Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto ja suhteellinen osuus toimialoittain (TOL 2008) 2008–2009

Toimiala Vuosi
2008 2009
Liikevaihto,
miljoonaa euroa
Osuus,
prosenttia
1)
Liikevaihto,
miljoonaa euroa
Osuus,
prosenttia
1)
Kaivostoiminta ja louhinta (B) 291 23,8 300 24,8
Teollisuus (C) 31 686 21,0 21 778 18,9
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D) 1 011 9,3 1 049 9,4
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto,
jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)
379 16,9 147 9,1
Rakentaminen (F) 3 208 11,8 2 673 11,0
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen
ja moottoripyörien korjaus (G)
35 469 28,4 26 223 24,2
Kuljetus ja varastointi (H) 3 958 17,9 3 138 16,1
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) 412 7,5 376 7,2
Informaatio ja viestintä (J) 5 410 34,0 4 924 31,8
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 1 288 .. 2) 1 393 .. 2)
Kiinteistöalan toiminta (L) 888 17,6 486 9,3
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M) 2 146 17,7 1 998 18,1
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N) 2 470 28,6 2 390 28,9
Koulutus (P) 33 6,5 19 3,9
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) 158 4,5 424 11,1
Taiteet, viihde ja virkistys (R) 52 1,5 49 1,4
Muut 104 .. 2) 98 .. 2)
Yhteensä 88 960 22,4 67 464 20,1
1) Verrattuna kaikkiin toimialalla toimiviin yrityksiin.
2) Tieto ei ole vertailukelpoinen.

Lähde: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Pakola (09) 1734 2982, Mari Rantanen (09) 1734 2451, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. 2009, Liitetaulukko 5. Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto ja suhteellinen osuus toimialoittain (TOL 2008) 2008–2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ulkoy/2009/ulkoy_2009_2010-11-26_tau_005_fi.html