Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.12.2018

Nuorten miesten työttömyysaste naisia korkeampi kaikissa maakunnissa

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2017 lopulla työttömänä oli 296 500 henkilöä. 18–24-vuotiaita oli työttömänä 38 700. Nuorilla miehillä työttömien osuus työvoimasta oli naisia korkeampi kaikissa maakunnissa. Noin joka kolmas työtön nuori oli ollut myös edellisenä vuonna työtön. Työttömistä 18–24-vuotiaista 41 prosenttia oli perheisiin kuulumattomia.

18–24-vuotiaiden työttömyysaste maakunnan ja sukupuolen mukaan 2017*, %

18–24-vuotiaiden työttömyysaste maakunnan ja sukupuolen mukaan 2017*, %
*Tieto on ennakollinen

Vuonna 2017 työttömänä oli 296 500 henkilöä, joista 13 prosenttia oli 18–24-vuotiaita. Ennakkotietojen mukaan 18–24-vuotiaiden työttömyysaste oli noin 15 prosenttia. Työttömien osuus työikäisestä työvoimasta (18–64-vuotiaat) oli noin 11 prosenttia.

Alueittain tarkasteltuna 18–24-vuotiaiden työttömyysaste oli korkein Kymenlaaksossa, jossa 24 prosenttia ikäluokan työvoimasta oli työttömänä.

18–24-vuotiaiden miesten työttömyysaste oli 18 prosenttia, naisilla vastaava osuus oli seitsemän prosenttiyksikköä pienempi (11 prosenttia). Sukupuolten välinen ero työttömyysasteessa vaihteli maakunnittain: Suurin ero oli Etelä-Karjalassa jossa nuorten miesten työttömyysaste oli 14 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten. Vastaavasti ero oli pienin Ahvenanmaalla, jossa nuorten miesten työttömyysaste oli yhden prosenttiyksikön korkeampi kuin naisten.

18–24-vuotiaista työttömistä naisten osuus oli 39 prosenttia. Osuus vaihtelee alueittain: Naisten osuus oli pienin Kainuussa: 32 prosenttia, ja Ahvenanmaalla suurin, 43 prosenttia.

Työtön 18–24-vuotias mies oli useimmiten myös edellisvuonna työtön

18–24-vuotiaita miehiä oli työttömänä 23 700 vuonna 2017. Heistä 8 500 oli ollut työttömänä myös edellisvuonna. Lähes yhtä moni oli opiskelijana vuotta aikaisemmin. Naisia oli työttömänä 15 000, joista suurin osa oli ollut edellisenä vuonna opiskelijana, työttömänä oli ollut 4 200.

Vuonna 2017 työttömänä olleiden 18–24-vuotiaiden pääasiallinen toiminta edellisenä vuonna

Vuonna 2017 työttömänä olleiden 18–24-vuotiaiden pääasiallinen toiminta edellisenä vuonna
*Muu: varusmies, siviilipalvelusmies, eläkeläinen, muu työvoiman ulkopuolella oleva

Työttömistä nuorista 41 prosenttia oli perheisiin kuulumattomia

Työttömistä 18–24-vuotiaista 41 prosenttia oli perheisiin kuulumattomia. Perheasemaltaan lapsen asemassa (asui vanhempiensa kanssa) oli 35 prosenttia. Perheasemaltaan lapsen asemassa olevaksi henkilöksi katsotaan iästä riippumatta vanhempiensa kanssa asuvat omat lapset tai puolison biologiset lapset tai ottolapset.

18–24-vuotiaat työttömät perheaseman mukaan 2017, %

18–24-vuotiaat työttömät perheaseman mukaan 2017, %
*Muu: kuuluu laitosväestöön, perheasema tuntematon tai perheasema äiti/isä, ei puolisoa

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Netta Hiitola 029 551 3552, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (251,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. pääasiallinen toiminta ja ammattiasema 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2017/01/tyokay_2017_01_2018-12-17_tie_001_fi.html