Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.12.2014

Korkeasti koulutettujen työttömyys lisääntyi noin 30 prosenttia vuodesta 2012

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston vuoden 2013 ennakkotietojen mukaan vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työttömyys on lisääntynyt muita koulutusasteita enemmän viimeisen kymmenen vuoden aikana. Korkeasti koulutettujen työttömien osuus työikäisestä työvoimasta on kasvanut eniten luonnontieteiden ja tekniikan alalla. Yleisintä korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 1) työttömyys oli vuonna 2013 humanistisella ja taidealalla.

Työttömien osuuden muutos¹ vuosina 2003–2013*, vuosi 2003=100

Työttömien osuuden muutos¹ vuosina 2003–2013*, vuosi 2003=100
1) Työttömien osuus työvoimasta, 18–64-vuotias väestö

*) Ennakkotieto

Työttömien osuus 18–64-vuotiaasta työvoimasta laski kaikilla koulutusasteilla ennen vuotta 2008. Vuoden 2008 jälkeen ylimmän korkeakouluasteen tai tutkijakoulutusasteen suorittaneiden työttömien osuus ei ole laskenut alle vuoden 2003 tason. Vuodesta 2012 työttömien osuus työvoimasta kasvoi kaikilla koulutusasteilla, voimakkaimmin kuitenkin korkeasti koulutetuilla (sekä ylempi että alempi korkea-aste).

Työikäisiä työttömiä oli työssäkäyntilaston mukaan vuoden 2013 lopussa 328 000, mikä oli lähes 47 000 (17 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Eniten työttömien määrä kasvoi korkeasti koulutettujen ryhmissä; alimman korkea-asteen tai alemman korkeakouluasteen suorittaneilla työttömyys lisääntyi 29 prosenttia sekä ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutuksen suorittaneilla 31 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden lisääntyneestä työttömyydestä huolimatta, heidän osuutensa kaikista työikäisistä työttömistä on noin viidenneksen, kun taas osuus työllisistä on 41 prosenttia.

Koulutusaloittain tarkasteltuna korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työttömien osuus työvoimasta oli suurin humanistisella ja taidealalla (11,0 %) ja alhaisin terveys- ja sosiaalialalla (2,8 %) vuonna 2013. Terveys- ja sosiaaliala on koulutusaloista ainoa, missä työttömien osuus on alempi kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Tekniikan alalla työttömien osuus kasvoi erityisesti vuonna 2009, mutta kasvu on jatkunut myös viime vuosina.

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työikäisten työttömien osuus samanikäisestä työvoimasta vuosina 2003–2013*, %

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työikäisten työttömien osuus samanikäisestä työvoimasta vuosina 2003–2013*, %
*) Ennakkotieto

Myös työllisten osuudet koko työikäisestä väestöstä vaihtelevat koulutusasteen mukaan. Vuonna 2013 työllisten osuus perusasteen suorittaneilla oli 45 prosenttia, keskiasteen suorittaneilla 68 prosenttia, alimman korkea-asteen tai alemman korkeakouluasteen suorittaneilla 81 prosenttia ja ylemmän korkeakoulu- tai tutkijakoulutusasteen suorittaneilla 86 prosenttia.

Työssäkäyntitilaston työttömyyttä koskevat tiedot saadaan työ- ja elinkeinoministeriön työttömien työnhakijoiden rekisteristä.


1) Korkea-asteen tutkintoon sisältyvät alin korkea-aste, alempi ja ylempikorkeakoulu- sekä tutkijakouluaste.

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Lohikoski 029 551 3396, Aura Pasila 029 551 3576, tyossakaynti@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (276,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. työttömien taustat 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2013/03/tyokay_2013_03_2014-12-16_tie_001_fi.html