Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.10.2020

Nuorten yrittäjien yleisin toimiala vuonna 2018 oli rakentaminen

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan rakentamisen toimialalla työskenteli 5 700 nuorta yrittäjää. Toimialalla työskenteli noin 14 prosenttia nuorista yrittäjistä. Rakentaminen nousi yleisimmäksi toimialaksi vuonna 2018. Maa-, metsä- ja kalatalous on ollut nuorten yrittäjien yleisin toimiala tätä ennen. Maa-, metsä- ja kalatalouden toimialan suosio nuorten yrittäjien joukossa on laskenut tasaisesti koko 2010-luvun.

18–34-vuotiaiden yrittäjien yleisimmät toimialat vuonna 2018

18–34-vuotiaiden yrittäjien yleisimmät toimialat vuonna 2018

Vuonna 2018 nuoria 18–34-vuotiaita yrittäjiä oli 39 800. Nuorista yrittäjistä 40 prosenttia työskenteli joko rakentamisen, maa-, metsä- ja kalatalouden tai muun palvelutoiminnan toimialalla. Eniten nuoria yrittäjiä työskenteli rakentamisen toimialalla.

Lähes kaksi kolmasosaa (63 %) nuorista yrittäjistä oli miehiä. Miesten yleisimmät toimialat olivat rakentaminen, maa-, metsä- ja kalatalous sekä tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus. Naisten yleisimmät toimialat olivat muu palvelutoiminta, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä maa-, metsä- ja kalatalous. Muun palvelutoiminnan toimialan sisällä yleisiä toimialoja naisilla olivat parturit ja kampaamot (2 390 yrittäjää) sekä kauneudenhoitopalvelut (1 253 yrittäjää). 

Rakentaminen on noussut nuorten yrittäjien suosituimmaksi toimialaksi vuonna 2018. Tätä ennen vuosien 2007–2017 1)  aikana nuorten yrittäjien yleisin toimiala oli maa-, metsä ja kalatalous. Maa-, metsä- ja kalatalouden toimialan suosio nuorten yrittäjien joukossa on laskenut tasaisesti koko 2010-luvun. Vastaavalla aikavälillä nuorten yrittäjien määrä on kasvanut noin kuudella prosentilla (2 290 yrittäjällä).

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla eniten kasvua 2010-luvulla

2010-luvulla määrällisesti eniten suosiotaan on kasvattanut ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimiala, jossa toimi 830 nuorta yrittäjää enemmän vuonna 2018 kuin kahdeksan vuotta aiemmin. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialan sisällä yleisimpiä toimialoja olivat tieteellinen tutkimus- ja kehittäminen, muu liikkeenjohdon konsultointi sekä mainostoimistot. Maa-, metsä ja kalatalouden toimialalla nuorten yrittäjien määrä laski 990:llä.

18–34-vuotiaiden yrittäjien määrän muutos vuodesta 2010 vuoteen 2018

18–34-vuotiaiden yrittäjien määrän muutos vuodesta 2010 vuoteen 2018

Lähes kolmasosa (31 %) nuorista yrittäjistä toimi Uudenmaan maakunnassa. Seuraavaksi eniten nuoria yrittäjiä oli Varsinais-Suomessa (10 %) ja Pirkanmaalla (10 %). Maa- metsä ja kalatalouden toimialalla Uudellamaalla työskenteli vain 5,7 prosenttia nuorista yrittäjistä. Eniten (13 %) maa- metsä ja kalatalouden toimialalla toimivia nuoria yrittäjiä työskenteli Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa.  


1) Toimialaluokitus 2008 on ollut tilastossa käytössä tilastovuodesta 2007.

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Meri Juuti 029 551 3061, Elina Pelkonen 029 551 3011, info@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (250,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. työttömien taustat 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2018/03/tyokay_2018_03_2020-10-16_tie_001_fi.html