Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuustuotanto kasvoi maaliskuussa 1,1 prosenttia vuodentakaisesta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 maaliskuussa 1,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 2004 maaliskuussa. Alkuvuoden tuotannon kehitys on ollut varsin vaatimatonta.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin kausitasoitettu muutos
edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Teollisuustuotannon muutos oli maaliskuussa kaksijakoinen. Päätoimialoista kasvoivat kemianteollisuus, muu metalliteollisuus ja puu- ja paperiteollisuus. Tuotanto laski elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa, muussa tehdasteollisuudessa ja energiahuollossa. Eniten tuotanto lisääntyi maaliskuussa kemianteollisuudessa, 7,6 prosenttia. Muun metalliteollisuuden tuotanto kasvoi 1,4 prosenttia ja puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi vajaan prosentin. Eniten laski muun tehdasteollisuuden tuotanto, 4,8 prosenttia. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus väheni vajaan prosentin. Energian tuotanto laski puoli prosenttia.

Teollisuustuotannon volyymin kausitasoitettu muutos 3/2004-3/2005, %

Suomen teollisuustuotanto kasvoi viime vuoden loppupuolelle asti varsin nopeasti. Vuoden 2005 alkupuolella kasvu on ollut varsin vaatimatonta. Teollisuustuotannon trendi on laskenut viime vuoden syyskuusta alkaen. Teollisuustuotannon kasvu on ollut vaatimatonta myös koko EU:n alueella.

 

Teollisuustuotannon trendi 1999-2005, (Suomi ja EU 25), 2000=100

Suomen teollisuustuotannon kasvun hiipuminen alkuvuonna selittyy pitkälti metalliteollisuuden tuotannon laskulla. Metalliteollisuuden osuus Suomen teollisuuden jalostusarvosta oli vuonna 2003 47 %. Perinteinen talouden tukijalka paperiteollisuus jatkoi kasvuaan myös alkuvuonna. Puu- ja paperiteollisuuden osuus jalostusarvosta oli 16 %. Kemianteollisuus on edelleen vahvassa vedossa. Kemianteollisuuden osuus jalostusarvosta oli 9 %.

Teollisuustuotannon trendi 1999-2005, maaliskuu
(Kemianteollisuus, puu- ja paperiteollisuus ja metalliteollisuus), 2000=100

Elektroniikkateollisuudesta on tullut jalostusarvolla mitaten Suomen teollisuuden tärkein toimiala. Sen jalostusarvo-osuus oli vuonna 2003 24 %. Kasvun hiipuminen elektroniikkateollisuudessa on vaikuttanut koko talouden kasvuun. Muussa metalliteollisuudessa, jonka osuus jalostusarvolla mitaten oli 24 %, tuotanto on jatkanut tasaisen vaatimatonta uraa.

Teollisuustuotannon trendi 1999-2005, maaliskuu
(Elektroniikkateollisuus ja muu metalliteollisuus), 2000=100


Päivitetty 29.4.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. maaliskuu 2005, Teollisuustuotanto kasvoi maaliskuussa 1,1 prosenttia vuodentakaisesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttvi/2005/03/ttvi_2005_03_2005-04-29_kat_001.html