Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.12.2018

Ulkomaiset tytäryhtiöt merkittäviä teollisuudessa

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa sijaitsevat ulkomaiset yritykset tuottivat liikevaihtoa 92,2 miljardia euroa vuonna 2017. Tämä oli yhdeksän prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna. Teollisuuden toimiala oli merkittävin sekä henkilöstön lukumäärällä että liikevaihdolla mitattuna. Eniten liikevaihtoa tuottivat ruotsalaiset, saksalaiset, yhdysvaltalaiset, sveitsiläiset ja tanskalaiset yritykset. Ruotsalaisyhtiöiden liikevaihdon osuus suomessa sijaitsevista ulkomaisista yrityksistä oli 22,1 prosenttia. Ulkomaiset yritykset työllistivät 254 980 henkilöä eli hieman edellisvuotta enemmän. Ulkomaisten yritysten lukumäärä laski hieman ollen 4 308 kappaletta.

Ulkomaisten yritysten liikevaihto 2017 toimialoittain (pl. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous)*

Ulkomaisten yritysten liikevaihto 2017 toimialoittain (pl. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous)*
*viisi merkittävintä maata liikevaihdon määrällä mitattuna

Ulkomaiset yritykset työllistävät 17,5 prosenttia Suomessa toimivien yritysten henkilöstöstä (liitekuvio 1). Osuus nousi hieman edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon osuus kohosi hieman ollen 22,4 prosenttia Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta. Osuudet kuitenkin vaihtelevat merkittävästi toimialoittain. Päätoimialoilla liikevaihdon ja henkilöstön osuudet vaihtelevat 8 prosentista 42 prosenttiin.

Kaivostoiminnan ja louhinnan sekä informaation ja viestinnän toimialojen ulkomaiset yritykset Suomessa työllistivät ja tuottivat eniten liikevaihtoa suhteessa kokonaisyrityskantaan (liitekuvio 2). Hieman erilaisen kuvan asiasta saa, kun tarkastellaan osuuksien sijaan henkilöstön määrää ja liikevaihtoa. Näin mitattuna merkittävimmät toimialat ovat teollisuuden toimiala sekä tukku- ja vähittäiskaupan toimiala. Teollisuuden toimiala työllisti 73 090 henkilöä eli 29 prosenttia ulkomaisten yhtiöiden työntekijöistä ja sen liikevaihto oli 31 miljardia euroa. Tukku- ja vähittäiskauppa työllisti 47 120 henkilöä ja sen liikevaihto oli 31 miljardia euroa (Liitekuvio 3).

Yhtiön kansallisuus tilastoidaan perimmäistä määräysvaltaa käyttävän tahon mukaan. Useimmiten tämä on ulkomailla sijaitseva yritys, joka omistaa yhtiöstä yli 50 prosenttia suoraan tai välillisesti. Suomessa sijaitsevia tytäryhtiöitä omistavat selvästi eniten ruotsalaiset yritykset. Ruotsalaiset yritykset myös työllistävät ulkomaisista yhtiöistä eniten, 83 740 henkilöä, mikä oli hieman edellisvuotta vähemmän. Myös liikevaihdolla mitattuna ruotsalaiset yhtiöt ovat merkittävimpiä, 20 miljardilla eurolla, minkä kasvu kolme prosenttia oli hyvin maltillista edellisvuoteen verrattuna. (Liitekuvio 4).


Lähde: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (257,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ulkoy/2017/ulkoy_2017_2018-12-18_tie_001_fi.html