Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 4.4.2011

Yrittäjistä noin joka kolmas oli nainen

Vaikka yrittäjien kokonaismäärä vähenikin vuodesta 2008 vuoteen 2009 yli 3 600 henkilöllä, pysyi yrittäjien osuus työllisistä noin kymmenen prosentin tasolla. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan ammattiasemaltaan yrittäjiä oli 237 000, joista naisten osuus oli 34,5 prosenttia. Yrittäjäintensiivisimmät seutukunnat olivat Kaustinen, Joutsa ja Järviseutu. Yrittäjissä ovat mukana maatalousyrittäjät.

Työlliset ammattiaseman mukaan 1990–2009

Työlliset ammattiaseman mukaan 1990–2009

Yrittäjyyden rakenne

Maatalousyrittäjyys näyttäytyy seutukunnittaisessa tarkastelussa. Yrittäjäaktiivisimmat seutukunnat olivat Kaustinen (26,2 prosenttia), Joutsa (24,2 prosenttia) ja Järviseutu (22,5 prosenttia). Vuonna 2008 Kaustinen oli kaikista alkutuotantovaltaisin seutukunta, ja myös Joutsa (7.) ja Järviseutu (10.) kuuluivat kymmenen alkutuotantovaltaisimman seutukunnan joukkoon.

Yrittäjien osuus työllisistä oli matalin Mariehamns stadin (6,7 prosenttia), Helsingin (7,0 prosenttia) ja Oulun (7,4 prosenttia) seutukunnissa.

Miehillä yrittäjien osuus työllisistä oli 13,7 prosenttia, kun taas naisilla osuus oli vain 7,1 prosenttia. Naisten osuus yrittäjistä jäi kaikissa seutukunnissa alle neljäänkymmeneen prosenttiin. Koko maassa naisten osuus yrittäjistä oli 34,5 prosenttia. Naisten osuus yrittäjistä oli korkein Jämsän, Raahen ja Imatran seutukunnissa ja matalin Ålands landsbygdin, Järviseudun ja Kuusikokuntien seutukunnissa.

Yrittäjäaktiivisin ikäryhmä oli 55–64-vuotiaat, joista 15 prosenttia oli yrittäjiä.

Työlliset ammattiaseman mukaan ikäryhmittäin 2009

Ikäryhmä
  Työlliset Palkansaajat Yrittäjät Yrittäjien osuus työllisistä (%)
Ikäryhmät yhteensä 2 289 975 2 053 431 236 544 10,3
18 - 24 213 222 208 223 4 999 2,3
25 - 34 509 997 478 782 31 215 6,1
35 - 44 538 463 480 254 58 209 10,8
45 - 54 597 026 519 453 77 573 13,0
55 - 64 416 541 353 963 62 578 15,0
65+ 14 726 12 756 1 970 13,4

Yrittäjyys vuosina 1990–2009

Yrittäjien osuus työllisistä on laskenut melko tasaisesti 1990–2009 aikana. Tarkastelujakson aikana yrittäjien osuus oli korkeimmillaan 1990-luvun alun lamavuosina, jolloin työttömyys vähensi etenkin palkansaajien määrää. Vuonna 1993 yrittäjiä oli lähes kuusitoista prosenttia työllisistä. Yrittäjien osuuden pienenemistä selittää osin maatalousyrittäjien vähentyminen.


Lähde: Työssäkäyntitilasto 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaana Huhta (09) 17342632, tyossakaynti@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Marja Tammilehto-Luode

Julkaisu pdf-muodossa (260,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 4.4.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Pääasiallinen toiminta ja ammattiasema 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2009/01/tyokay_2009_01_2011-04-04_tie_002_fi.html