Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa 1,5 prosenttia vuoden takaisesta

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 helmikuussa 1,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2015 helmikuussa. Kausitasoitettu tuotanto kasvoi helmikuussa 1,6 prosenttia tammikuusta.

Teollisuuden (C) työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi helmikuussa 0,2 prosenttia vuoden takaisesta. Kausitasoitettu tuotanto kasvoi helmikuussa 1,5 prosenttia tammikuusta.

Taulukko 1. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, jalostusarvo-osuus, alkuperäinen, työpäiväkorjattu ja kausitasoitettu muutosprosentti

  Jalostusarvo-osuus Alkuperäinen muutosprosentti, 2016 Helmi / 2015 Helmi Työpäiväkorjattu muutosprosentti, 2016 Helmi / 2015 Helmi Kausitasoitettu muutosprosentti, 2016 Helmi / 2016 Tammi
Toimiala (Tol 2008)        
Koko teollisuus 100,0 1,5 1,5 1,6
B Kaivostoiminta ja louhinta 1,0 19,7 19,7 17,9
C Teollisuus 85,3 0,3 0,2 1,5
10 Elintarvikkeiden valmistus 7,3 5,0 0,8 0,6
11 Juomien valmistus 1,2 12,9 13,1 8,1
13 Tekstiilien valmistus 0,6 -8,5 -9,7 -1,4
14 Vaatteiden valmistus 0,5 -6,7 -7,7 -4,3
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 0,3 15,8 15,8 6,2
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 4,3 6,6 5,7 5,4
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 9,1 -0,1 -0,1 0,8
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1,6 -3,6 -4,7 -1,1
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 3,2 2,5 -1,7 -1,4
24 Metallien jalostus 5,0 7,4 7,9 6,7
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 7,4 -2,0 -2,6 0,7
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 11,4 -4,5 -3,9 0,5
31 Huonekalujen valmistus 0,9 1,2 0,3 3,3
32 Muu valmistus 0,8 -14,7 -14,7 2,6
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 4,7 -6,0 -6,6 0,4
D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 10,8 8,6 8,6 -4,0
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto 2,9 16,2 16,2 16,5
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 0,4 7,5 7,5 3,5
Käyttötarkoitusluokitus:        
Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet 41,6 2,6 2,5 4,5
Investointitavarat 27,6 -4,4 -5,1 1,2
Kestokulutustavarat 1,3 -2,9 -3,6 1,4
Muut kulutustavarat 14,8 3,6 3,1 -1,5
Erikoisindeksit:        
10-11 Elintarviketeollisuus 8,5 6,1 5,5 2,9
13-15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus 1,3 -3,3 -5,0 -1,9
16-17 Metsäteollisuus 13,5 2,1 1,7 1,9
19-22 Kemianteollisuus 13,1 3,1 3,1 0,3
24-30 Metalliteollisuus 37,6 -1,4 -1,2 2,5
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 11,1 -7,3 -8,2 2,6
25,28-30,33 Kone- ja metallituoteteollisuus 26,2 -1,2 -1,1 1,3
29-30 Kulkuneuvojen valmistus 2,6 24,4 24,4 16,4

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2016, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 8.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. helmikuu 2016, Teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa 1,5 prosenttia vuoden takaisesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttvi/2016/02/ttvi_2016_02_2016-04-08_kat_001_fi.html