Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.9.2016

Vuonna 2014 eniten työpaikkoja terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialalla

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan terveys- ja sosiaalipalveluissa (toimiala Q) työskenteli vuoden 2014 lopussa 386 000 henkeä. Toimialaan Q sisältyvät myös lasten päivähoitopalvelut. Vuosina 2007–2014 terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikkojen määrä kasvoi 34 000:lla (9,8 %). Toimiala oli vuonna 2014 suurin työllistäjä, kun taas vuonna 2007 eniten työpaikkoja oli teollisuudessa (toimiala C), yhteensä 397 000. Vuonna 2014 teollisuuden työpaikkoja oli 103 000 vähemmän (-25,9 %).

Terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä teollisuuden työpaikkojen lukumäärät 2007–2014

Terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä teollisuuden työpaikkojen lukumäärät 2007–2014

Terveys- ja sosiaalipalveluissa 17 prosenttia työpaikoista

Terveys- ja sosiaalipalvelut (toimiala Q) työllisti 386 000 henkeä vuonna 2014 (17,0 % kaikista työpaikoista). Seuraavaksi suurin toimiala teollisuus (toimiala C) työllisti 294 000 henkeä ja kolmanneksi suurin eli tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (toimiala G) työllisti 269 000 henkeä.

Toimialaluokitus 2008:lla on mahdollista tehdä aikasarjavertailuja vuodesta 2007 lähtien. Vuosina 2007–2014 terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikkamäärä kasvoi lukumäärällisesti eniten (34 000 työpaikkaa), kun puolestaan teollisuudesta työpaikkoja väheni eniten (-103 000 työpaikkaa). Tukku- ja vähittäiskaupan; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjauksen toimialalta työpaikkoja hävisi 16 000.

Vuosina 2013–2014 työpaikkojen lukumäärä kasvoi eniten hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (toimiala N), 3 000 työpaikkaa. Vähennys oli suurin teollisuudessa, josta katosi reilut 8 000 työpaikkaa vuoden aikana. Terveys- ja sosiaalipalveluissa työpaikkojen määrä kasvoi vuodessa 500:lla.

Eniten työpaikkoja terveydenhuollon laitospalveluissa

Lähes puolet terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikoista sijoittui vuonna 2014 terveydenhuollon laitospalveluihin (toimiala 861, osuus 25,2 %) ja muihin sosiaalihuollon avopalveluihin (toimiala 889, osuus 22,3 %). Vuodesta 2007 kasvua on tapahtunut eniten vanhusten ja vammaisten asumispalveluissa (toimiala 873), jonne on tullut 13 000 työpaikkaa lisää (57,3 %). Samaan aikaan työpaikkojen määrä on vähentynyt eniten lääkäri- ja hammaslääkäripalveluissa (toimiala 862), reilut 2 000 työpaikkaa (-3,3 %). Toimialojen muutokset on esitetty liitetaulukossa 1.

Toimialaluokitus 2008:ssa terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialalle kuuluvat myös lasten päivähoitopalvelut (toimiala 8891). Lasten päivähoitopalvelut työllistivät vuonna 2014 yhteensä 63 000 henkeä, kun vuonna 2007 määrä oli 60 000 henkeä.

Terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikkojen osuus suurin Etelä-Savossa

Terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikat keskittyivät lukumäärällisesti Uudellemaalle, Pirkanmaalle ja Varsinais-Suomeen. Osuudet alueen työpaikoista kuitenkin vaihtelivat maakunnittain selvästi: Uudellamaalla toimialan työpaikkojen osuus oli matalin eli 13,8 prosenttia. Osuus oli korkein Etelä-Savossa, 21,2 prosenttia (liitetaulukko 2).

Kuntien välillä vaihtelu oli maakuntia suurempaa: Pukkilassa terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikkoja oli vähiten, 4,1 prosenttia kunnan alueella sijaitsevista työpaikoista. Osuus oli korkein Muhoksella, missä työpaikoista 33,3 prosenttia oli terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Tiedot työssäkäyntitilaston toimialoista perustuvat yrityksille sekä valtion virastoille tehtävään tiedonkeruuseen, kuntasektorin palkkatiedusteluun sekä työeläkevakuuttajien tietoihin.

Terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikkojen osuus kunnittain vuonna 2014, %

Terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikkojen osuus kunnittain vuonna 2014, %

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aura Pasila 029 551 3576, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (342,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. työttömien taustat 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2014/03/tyokay_2014_03_2016-09-28_tie_001_fi.html