Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.2.2017

Vuonna 2015 työllistyi 88 000 työtöntä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan 18–64-vuotiaita työllisiä oli vuoden 2015 lopussa 2 231 000 ja työttömiä 375 000. Vuoden 2014 työttömistä noin 88 000 työllistyi vuonna 2015, 3 300 heistä työllistyi yrittäjäksi. Taloudellinen huoltosuhde heikentyi edellisestä vuodesta kahdella henkilöllä; vuonna 2015 sataa työssäkäyvää kohden oli 143 ei-työssäkäyvää henkilöä.

Vuonna 2015 työllistyneet työttömät iän ja sukupuolen mukaan

Vuonna 2015 työllistyneet työttömät iän ja sukupuolen mukaan

Vuoden 2014 työttömistä 88 000 työllistyi vuoden kuluessa

Vuonna 2014 työttömänä olleista henkilöistä työllistyi vuoden 2015 aikana noin 24 prosenttia: 88 000 henkilöä (liitetaulukko 1). 18–24-vuotiaita työllistyi vuonna 2015 yhteensä 14 000. Vanhemmissa ikäluokissa työllistyminen oli vähäisempää: esimerkiksi 55–64-vuotiaista työllistyi vuonna noin 13 prosenttia.

Sukupuolten välillä ei ole suuria eroja työllistyneiden osuudessa: naisilla osuus on 24,3 prosenttia, ja miehillä osuus on ainoastaan 0,2 prosenttiyksikköä pienempi.

Yrittäjäksi työllistyminen oli vähäistä alle 25-vuotiailla työttömillä

Työllisistä 18–64-vuotiaista yrittäjiä oli 232 000, heistä noin 3 300 henkilöä oli vuonna 2014 ollut työttömänä. Määrällisesti yrittäjiksi työllistyneitä työttömiä oli enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta yrittäjäksi työllistyneiden osuus laski, sillä vuonna 2015 työllistyneistä työttömistä 3,7 prosenttia työllistyi yrittäjiksi ja edellisvuonna yrittäjiksi työllistyi 4,1 prosenttia.

Yrittäjäksi ryhtyminen oli yleisintä 35–49-vuotiailla (noin 5 % työllistyneistä). Vanhemmilla ikäryhmillä työttömyydestä yrittäjäksi siirtyminen oli harvinaisempaa: 50 vuotta täyttäneistä työllistyneistä 3,9 prosenttia työllistyi yrittäjiksi vuonna 2015.

Yrittäjiksi työllistyneiden 18–64-vuotiaiden osuus kaikista vuonna 2015 työllistyneistä iän mukaan, %

Ikä Kaikki työllistyneet,
lkm 1)
Yrittäjiksi työllistyneet,
lkm 1)
Yrittäjiksi työllistyneiden
osuus, %
18 - 24 14 073 176 1,3
25 - 29 12 215 379 3,1
30 - 34 11 617 511 4,4
35 - 39 10 040 504 5,0
40 - 44 8 964 436 4,9
45 - 49 9 455 465 4,9
50 - 54 9 452 429 4,5
55 - 59 8 502 316 3,7
60 - 64 3 344 95 2,8
1) Edellisenä vuonna työttömänä olleet

Työttömillä nuorilla yrittäjäksi ryhtyminen oli myös harvinaista: 18–24-vuotiaista työttömistä 1,3 prosenttia työllistyi yrittäjiksi ja kaikista alle 30-vuotiaista työllistyneistä vain 2,1 prosenttia työllistyi yrittäjäksi. Vuonna 2015 yrittäjinä toimi noin 17 300 alle 30-vuotiasta henkilöä, mikä oli 7,4 prosenttia kaikista yrittäjistä. Alle 30-vuotiaista työllisistä suurin osa oli palkansaajia, sillä ainoastaan 3,9 prosenttia heistä toimi yrittäjinä.

Palkansaajia siirtyi yrittäjiksi noin 15 000

Vuonna 2015 yrittäjiksi ryhtyi noin 15 000 palkansaajaa, 2 000 opiskelijaa, 430 eläkeläistä ja muut työvoiman ulkopuolella olevat -ryhmästä 2 700 henkilöä. Työttömistä, palkansaajista ja muut työvoiman ulkopuolella olevat -ryhmään kuuluvista eniten yrittäjäksi ryhtyi 30–34-vuotiaita (liitetaulukko 2).

Siirtymät eri pääasiallisen toiminnan luokista yrittäjäksi vuosien 2014 ja 2015 välillä

Pääasiallinen toiminta vuonna 2014 18–64-vuotiaita yrittäjiä
vuonna 2015
Palkansaajat 14 863
Työttömät 3 311
Opiskelijat 2 029
Eläkeläiset 427
Muut työvoiman ulkopuolella olevat 2 704
Yhteensä 23 402

Alle 30-vuotiaista noin 5 500 siirtyi vuonna 2015 yrittäjäksi. Palkansaajia näistä oli noin 3 000, opiskelijoita 1 200, työttömiä 560 sekä pääasialliselta toiminnaltaan muihin työvoiman ulkopuolisiin kuuluneita 520.


Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Netta Hiitola 029 551 3552, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (263,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. työttömien taustat 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2015/03/tyokay_2015_03_2017-02-17_tie_001_fi.html