Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 3.12.2010

Joka kolmas työskentelee hyvin nais- tai miesvaltaisessa ammattiryhmässä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan ammattiryhmät ovat voimakkaasti jakaantuneet sukupuolen mukaan miesten ja naisten töihin. Vuonna 2008 joka kolmas työskenteli ammattiryhmissä, joissa samaa sukupuolta olevia oli 90 prosenttia tai enemmän. Ammattiryhmissä, joissa miehiä ja naisia on lähes saman verran (40–60 prosenttia), työskenteli vain 14 prosenttia työllisistä.

Työllisten jakaantuminen mies- ja naisvaltaisiin ammattiryhmiin vuoden 2008 lopussa

Ammattiryhmät Yhteensä
%
Miehet
%
Naiset
%
Naisten ammattiryhmät (naisia 90–100 %) 15,3 1,5 29,2
Naisvaltaiset ammattiryhmät (naisia 60–90 %) 27,6 12,8 42,5
Tasa-ammattiryhmät (naisia/miehiä 40–60 %) 14,4 14,2 14,6
Miesvaltaiset ammattiryhmät (miehiä 60–90 %) 24,2 36,6 11,8
Miesten ammattiryhmät (miehiä 90–100 %) 18,5 35,0 1,8
Kaikki 100,0 100,0 100,0


Naisista 29 prosenttia työskenteli ammattiryhmässä, jossa naisia oli 90 prosenttia tai enemmän. Suurimpia naisammattiryhmiä olivat erilaiset hoiva- ja hoitoalan ammatit, kuten lähihoitajat, sairaanhoitajat, sihteerit sekä lastenhoitajat. Vastaavasti suurimpia lähes yksinomaan miehistä koostuvia ammattiryhmiä olivat ajoneuvojen kuljettajat, rakennustyöntekijät sekä koneasentajat ja -korjaajat. Naisista alle kaksi prosenttia oli uskaltautunut tyypillisiin miesten ammattiryhmiin ja miehistäkin vain 1,5 prosenttia oli hakeutunut naisille tyypillisille aloille.

Yli puolet työllisistä työskenteli nais- tai miesvaltaisissa ammattiryhmissä, joissa joko miehiä tai naisia oli selvästi suurin osa, 60–90 prosenttia. Yleisimpiä naisvaltaisia ammattiryhmiä (naisia 60–90% ammattiryhmästä) olivat myyjien, siivoojien ja tarjoilijoiden sekä peruskoulun ja lukion opettajien ammattiryhmät. Miehillä vastaavia suurimpia miesvaltaisia ammattiryhmiä olivat maanviljelijöiden, tietotekniikan erityisasiantuntijoiden, rahdinkäsittelijöiden ja varastotyöntekijöiden sekä kiinteistöhuoltomiesten ammattiryhmät. Miehistä 13 prosenttia oli hakeutunut naisvaltaisille aloille ja vastaavasti naisista lähes saman verran työskenteli miesvaltaisissa ammattiryhmissä.

Suurimpia tasa-ammattiryhmiä, joissa miehiä ja naisia on lähes saman verran, olivat myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit, myymälänhoitajat ja pienkauppiaat, valtion hallinnon erityisasiantuntijat sekä ammatillisten oppilaitosten lehtorit. Sukupuolineutraaleita ammattiryhmiä olivat myös muun muassa erikoislääkärit, toimittajat sekä johtaja-ammateista talous- ja hallintojohtajat.

Nuorilla eriytyminen sukupuolen mukaisiin töihin pienempää kuin vanhemmilla

Nuorilla 25–34-vuotiailla jakaantuminen sukupuolen mukaisiin naisten ja miesten ammatteihin ei ollut yhtä selkeää kuin vanhemmilla 45–54-vuotialla. Nuorista naisista pienempi osuus (26 prosenttia) työskenteli naisten ammattiryhmissä kuin 45–54-vuotiaista naisista (33 prosenttia). Lisäksi heistä suurempi osuus toimi tasa-ammattiryhmissä (16 prosenttia) kuin vanhemmista naisista. Nuoremmista miehistä työskenteli pienempi osuus tasa-ammateissa kuin vanhemmista miehistä. Sen sijaan nuoremmat miehet työskentelivät vanhempia miehiä yleisemmin naisvaltaisissa ammateissa. Tällaisia naisvaltaisia ammattiryhmiä, joissa nuoret miehet työskentelevät vanhempia miehiä useammin, olivat muun muassa myyjien, siivoojien, tarjoilijoiden sekä kokin ja keittiöapulaisten ammattiryhmät.

Eri ikäryhmien jakaantuminen (%) mies- ja naisvaltaisiin ammattiryhmiin vuoden 2008 lopussa

Ammattiryhmät 25-34 vuotiaat 45-54 vuotiaat
Yhteensä
%
Miehet
%
Naiset
%
Yhteensä
%
Miehet
%
Naiset
%
Naisten ammattiryhmät (naisia 90-100 %) 13,2 1,9 26,0 17,3 1,2 32,7
Naisvaltaiset ammattiryhmät (naisia 60-90 %) 28,8 15,4 43,9 25,0 10,2 39,3
Tasa-ammattiryhmät (naisia/miehiä 40-60 %) 14,7 13,5 16,1 14,7 14,9 14,4
Miesvaltaiset ammattiryhmät (miehiä 60-90%) 24,7 36,0 12,0 24,2 37,0 11,9
Miesten ammattiryhmät (miehiä 90-100 % ) 18,6 33,2 2,1 18,8 36,7 1,7
Kaikki 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Lähde: Työssäkäyntitilasto 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Airi Pajunen (09) 1734 3293, tyossakaynti@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (279,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 3.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Ammatti ja sosioekonominen asema 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2008/04/tyokay_2008_04_2010-12-03_tie_001_fi.html