Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.12.2021

Työllisten määrä laski eniten nuorten opiskelijoiden joukossa vuonna 2020

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston vuoden 2020 ennakkotietojen mukaan työllisiä opiskelijoita oli vuoden lopussa 254 600, mikä oli lähes kymmenen prosenttia edellisvuotta vähemmän. Työllisten opiskelijoiden määrä laski kaikilla muilla koulutusaloilla paitsi terveys- ja hyvinvointialalla, jossa työllisten opiskelijoiden määrä kasvoi edellisvuodesta. Opiskelijoiden työllisyysaste laski kaksi prosenttiyksikköä ollen 48 prosenttia vuonna 2020. Työllisyysaste laski opiskelijoiden joukossa kaikilla koulutusaloilla.

Työllisten opiskelijoiden määrä koulutusaloittain vuosina 2019 ja 2020*

Työllisten opiskelijoiden määrä koulutusaloittain vuosina 2019 ja 2020*
* Tieto on ennakollinen

Suomessa oli vuoden 2020 lopussa 254 600 työllistä opiskelijaa, mikä oli 9 prosenttia eli 25 900 työllistä vähemmän vuoden takaiseen verrattuna. Kaikkien työllisten osuus laski puolestaan 5 prosenttia edellisvuodesta. Koulutusaloittain tarkasteltuna työllisten opiskelijoiden määrä laski eniten kaupan, hallinnon ja oikeustieteen (-2 600) palvelualojen (-2 300) sekä yleissivistävän koulutuksen (-2 300) opiskelijoilla. Terveys- ja hyvinvointialan opiskelijoilla työllisten määrä sen sijaan kasvoi 900 henkilöllä. 1)

Työllisten määrä laski eniten nuorten opiskelijoiden joukossa vuonna 2020. Alle 30-vuotiaita työllisiä opiskelijoita oli 134 200, mikä oli 13 prosenttia eli 20 700 edellisvuotta vähemmän. Kaikkien työllisten alle 30-vuotiaiden osuus laski puolestaan 9 prosentilla edellisvuodesta. Alle 20-vuotiaiden työllisten opiskelijoiden määrä laski 3 900, 20–24-vuotiaiden 7 100 ja 25–29-vuotiaiden 9 700 henkilöllä. Iältään 30–39-vuotiaiden työllisten opiskelijoiden määrä laski 4 500 ja neljäkymmentävuotiaiden ja sitä vanhempien 630 henkilöllä edellisvuodesta.

Lähes kolme viidestä vuoden 2020 työllisestä opiskelijasta oli naisia. Edellisvuoteen nähden työllisten opiskelijoiden määrä laski sekä naisilla että miehillä noin 13 000 työllisellä. Koulutusaloittain tarkasteltuna naisia oli eniten terveys- ja hyvinvointialan sekä kasvatusalan koulutusta suorittavissa työllisissä opiskelijoissa (molemmissa 80 %). Miehiä oli puolestaan eniten tekniikan alan sekä tietojenkäsittely ja tietoliikenteen (ICT) työllisissä opiskelijoissa (molemmissa 75 %).

Maakunnittain tarkasteltuna työllisten opiskelijoiden määrä laski vuonna 2020 suhteellisesti eniten Satakunnassa (-16 %), Lapissa (-13 %) ja Uudellamaalla (-12 %). Opiskelijoiden määrän suhteellinen lasku edellisvuoteen nähden oli pienin Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla (- 2,8 %; - 3,5 %) sekä Kanta-Hämeessä (- 3,9 %).

Opiskelijoiden työllisyys laski kaikilla koulutusaloilla

Opiskelijoiden työllisyysaste oli 48 prosenttia vuonna 2020. Edellisenä vuonna opiskelijoiden työllisyysaste oli kaksi prosenttiyksikköä korkeampi eli 50 prosenttia. Koulutusaloittain tarkasteltuna eniten työllisiä suhteessa kaikkiin saman alan opiskelijoihin (18–74-vuotiaista) oli kaupan, hallinnon ja oikeustieteen (61 %), terveys- ja hyvinvointialan (60 %) sekä kasvatusalan (58 %) opiskelijoissa. Vähiten työllisiä oli yleissivistävän koulutuksen opiskelijoissa, jossa työllisten osuus oli 24 prosenttia.

Opiskelijoiden työllisyys laski vuonna 2020 kaikilla koulutusaloilla. Yleissivistävän koulutuksen opiskelijoilla työllisyys laski suhteessa eniten; se oli 8 prosenttiyksikköä edellisvuotta matalampi. Seuraavaksi eniten työllisyys laski palvelualoilla sekä humanistisilla- ja taidealoilla (5 prosenttiyksikköä molemmissa). Vähiten työllisyys laski terveys- ja hyvinvointialan opiskelijoilla (yhden prosenttiyksikön) sekä maa- ja metsätalousalan opiskelijoilla (2 prosenttiyksikköä).

Opiskelijoiden työllisyysaste koulutusaloittain vuosina 2019 ja 2020, %

Opiskelijoiden työllisyysaste koulutusaloittain vuosina 2019 ja 2020, %

Pääasialliselta toiminnaltaan opiskelijoiden määrä kasvoi vuonna 2020. Heitä oli vuoden 2020 lopussa 424 200, mikä oli 6 prosenttia eli 23 300 pääasialliselta toiminnaltaan opiskelijaa edellisvuotta enemmän. Pääasiallisen toiminnaltaan opiskelijat eivät kuulu työllisten, työttömien, varusmiesten tai siviilipalvelusmiesten ryhmiin, ja täyttävät työssäkäyntitilaston mukaisen opiskelijan määritelmän 2) . Pääasialliselta toiminnaltaan opiskelijoista 222 600 eli hieman yli puolet olivat tehneet myös palkallista työtä vuoden 2020 aikana (esim. kesätöitä), mutta he eivät kuulu työllisiin vuoden viimeisellä viikolla. Palkallista työtä vuoden aikana tehneiden pääasialliselta toiminnaltaan opiskelijoiden osuus laski 6 prosenttia vuonna 2020. Palkkaa ansainneiden pääasialliselta toiminnaltaan opiskelijoiden mediaani ansiot olivat 1 800 euroa ja ylimpään tuloneljännekseen pääsi 5 700 euron ansioilla. 85 prosenttia palkkaa saaneista pääasialliselta toiminnaltaan opiskelijoista oli alle 30-vuotiaita.


1) Työllisten opiskelijoiden määrään lukeutuvat ne työlliset 18–74-vuotiaat henkilöt, jotka ovat kirjoilla oppilaitoksessa syyslukukaudella, saavat opintotukea syksyllä tai ovat työvoimakoulutuksessa vuoden lopussa. Koulutusalatarkasteluissa mukana ovat kirjoilla oppilaitoksessa syyslukukaudella olevat.
2) Työssäkäyntitilastossa pääasialliselta toiminnaltaan opiskelijaksi lukeutuvat 15–74-vuotiaat, jotka ovat kirjoilla oppilaitoksessa syyslukukaudella, ovat saaneet opintotukea syksyllä, ovat työvoimakoulutuksessa vuoden lopussa tai ovat 9.- tai 10.- luokalla tai iältään 15-vuotiaita.

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Meri Raijas 029 551 3061, Mikko Toiviainen 029 551 3589, info@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (256,5 kt)

Julkistukset
Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. ammatti ja sosioekonominen asema 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2020/01/tyokay_2020_01_2021-12-16_tie_001_fi.html