Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.12.2013

Suurista ikäluokista 16 prosenttia töissä vuonna 2012

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston vuoden 2012 ennakkotietojen mukaan kaikista työssäkäyvistä 19,6 prosenttia oli 55–74-vuotiaita. Työllisten ikäjakauma on painottunut vanhempiin ikäryhmiin etenkin 2000-luvun alkuvuosista lähtien suurten ikäluokkien mukana. Vuonna 2012 suuriin ikäluokkiin kuuluvat olivat 63–67-vuotiaita. Työllisiä heistä oli edelleen noin 62 000 henkilöä, eli 16 prosenttia.

55–74-vuotiaiden osuus (%) työllisistä 1987–2011, ennakkotieto 2012*, sekä osuus (%) koko väestöstä 1987–2012

55–74-vuotiaiden osuus (%) työllisistä 1987–2011, ennakkotieto 2012*, sekä osuus (%) koko väestöstä 1987–2012

Vuoden 2012 ennakkotietojen mukaan kaikista noin 2 340 000 työllisestä 19,6 prosenttia oli 55–74-vuotiaita. Ikäryhmään kuuluvien osuus työllisistä on noussut lähes jokaisena tarkasteluvuonna 1987–2012. Osuuden kasvu on nopeutunut erityisesti vuodesta 2000 lähtien, jolloin ensimmäiset suuriin ikäluokkiin (1945–1949 syntyneet) kuuluvista täyttivät 55 vuotta. Vuonna 2012 suuriin ikäluokkiin kuuluvat olivat 63–67-vuotiaita. Työllisiä heistä oli edelleen noin 62 000 henkilöä, eli 16 prosenttia.

Vuosina 1987–2008 työllisten osuus 55–74-vuotiaiden ikäryhmästä on ollut miehillä naisia suurempi. Ero oli suurimmillaan vuonna 1988, 6,5 prosenttiyksikköä. Neljänä viimeisenä tarkasteluvuonna osuus on noussut naisilla miesten osuutta suuremmaksi: vuoden 2012 ennakkotietojen mukaan työllisten osuus ikäryhmässä oli naisilla 0,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin miehillä. 55–74-vuotiaista naisista työllisiä oli 34,7 prosenttia ja miehistä 33,8 prosenttia.

Työllisten osuus (%) 55–74-vuotiaista sukupuolen mukaan 1987–2011 sekä ennakkotieto 2012*

Työllisten osuus (%) 55–74-vuotiaista sukupuolen mukaan 1987–2011 sekä ennakkotieto 2012*

Ahvenanmaalla 55–74-vuotiaiden työllisyysaste korkein

Vuoden 2012 ennakkotietojen mukaan 55–74-vuotiaiden työllisyysaste oli korkein Ahvenanmaan kunnissa: Sottungassa (51,5 %), Kumlingessa (48,2 %) ja Jomalassa (47,7 %). Manner-Suomessa ikäryhmän korkeimmat työllisyysasteet olivat Vöyrillä (43,3 %), Mustasaaressa (42,8 %) ja Pornaisissa (42,6 %). Ikäryhmän kahdenkymmenen korkeimman työllisyysasteen kunnista 16 oli joko ruotsinkielisiä tai kaksikielisiä. Matalimmat työllisyysasteet 55–74-vuotiaiden ikäryhmässä olivat Kivijärvellä (20,8 %), Kuhmoisissa (24,2 %) ja Kaavilla (24,4 %).

Myös 18–64-vuotiaiden työllisyysasteet olivat korkeimmat Ahvenanmaan kunnissa. Manner-Suomessa korkeimmat työllisyysasteet olivat Mustasaaressa (82,5 %), Pedersöressä (81,4 %) ja Maskussa (80,5 %). Matalimmat työllisyysasteet tässä ikäryhmässä olivat Lieksassa (54,9 %), Sallassa (55,2 %) sekä Rautavaaralla (55,5 %).


Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaana Huhta 09 1734 2632, tyossakaynti@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (329,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. työttömien taustat 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2012/02/tyokay_2012_02_2013-12-17_tie_001_fi.html