Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.3.2012

Pelkän perusasteen koulutuksen suorittaneiden työllisyysaste lamavuosia alhaisempi


Korjattu 27.3.2012 klo 16.30. Korjaukset on merkitty punaisella.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuonna 2010 pelkän perusasteen koulutuksen suorittaneiden työllisyysaste oli 46,8 prosenttia, joka oli alhaisempi kuin 1990-luvun alun lamavuosina. Tosin vuonna 1996 työllisyysaste on ollut samalla tasolla. Perusastepohjaisten työllisyysaste on kohonnut edellisestä vuodesta 2009 vain 0,1 prosenttiyksikköä. Yhteensä 18–64-vuotiaiden työllisyysaste nousi vuodentakaisesta tasosta yhdellä prosenttiyksiköllä 68,9 prosenttiin.

18–64–vuotiaiden työllisyysaste 1987–2010 koulutusasteen mukaan

18–64–vuotiaiden työllisyysaste 1987–2010 koulutusasteen mukaan

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden (alin korkea-aste, alempi ja ylempi korkeakouluaste sekä tutkijakoulutusaste) työllisyysaste on ollut korkeimmillaan tarkastelujakson 1987–2010 alkuvuosina, jolloin päästiin 88,8 prosenttiin. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työllisyysaste oli matalimmillaan 75,8 prosenttia lamavuonna 1993. Keskiasteen tutkinnon suorittaneiden työllisyysaste (68,9 prosenttia) kohosi 1,3 prosenttiyksikköä vuodesta 2009.

Ajanjaksolla 1987–2010 niiden työllisten, joilla ei ole perusasteen jälkeen mitään muuta tutkintoa, määrä on vähentynyt 535 000 henkilöllä eli 61 prosentilla. Keskiasteen tutkinnon suorittaneiden määrä on puolestaan noussut 22 prosenttia eli 189 000 työllistä. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden määrä on kasvanut 67 prosenttia eli noin 362 000 työllisellä.

Työllisten määrissä on toki nousevaa ja laskevaa vaihtelua tarkastelujakson aikana, mikä selittyy yleisellä työllisyystilanteella. Lamavuonna 1993 saavutettiin käännepiste, jossa korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työllisten määrä kasvoi ensi kertaa pelkän perusasteen koulutuksen suorittaneiden työllisten määrää suuremmaksi.

18–64-vuotiaiden työllisten määrä koulutusasteen mukaan 1987–2010

18–64-vuotiaiden työllisten määrä koulutusasteen mukaan 1987–2010

Työllisyysaste lasketaan työllisten prosenttiosuutena 18–64-vuotiaasta väestöstä, kun taas työttömyysprosentti lasketaan työttömien osuutena työvoimasta (=työlliset+työttömät).

Työllisyysaste ikäryhmittäin

Vuonna 2010 työllisistä 46 prosenttia oli keskiasteen tutkinnon suorittaneita. Työllisistä pelkän perusasteen koulutuksen suorittaneita oli 15 prosenttia ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneita 39 prosenttia.

Kun tarkastellaan työllisyysastetta ikäryhmittäin havaitaan, että työllisyysaste oli korkein 40–49-vuotiailla korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla: 90,2 prosenttia. Matalin työllisyysaste oli pelkän perusasteen suorittaneilla 18–29-vuotiailla, joiden työllisyysaste oli 36,3 prosenttia. Nuorimpien ikäluokassa perusasteen käyneistä työllisistä 43 prosenttia oli syksyllä 2010 kirjoilla jossakin oppilaitoksessa. Nuorimpien ikäryhmässä pelkän perusasteen suorittaneista 38 prosenttia oli pääasialliselta toiminnaltaan opiskelijoita.

Työllisyysaste ikäryhmän ja koulutusasteen mukaan 2010

Työllisyysaste ikäryhmän ja koulutusasteen mukaan 2010

Lähde: Työssäkäyntitilasto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaana Huhta 09 1734 2632, tyossakaynti@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (295,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Pääasiallinen toiminta ja ammattiasema 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2010/02/tyokay_2010_02_2012-03-27_tie_001_fi.html