Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 6.11.2014

Uusien työllisten sijoittuminen ammatteihin 2012

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuonna 2012 työmarkkinoille tuli noin 196 600 uutta työllistä. Opiskelijoita palkattiin eniten (noin 90 100 henkilöä 1) ). Työttömiä työllistyi noin 63 200 henkilöltä. Uusien työllisten yleisimmät ammattiryhmät olivat myyjät (noin 15 000 henkilöä), toimistosiivoojat ja sosiaalialan hoitajat. Kaiken kaikkiaan uusia työllisiä vuonna 2012 oli noin 24 900 vähemmän kuin vuonna 2011.

Uusien työllisten yleisimmät ammattiryhmät vuonna 2012 edellisen vuoden pääasiallisen toiminnan mukaan

Uusien työllisten yleisimmät ammattiryhmät vuonna 2012 edellisen vuoden pääasiallisen toiminnan mukaan

Tarkastelun kohteena olivat vuoden 2012 työllisistä ne, jotka eivät kuuluneet Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan työllisiin edellisenä vuonna.

Yleisimmät ammattiryhmät uusilla työllisillä vaihtelivat sukupuolen ja iän mukaan. Uusista työllisistä vain 18–29-vuotiailla nuorilla yleisin ammattiryhmä naisilla ja miehillä oli sama eli myyjät. (Liitetaulukko 1.)

Yrittäjiä uusista työllisistä oli 4,3 prosenttia eli noin 8 500 henkilöä. Miesten osuus oli hieman naisia suurempi, 54 prosenttia. Uusien yrittäjien tyypillisimmät ammattiryhmät olivat talonrakentajat, ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt, kauppiaat (pienyrittäjät) sekä kampaajat ja parturit (kaikissa henkilöitä noin 300). (Liitetaulukko 2.)

Uusien yrittäjien yleisimmät ammattiryhmät vuonna 2012

Uusien yrittäjien yleisimmät ammattiryhmät vuonna 2012

Työpaikkojen määrä on ollut vuodesta 2007 vuoteen 2012 kasvussa 2) muun muassa sosiaalihuollon laitos- ja avopalvelujen sekä ravitsemistoiminnan toimialoilla 3) . Uusien työllisten yleisimpiä ammattiryhmiä näillä toimialoilla olivat sosiaalialan hoitajat, sairaala- ja laitosapulaiset, päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat, kotityöpalvelutyöntekijät, avustavat keittiötyöntekijät sekä kahvila- ja baarimyyjät. (Liitetaulukko 3.)

Kaikista eri ammattiryhmistä uusien työllisten osuus oli suurin, yli 45 prosenttia, maanviljelyn avustavien työntekijöiden, metsätalouden avustavien työntekijöiden sekä avustavien puutarhatyöntekijöiden ammattiryhmissä. Muun muassa maanviljelyksen avustavina työntekijöinä työskenteli noin 400 uutta työllistä.

Tilastokeskuksen vuoden 2012 työssäkäyntitilastossa 18–74-vuotiaiden palkansaajien ja yrittäjien vuoden viimeisen viikon päätyösuhteen mukaiset ammatit on luokiteltu kansallisen Ammattiluokitus 2010 (AML 2010) -standardin mukaisiin ammattiryhmiin 4) .

Linkit

18–74-vuotiaiden uusien työllisten yleisimmät ammattiryhmät maakunnittain vuonna 2012


1) Opiskelijoista osa aloitti yrittäjänä (2 300 henkilöä eli 2,6 prosenttia).
2) Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-5528. Toimiala, Työnantajasektori ja Työpaikat 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 06.11.2014]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/tyokay/2012/03/tyokay_2012_03_2014-10-10_tie_001_fi.html.
3) Toimialaluokituksen (TOL 2008) 2-numerotason toimialat, joissa eniten kasvua työpaikkojen määrässä ajanjaksolla 2007–2012 (ts. toimialat 87, 88 ja 56).
4) Ammattitieto jäi tuntemattomaksi 3,1 prosentilla kaikista työllisistä ja 11,5 prosentilla uusista työllisistä.

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Mikkelä 029 551 2973, Marketta Oinonen 029 551 3602, tyossakaynti@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (363,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 06.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. toimiala, työnantajasektori ja työpaikat 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2012/04/tyokay_2012_04_2014-11-06_tie_001_fi.html