Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.5.2016

Opiskelijoiden työttömyysriski vuonna 2015 kolminkertainen vuoteen 1988 verrattuna

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2014 lopun työikäisistä opiskelijoista oli työttömänä 14,8 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömyysriski kuvaa vuoden kuluttua työttömänä olleiden osuutta. Vuonna 1988 opiskelijoiden työttömyysriski oli alle viisi prosenttia. Vuoden 2015 lopussa työttömiä oli yhteensä yli 370 000 henkeä. Työssäkäyntitilaston työttömyyttä koskevat tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työttömien työnhakijoiden rekisterin tietoihin.

Työllisten, työttömien ja opiskelijoiden työttömyysriski vuosina 1988–2015

Työllisten, työttömien ja opiskelijoiden työttömyysriski vuosina 1988–2015

Yleinen työttömyysriski kasvanut

Vuoden 2014 työikäisen (18–64-v.) väestön yleinen riski olla työttömänä vuoden 2015 lopussa oli 11,2 prosenttia. Vuotta aiemmin vastaava riski oli 10,7 prosenttia. Riski on kasvanut vuodesta 2011 asti, jolloin se oli 7,5 prosenttia.

Pääasiallisen toiminnan mukaan tarkasteltuna suurin työttömyysriski oli työttömillä, joista 56,1 prosenttia oli työttömänä sekä vuoden 2014 että 2015 lopussa. Riski pienentyi hieman vuoden takaisesta tilanteesta, jolloin se oli 56,6 prosenttia. Työllisten työttömyysriski laski 4,7 prosentista 4,5 prosenttiin. Riski pienentyi myös varus- ja siviilipalvelusmiehillä.

Opiskelijoiden työttömyysriski kolminkertaistunut

Vuosien 2014 ja 2015 välillä työttömyysriski kasvoi muut työvoiman ulkopuolella -olevat ryhmässä 16,2 prosentista 16,9 prosenttiin sekä opiskelijoiden ryhmässä 14,2 prosentista 14,8 prosenttiin. Pitkällä aikavälillä työikäisten opiskelijoiden työttömyysriski on kolminkertaistunut, sillä vuonna 1988 riski oli 4,8 prosenttia. Työttömyysriski on ollut nykytasoa korkeampi vain 1990-luvun laman aikana (korkeimmillaan 1993: 19,5 %). Myös muissa ryhmissä työttömyysriski on 1980-luvun loppuun verrattuna kasvanut selvästi: työttömillä puolitoista- ja työllisillä kaksinkertaiseksi.

Vuonna 2015 opiskelijoiden työttömyysriski oli miehillä (16,1 %) suurempi kuin naisilla (13,6 %). Opiskelijoista suuri osa on 20–30-vuotiaita, joilla työttömyysriski oli muita matalampi.

Opiskelijoiden työttömyysriski sukupuolen ja iän mukaan vuonna 2015

Opiskelijoiden työttömyysriski sukupuolen ja iän mukaan vuonna 2015

Keskiasteen opiskelijoiden työttömyysriski suurin

Riski jäädä työttömäksi oli vuonna 2015 korkein keskiasteen opiskelijoilla (21,9 %). Matalin riski oli alimman korkea-asteen/alemman korkeakouluasteen opiskelijoilla (4,7 %). Tutkijakoulutuksessa olleiden riski (9,6 %) oli korkeampi kuin ylemmän korkeakouluasteen opiskelijoilla (7,9 %). Työttömäksi jääneiden korkea-asteen opiskelijoiden määrä oli yhteensä noin 5 500 henkeä, kun keskiasteen opiskelijoita jäi työttömäksi 24 800. Viiden vuoden aikana kaikkien asteiden opiskelijoiden työttömyysriski on suurentunut, suhteellisesti eniten tutkijakoulutuksessa opiskelevilla.

Opiskelualojen mukaan tarkasteltuna korkein riski jäädä työttömäksi oli palvelualojen koulutuksessa olleilla (20,8 %), seuraavaksi suurin riski oli maa- ja metsätalousalan (18,1 %) sekä tekniikan opiskelijoilla (18,0 %). Matalin riski oli kasvatustieteellisen ja opettajankoulutuksen opiskelijoilla (3,6 %).

Itäisessä Suomessa korkein työttömyysriski

Opiskelijoiden työttömyysriskeissä oli eroja myös opiskelijoiden asuinalueen mukaan. Työttömyysriski oli vuonna 2015 matalin Ahvenanmaalla (7,9 %), Pohjanmaalla (11,3 %) ja Uudellamaalla (11,6 %). Työttömäksi jääneiden osuudet olivat korkeimmat Kymenlaaksossa (20,2 %), Kainuussa (20,0 %) ja Päijät-Hämeessä (18,3 %).


Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aura Pasila 029 551 3576, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (243,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 25.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. työttömien taustat 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2015/02/tyokay_2015_02_2016-05-25_tie_001_fi.html