Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tulospalkkioiden osuus yksityisen alan ansioista prosentti-yksikön pienempi kuin ennen talouskriisiä

Yksityisen alan ansioista maksettiin vuonna 2009 noin 2,6 prosenttia tulospalkkioina. Osuus oli nyt noin prosenttiyksikön pienempi kuin ennen talous-kriisiä vuonna 2007. Tulospalkkioiden osuus oli edelleen suurin teollisuudessa ja liikealalla.

Taulukko 1. Tulospalkkioiden osuus yksityisen sektorin palkkasummasta toimialaryhmän mukaan vuosina 2007, 2008 ja 2009, %

  TOL 2008 pääluokat 2007 2008 2009
Teollisuus B..E 4,4 4,1 3,4
Rakentaminen F 1,8 1,8 1,7
Liikeala G..N 3,4 3,2 2,5
Hyvinvointipalvelut O..S 1,1 1,3 1,0
Yhteensä B..S 3,6 3,3 2,6

Noin puolet tulospalkkioista maksetaan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Vuoden 2007 hyvästä talouskehityksestä johtuen tulospalkkioiden osuus palkkasummasta nousi vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä teollisuudessa noin kymmeneen ja liikealalla noin kuuteen prosenttiin palk-kasummasta. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vastaavat osuudet olivat noin kolmanneksen tätä pienemmät.

Tulospalkkioiden osuus säilyi vuoden 2009 kolmen viimeisen neljänneksen aikana suunnilleen edellisen vuoden tasolla.

Kuvio 1. Tulospalkkioiden osuus yksityisen sektorin palkkasummasta toimialaryhmän mukaan neljännesvuosittain 2007–2009, %

Kuvio 1. Tulospalkkioiden osuus yksityisen sektorin palkkasummasta toimialaryhmän mukaan neljännesvuosittain 2007–2009, %

Yksityisen sektorin ansioista runsaat kuusi prosenttia koostui muista kertaluonteisista palkkaeristä kuin tulospalkkioista, lähinnä lomarahasta ja loma-korvauksesta. Näiden erien osuus oli selvästi suurin vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Kuvio 2. Tulospalkkioiden ja muiden kertaluonteisten erien osuus yksityisen sektorin palkkasummasta neljännesvuosittain 2007–2009, %

Kuvio 2. Tulospalkkioiden ja muiden kertaluonteisten erien osuus yksityisen sektorin palkkasummasta neljännesvuosittain 2007–2009, %

Kertaluonteisten palkkaerien (tulospalkkiot, lomarahat jne.) kokonaisosuus oli vuosina 2007, 2008 ja 2009 selvästi pienin vuoden viimeisellä neljännek-sellä. Vuoden 2009 ensimmäistä neljännestä lukuun ottamatta kertaerien osuus oli suunnilleen sama kuin vuotta aikaisemmin.

Tiedot ovat ennakollisia ja perustuvat työvoimakustannusindeksin neljännesvuositilaston aineistoon. Lopulliset tiedot vuodelta 2008 julkaistaan työvoimakustannusten rakennetilastossa syksyllä 2010.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 10.3.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 4. vuosineljännes 2009, Tulospalkkioiden osuus yksityisen alan ansioista prosentti-yksikön pienempi kuin ennen talouskriisiä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2009/04/tvki_2009_04_2010-03-10_kat_001_fi.html