Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Työvoimakustannusindeksi 2003=100

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Työtunnin kustannus 1995-2003 mittaa tehdyn työtunnin keskimääräistä työvoimakustannusten kehitystä ja tasoa neljännesvuosittain vuodesta 1995 lähtien. Tilasto kattaa yksityisen sektorin teollisuuden ja rakentamisen toimialojen lisäksi useimmat yksityisen sektorin palvelualat. Tilaston ulkopuolelle jäävät maa- ja metsätalous, julkinen hallinto, koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalitoimi, sekä ns. henkilökohtaiset palvelut.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

2.1 Kustannuskehitys on määritelty laskennallisesti kokoaikaista palkansaajaa koskevien tilastotietojen pohjalta. Tietolähteinä on käytetty ansiotasoindeksiä, työvoimakustannustilastoa, palkkarakennetilastoa ja kansantalouden tilinpitoa. Työvoimakustannusindeksi on kehitetty Euroopan Unionin toimeksiannosta osana koko yhteisön kattavaa hanketta. Kustannustasoa koskevat laskelmat kattavat kansainvälisten säädösten mukaiset kustannukset (ILO (160/1985), vuoden 2000 työvoimakustannus on säädetty EU:n asetuksella Nr 530/99). Kustannusten muutosta on mitattu ainoastaan palkka- ja sosiaalikustannusten osalta. Siten esimerkiksi työterveyshuolto ja työpaikkakoulutuksen muutokset eivät näy tilastossa. Tilaston tarkempi menetelmäkuvaus löytyy kappaleesta kaksi, käsitteet ja määritelmät.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

3.1 Tehdyn työtunnin kustannusta mitattaessa on noudatettu EU:n toimeksiannossa asetettuja vaatimuksia, jotka koskevat sekä kustannuksia että työpanoksen muutoksia. Tilasto on kuitenkin johdettu laskennallisesti eri lähteistä. Siksi esim. keskivirhettä ei voida laskea.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Työvoimakustannusindeksi 1996=100 ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisu ilmestyy kerran vuodessa ja neljännekset Tilastokeskuksen kotisivuilla noin 70 päivää neljänneksen päättymisestä. Eri tilastolähteiden käyttö vaikuttaa toisaalta tilaston valmistusaikatauluun ja tietojen päivittämiseen, joten lopulliset luvut valmistuvat noin kahden vuoden viiveellä.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

5.1 Työtunnin kustannus 1995-2003 tiedot julkaistaan Palkat-sarjassa, Työtunnin kustannus 1995-2003, työvoimakustannusindeksi 1996=100 (Palkat 2004:10). Julkaisu on tilattavissa myyntipalvelusta osoitteesta:

Tilastokeskus, myyntipalvelu,
PL 4C
00022 TILASTOKESKUS
puh. (09) 1734 2011
faksi (09) 1734 2500 myynti@tilastokeskus.fi
www.tilastokeskus.fi

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

6.1 Työvoimakustannustilasto tehdään EU:n määrittelemiä käsitteitä ja luokituksia noudattaen. Siten tiedot ovat kansainvälisesti vertailtavissa aina vuodesta 1996 alkaen. Maiden välillä tilaston tuotannossa ja menetelmissä ilmenevät erot vaikeuttavat vertailua.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

7.1 Työvoimakustannusindeksin rakenne perustuu Yksityisen sektorin työvoimakustannukset 1996 tietoihin. Valtion ja kuntien työvoimakustannustutkimukset noudattavat samoja periaatteita kuin edellä mainittu yksityisen sektorin työvoimakustannustutkimuskin. Tiedonantovelvollisuus ei ole koskenut vuoteen 2000 mennessä julkista sektoria, mutta vuoden 2004 osalta ovat ensi kertaa mukana toimialat L, Mja O.

8. Dokumentointi

8.1 Suurin osa metatiedoista on saatavissa ao. tilastoista, kuten ansiotasoindeksistä ja palkkarakennetilastosta, työvoimatilastosta sekä kansantalouden tilinpidosta.


Päivitetty 31.5.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2003, Laatuseloste: Työvoimakustannusindeksi 2003=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2003/tvki_2003_2005-05-31_laa_001.html