Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.11.2016

Työtapaturmia 124 000 Suomessa vuonna 2014

Vuoden 2014 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman alle 124 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 113 000 ja yrittäjille (mukaan lukien maatalousyrittäjät) noin 10 500. Työpaikoilla tai työliikenteessä sattui suurin osa kaikista työtapaturmista eli runsaat 106 000 tapausta, kun vastaavasti hieman alle 18 000 työtapaturmaa sattui työmatkoilla. Näissä lukumäärissä ovat mukana myös sellaiset lievät työtapaturmatapaukset, joista aiheutui alle neljän päivän työkyvyttömyys, ja joista vakuutusyhtiöt maksoivat ainoastaan sairaskulujen korvauksia.

Palkansaajien, yrittäjien ja maatalousyrittäjien työtapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2014

  Yhteensä Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat
Lkm Lkm Lkm
Yhteensä 123 849 106 115 17 734
Alle 4 päivää 71 547 61 276 10 271
Vähintään 4 päivää 49 008 42 162 6 846
Työkuolemia 34 28 6
Palkansaajat 113 311 96 075 17 236
Alle 4 päivää 67 854 57 793 10 061
Vähintään 4 päivää 42 396 35 809 6 587
Työkuolemia 24 18 6
Yrittäjät 6 373 5 875 498
Alle 4 päivää 2 891 2 681 210
Vähintään 4 päivää 3 255 2 996 259
Työkuolemia 4 4 0
Maatalousyrittäjät 4 165 4 165 1)
Alle 4 päivää 802 802
Väh. 4 päivää 3 357 3 357
Työkuolemia 6 6
Palkansaajien ja muiden yrittäjien yhteensä -luku sisältää myös työtapaturmatapaukset, joiden seuraamustieto tarkentuu vielä vuoden 2016 loppuun saakka.
1) Maatalousyrittäjien työpaikka- ja työmatkatapaturmia ei eritellä.

Työtapaturmien määrä väheni selvästi vuonna 2014. Vuonna 2013 sattui 135 000 työtapaturmaa, vuonna 2012 vastaava luku oli 139 000. Työtapaturmien määrät ovat kasvaneet vuodesta 2005 lähtien palkansaajien osalta vuoteen 2008 asti, mutta vuonna 2009 työtapaturmien kokonaismäärä väheni noin kymmenen vuoden takaiselle tasolle. Vuonna 2009 Suomea koetellut taantuma ja tehdyn työn määrässä tapahtuneet muutokset selittävät suurimmalta osin muutoksen. Vuotta 2005 edeltäneen ja sen jälkeisen aikasarjan tarkka vertailu kokonaismäärien suhteen (ml. alle neljän päivän työkyvyttömyyteen johtaneet tapaukset) ei ole mielekästä vuonna 2005 voimaantulleen ns. täyskustannus -uudistuksen vuoksi.

Tilastokeskuksen työtapaturmatilastossa siirryttiin referenssivuodesta 2005 alkaen käyttämään EU:n tilastoviraston Eurostatin työtapaturmatilastossa (ESAW) käyttämää työtapaturman määritelmää. Määritelmän mukaan tilasto sisältää tiedot työtapaturmista, jotka ovat johtaneet ”vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen”. Pääosa tämän verkkojulkaisun tiedoista on esitetty tätä rajausta käyttäen. Aikasarjat on korjattu taaksepäin määritelmän mukaisiksi.

Vuonna 2014 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 34 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 18, maatalousyrittäjien 6 ja muiden yrittäjien 4. Työmatkalla sattui yhteensä 6 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista kaikki palkansaajille. Työkuolemien määrä pysyi edellisvuoden tasolla, sillä vuonna 2013 työpaikalla tai työmatkalla menehtyi yhteensä 35 henkilöä.

Kaikista kuolemaan johtaneen työtapaturman uhreista 24 oli palkansaajia, 6 maatalousyrittäjiä ja 4 muita yrittäjiä.


Lähde: Työtapaturmat 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (515,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttap/2014/ttap_2014_2016-11-30_tie_001_fi.html