Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.5.2017

Työttömyys kääntyi laskuun, mutta koko vuoden työttömänä olleiden määrä jatkoi kasvuaan 2016

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2016 lopussa työttömänä oli 356 000 henkeä, joista noin kolmasosa oli ollut työttömänä koko vuoden. Vuoden aikana vähintään päivän työttömänä olleiden määrä oli 681 000. Työttömien määrä vuoden lopussa sekä työttömänä vuoden aikana olleiden määrä laskivat vuodesta 2015. Samaan aikaan koko vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi lähes 2 000:lla. Työssäkäyntitilaston työttömyyttä koskevat tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työttömien työnhakijoiden rekisterin tietoihin.

Työttömien lukumäärä koko vuoden ajalta työttömyyden keston mukaan vuosina 2011–2016

Työttömien lukumäärä koko vuoden ajalta työttömyyden keston mukaan vuosina 2011–2016

Koko vuoden työttömänä olleiden määrä kaksinkertaistui vuodesta 2011

Työttömyyttä voidaan kuvata työssäkäyntitilastossa joko työttömien lukumääränä vuoden lopussa tai vuoden ajalta kertyneiden työttömyyspäivien lukumääränä henkeä kohti. Päivien määrä on laskettu työttömien työnhakijoiden työnhakujaksojen kestosta. Vuoden lopussa työttömien määrä oli 356 000 henkeä, mutta koko vuoden aikana yhteensä 681 000 henkeä oli vähintään yhden päivän työttömänä työnhakijana.

Koko vuoden ajan työttömänä olleiden määrä on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 2012. Lukumäärä kaksinkertaistui vuosina 2011–2016 ja nousi 122 000 henkeen (liitetaulukko 1). Vuoden ajan työttömänä olleiden osuus kaikista vuoden aikana työttömyyttä kokeneista nousi 18 prosenttiin. Koko vuoden työttömänä olleiden määrän ja osuuden kasvu kuitenkin hidastui vuonna 2016. Työttömyyttä vuoden aikana kokeneiden kokonaismäärä kääntyi laskuun.

Vuoden ajan työttömänä olleet muita työttömiä iäkkäämpiä

Koko vuoden työttömänä olleet olivat muita työttömiä iäkkäämpiä. Ryhmässä, jossa työttömyys oli kestänyt alle vuoden, iän keskiarvo oli 38 vuotta vuonna 2016, kun taas yhtäjaksoisesti koko vuoden työttömänä olleiden keski-ikä oli 48 vuotta. Kuusikymmentä vuotta täyttäneiden osuus oli 26 prosenttia koko vuoden työttömänä olleista, alle vuoden työttömänä olleista vain kuusi prosenttia.

Enemmistö kaikista työttömistä oli miehiä: alle vuoden työttömänä olleista 52 prosenttia ja koko vuoden työttömänä olleista hieman suurempi osuus, 58 prosenttia.

Uudellamaalla työttömyys pitkittyi

Koko vuoden työttömänä olleiden osuus kaikista vuoden aikana työttömyyttä kokeneista oli suurin Uudellamaalla, 21 prosenttia, ja pienin Ahvenanmaalla, kuusi prosenttia (liitetaulukko 2). Koko maassa osuus oli 18 prosenttia.

Kun tarkastellaan kaikkien vuoden aikana työttömyyttä kokeneiden osuutta 18–64-vuotiaasta väestöstä, Uudellamaalla työttömyyttä kokeneiden osuus oli maakunnista kolmanneksi pienin (17 %). Toisin sanoen työttömyyttä kokeneiden osuus väestöstä oli Uudellamaalla keskimääräistä alempi, mutta tässä joukossa verrattain suurella osalla työttömyys oli pitkittynyt koko vuoden kestoiseksi.

Koko maassa työikäisestä väestöstä 21 prosenttia oli jossain vaiheessa vuotta työttömänä. Työttömyyttä kokeneiden osuus oli vuonna 2016 suurin Pohjois-Karjalassa, jossa neljännes työikäisistä oli vuoden aikana ollut työttömänä. Ahvenanmaalla osuus oli pienin, vain kahdeksan prosenttia.

Työttömyyttä edeltää usein työttömyys

Koko vuoden 2016 työttömänä olleista 96 prosenttia oli työttömänä myös vuoden 2015 lopussa, ja lähes puolet oli ollut työttömänä myös koko edeltävän vuoden 2015. Alle vuoden työttömyyttä kokeneista 43 prosenttia oli ollut edellisen vuoden lopussa työttömiä, noin kolmannes työllisiä ja hiukan yli kymmenen prosenttia opiskelijoita.

Vuoden 2016 aikana työttömänä olleiden pääasiallinen toiminta vuonna 2015 työttömyyden keston mukaan, %

Pääasiallinen toiminta 2015 Vuoden 2016 aikana alle vuoden työttömänä olleet, % Koko vuoden 2016 työttömänä olleet, %
Työllinen 33,4 2,2
Työtön 43,3 95,7
Opiskelija, koululainen 11,4 0,3
Muu 11,9 1,8
Yhteensä, % 100,0 100,0
Yhteensä, lkm 558 766 122 097

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aura Pasila 029 551 3576, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (235,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. työttömien taustat 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2016/02/tyokay_2016_02_2017-05-26_tie_001_fi.html