Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Työvoimakustannusten rakenne työnantajasektoreittain vuonna 2016

Tyovoimakustannusera Sektorit yhteensä Yksityinen sektori yhteensä (B-S) Yksityisen sektorin teollisuus ja rakentaminen (B-F) Yksityisen sektorin palvelut (G-S) Kuntasektori Valtio
1. Välitön ansio 60,5 61,0 60,4 61,3 58,1 62,9
2. Kertaluontoiset erät 6,2 6,8 7,9 6,2 4,9 3,9
2.1 Tulospalkkiot 1,7 2,2 2,7 1,9 0,2 0,2
2.2 Muut kertaluontoiset erät 4,5 4,6 5,2 4,2 4,7 3,7
3. Henkilöstörahastot .. 0,1 0,1 0,1 - -
4, Vapaapäivien palkat 9,3 8,6 8,1 8,9 10,6 13,0
4.1. Loma-ajan palkat .. 6,1 5,9 6,2 .. 10,3
4.2. Arkipyhien palkat .. 1,3 1,2 1,3 .. 2,5
4.3. Muiden vapaiden palkat yhteensä .. 1,3 1,0 1,4 .. 0,2
5. Luontoisedut 1,2 1,6 1,5 1,6 0,1 0,4
6. Sosiaaliturvan kustannukset 21,5 20,5 20,7 20,4 25,4 19,0
6.1. Varsinaisen sosiaaliturvan kustannukset 19,7 18,9 19,1 18,9 23,0 17,0
Lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut 19,5 18,6 18,7 18,5 23,0 16,9
6.1.1 Työeläkemaksut 15,1 14,1 14,1 14,1 18,6 14,8
6.1.2. Sosiaaliturvamaksu 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7
6.1.3. Työttömyysvakuutusmaksu .. 2,3 2,3 2,3 2,4 -
6.1.4. Tapaturmavakuutusmaksu 0,5 0,5 0,7 0,4 0,3 0,4
Sopimusvaraiset ja vapaaehtoiset sos.vak.maksut 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1 0,0
6.1.5. Lisäeläkemaksu .. 0,2 0,2 0,2 - -
6.1.6. Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
6.1.7. Vapaa-ajan vakuutus- ja vastuuvakuutusmaksut .. 0,1 0,1 0,1 0,0 -
6.2. Tapauskohtaisen sosiaaliturvan kustannukset 1,8 1,6 1,6 1,6 2,4 2,0
6.2.1. Sairausajan ja lapsen syntymään ja hoitoon liittyvät palkat, netto 1,4 1,2 1,2 1,1 2,2 1,2
- sairausajan palkkojen palautukset -0,7 -0,5 -0,4 -0,6 -1,2 -0,8
6.2.2. Työterveyshuolto (netto) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,8
7. Työpaikkakoulutus 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6
8. Muut työvoimakustannukset 0,6 0,7 0,8 0,7 0,3 0,2
9. Työvoimakustannus ennen työnantajatukia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10. Rahapalkka = 1+2+4+6.2.1 77,4 77,6 77,6 77,6 75,7 81,0
11. Työnantajatuet -0,2 -0,1 -0,0 -0,2 -0,4 -

Lähde: Työvoimakustannustutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Olli Ruuska 029 551 3274, tvk@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 16.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannustutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3261. 2016, Liitetaulukko 2. Työvoimakustannusten rakenne työnantajasektoreittain vuonna 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvtutk/2016/tvtutk_2016_2018-11-16_tau_002_fi.html