen lukumäärä, %-osuus Osalliset yhteensä, %-osuus Menetetyt työpäivät, %-osuus
Alan työehtosopimus 85 51 14 19
Muu syy 55 33 85 79
Työnjohto 11 7 1 1
Työvoiman vähennys tai sen uhka 7 4 0 0
Palkkaus 4 2 0 0
Tukitoimenpide 4 2 0 0
Kaikki yhteensä 166 100 100 100

Työpäivämenetyksistä suurin osa kohdistui teollisuuteen

Työtaisteluista noin neljännes kohdistui teollisuuden toimialalle. Seuraavaksi eniten työtaisteluita kohdistui hallinto- ja tukipalvelutoiminnan toimialalle ja rakentamisen toimialalle. Työpäivämenetykset olivat viime vuonna suurimmat teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla.

Työtaisteluista noin kaksi kolmasosaa oli laillisia työtaisteluita. Työtaistelun laillisuustieto perustuu suurimmaksi osaksi työnantajan ilmoitukseen. Työtaisteluista suurin osa, lähes 80 %, oli lakkoja. Seuraavaksi yleisin työtaistelun muoto oli ylityökielto.

Työtaisteluista yli 100 käytiin useamman kuin yhden kunnan alueella. Alueellisesti tarkasteltuna paikallisia työtaisteluja käytiin eniten Uudenmaan maakunnassa ja toiseksi eniten Pirkanmaan sekä Varsinais-Suomen maakunnissa. Lukumääräisesti eniten työtaisteluja käytiin vuoden 2018 ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä. Näihin neljänneksiin kohdistui myös eniten työpäivämenetyksiä.


Lähde: Työtaistelut 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Olli Ruuska 029 551 3274, Anna Mustonen 029 551 3651, palkat.indeksit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (263,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtaistelutilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0823. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tta/2018/tta_2018_2019-04-29_tie_001_fi.html?ad=notify