Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2021, helmikuu

Teollisuustuotanto kasvoi heinäkuussa 11,2 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 heinäkuussa 11,2 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 heinäkuussa. Teollisuustuotannon kasvu on ollut alkuvuonna vahvaa. Tammi-heinäkuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 9,8 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos
edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Teollisuustuotanto kasvoi heinäkuussa kaikilla tarkastelluilla päätoimialoilla. Päätoimialoista eniten heinäkuussa kasvoi energiahuolto, runsaat 30 prosenttia. Muun metalliteollisuuden tuotanto kasvoi lähes 13 prosenttia vuoden takaisesta. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi runsaat 12 prosenttia. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus kasvoi runsaat 11 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi 4 prosenttia.

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos 7/2005-7/2006, %


Suomen teollisuustuotannon kasvuvauhti on nopeutunut alkuvuonna. Suomen teollisuustuotanto kasvaa nyt nopeammin kuin muun EU:n teollisuustuotanto keskimäärin.

 

Teollisuustuotannon trendi 1999-2006, (Suomi, Saksa, Ruotsi ja EU 25), 2000=100

Metalliteollisuuden tuotanto jatkoi vahvaa kasvua. Metalliteollisuuden osuus Suomen teollisuuden jalostusarvosta oli 45 % vuonna 2004. Kemianteollisuuden tuotanto jatkoi kasvuaan. Kemianteollisuuden osuus jalostusarvosta oli 12 %. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kääntyi kasvuun. Puu- ja paperiteollisuuden osuus jalostusarvosta oli 15 %.

 

Teollisuustuotannon trendi 1999-2006, heinäkuu
(Kemianteollisuus, puu- ja paperiteollisuus ja metalliteollisuus), 2000=100

Elektroniikkateollisuuden jalostusarvo-osuus vuonna 2004 oli 21 %. Elektroniikkateollisuuden tuotanto on kääntynyt vuoden 2005 puolenvälin jälkeen kasvuun. Muun metalliteollisuuden, jonka osuus jalostusarvolla mitaten oli 24 %, tuotanto jatkoi alkuvuonna tasaista kasvuaan.

Teollisuustuotannon trendi 1999-2006, heinäkuu
(Elektroniikkateollisuus ja muu metalliteollisuus), 2000=100


Päivitetty 31.8.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. heinäkuu 2006, Teollisuustuotanto kasvoi heinäkuussa 11,2 prosenttia vuoden takaisesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/07/ttvi_2006_07_2006-08-31_kat_001.html