Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 4.9.2012

Työpaikoista 73 prosenttia palvelualoilla

Palvelualojen osuus kaikista työpaikoista oli 72,9 prosenttia vuonna 2010. Osuus pysyi samalla tasolla verrattuna vuodentakaisiin tietoihin. Alkutuotannon, eli maa-, metsä- ja kalatalouden, työpaikkojen osuus oli 3,7 prosenttia. Palvelualalla työskentelevistä 37,3 prosentin työnantaja kuului julkiselle sektorille (kunta, valtio). Palvelualoilla työskentelevien keski-ikä oli 42 vuotta. Korkein keski-ikä, 46 vuotta, oli kiinteistöalan toiminnassa.

Palvelualan työpaikat työnantajasektorin mukaan 2010 (1 000 työpaikkaa)

Palvelualan työpaikat työnantajasektorin mukaan 2010 (1 000 työpaikkaa)

Palvelualan työllistävyys julkisella ja yksityisellä sektorilla

Palvelualan työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista on noussut vuosien 2001–2010 aikana 5,6 prosenttiyksikköä eli 67,3 prosentista 72,9 prosenttiin. Vuonna 2010 palvelutoimialoilla työskenteli yhteensä noin 1,7 miljoonaa henkilöä, joista 37,3 prosenttia toimi julkisella sektorilla eli kunnan tai valtion palveluksessa.

Palvelualoista työpaikkojen lukumäärällä mitattuna työllistävin, 371 000 työllistä, oli terveys- ja sosiaalipalvelujen toimiala, jolla oli 91 000 henkilöä enemmän kuin toiseksi suurimman palvelutoimialaluokan eli tukku- ja vähittäiskaupan alalla. Terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialan henkilöstömäärä kasvoi vuoteen 2009 verrattuna 1,5 prosentilla.

Teollisuudessa (C) työskenteli 336 000 henkilöä eli noin 35 000 työllistä vähemmän kuin terveys- ja sosiaalipalveluissa. Kun jätetään huomioimatta toimiala “julkinen hallinto ja maanpuolustus”, niin suurin osuus palvelualojen toiminnoista tuotettiin julkisella sektorilla koulutuksessa (85,1 prosenttia) sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa (74,1 prosenttia).

Toimialojen välillä eroja ikä- ja sukupuolirakenteessa

Kaikilla palvelutoimialoilla työskentelevistä 40,0 prosenttia oli miehiä. Työllistävimmistä palvelualoista naisvaltaisimmat olivat terveys- ja sosiaalipalvelut, joissa naisten osuus oli 88,4 prosenttia sekä majoitus- ja ravitsemustoiminta (72,1 prosenttia). Miesten osuus oli suurin kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla (77,6 prosenttia) sekä informaation ja viestinnän toimialalla (64,0 prosenttia).

Työllistävimmistä toimialoista suhteellisesti eniten alle 30-vuotiaita työskenteli majoitus- ja ravitsemustoiminnassa, jossa heidän osuutensa oli 36,4 prosenttia. Hallinto- ja tukipalveluissa nuorimman ikäluokan osuus oli 37,5 prosenttia. Kiinteistöalan toiminnassa 55 vuotta täyttäneiden osuus oli korkein eli 45,5 prosenttia, ja toimialalla oli myös palvelualojen korkein keski-ikä eli 46 vuotta. Informaatio- ja viestintäalalla 55 vuotta täyttäneiden osuus oli alhaisin (21,9 prosenttia) kaikista toimialalla työskentelevistä.

Lähestulkoon kaikilla palvelutoimialoilla julkisen sektorin työllisten keski-ikä oli muutamia vuosia korkeampi kuin yksityissektorilla samalla toimialalla työskentelevien. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa ero oli jopa 11 vuotta. Kaikkien palvelutoimialojen osalta ero keski-iässä oli viisi vuotta: yksityisellä sektorilla keski-ikä oli 40 vuotta ja julkisella sektorilla 45 vuotta.

Tunnuslukuja elinkeinorakenteesta maakunnittain

Maakunnittain tarkasteltuna palveluiden osuus elinkeinoista oli suurin Uudellamaalla (81,5 prosenttia), Ahvenanmaalla (81,0 prosenttia) ja Lapissa (72,7 prosenttia). Alkutuotantovaltaisimmat maakunnat olivat Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa, joissa maa- ja metsätalouden sekä kalatalouden työpaikkojen osuus oli 9,5 ja 9,2 prosenttia kaikista työpaikoista. Jalostuksen toimialojen osuus työpaikoista oli korkein Satakunnassa (30,6 prosenttia) ja Pohjanmaalla (29,9 prosenttia).

Koko maassa palvelualojen työpaikoista yhteensä 37,3 prosenttia toimi julkisella sektorilla (kunta, valtio). Julkisen sektorin osuus palveluista oli suurin Pohjois-Karjalassa (47,6 prosenttia) ja Lapissa (46,2 prosenttia). Julkisen sektorin osuus palveluista oli alhaisin Uudellamaalla (29,6 prosenttia).

Julkisen ja yksityisen sektorin osuuksista eniten yhteiskunnallista keskustelua on herättänyt terveyspalveluiden yksityistäminen. Julkisten terveys- ja sosiaalipalveluiden osuus kaikista toimialan työpaikoista oli vuonna 2010 suurin Ahvenanmaalla (90,5 prosenttia), Pohjanmaalla (82,2 prosenttia) sekä Etelä-Pohjanmaalla (80,0 prosenttia).

Uudellamaalla tuotettiin yksityisellä sektorilla 30,5 prosenttia terveys- ja sosiaalipalveluista. Kymenlaaksossa yksityisen sektorin osuus oli maakunnista toiseksi suurin (28,8 prosenttia). Koko maassa yksityisen puolen osuus terveys- ja sosiaalipalveluista oli 25,9 prosenttia.


Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaana Huhta 09 1734 2632, tyossakaynti@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (253,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 4.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Toimiala, työntajasektori ja työpaikat 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2010/03/tyokay_2010_03_2012-09-04_tie_001_fi.html