Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.12.2020

Britannialaisyhtiöiden liikevaihto laski erityisesti teollisuudessa ja kaupanalalla

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa sijaitsevat ulkomaiset yritykset tuottivat liikevaihtoa 98 miljardia euroa vuonna 2019. Tämä oli kaksi prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna. Eniten liikevaihtoa tuottivat ruotsalaiset, saksalaiset, yhdysvaltalaiset, tanskalaiset ja britannialaiset yritykset. Britannialaisyhtiöiden liikevaihdon osuus Suomessa sijaitsevista ulkomaisista yrityksistä oli viisi prosenttia. Teollisuuden toimiala oli merkittävin sekä henkilöstön lukumäärällä että liikevaihdolla mitattuna. Ulkomaisten yritysten lukumäärä nousi hieman ollen 4 440 kappaletta.

Ulkomaisten yritysten liikevaihto 2018-2019 toimialoittain (pl. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous)*

Ulkomaisten yritysten liikevaihto 2018-2019 toimialoittain (pl. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous)*

*viisi merkittävintä maata liikevaihdon määrällä mitattuna

Ulkomaiset yritykset työllistävät 18,2 prosenttia Suomessa toimivien yritysten henkilöstöstä (liitekuvio 1). Osuus nousi hieman edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon osuus säilyi samana, 22,8 prosenttia, Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta. Osuudet kuitenkin vaihtelevat merkittävästi toimialoittain. Päätoimialoilla liikevaihdon ja henkilöstön osuudet vaihtelevat 7 prosentista 40 prosenttiin.

Suomessa sijaitsevat informaation ja viestinnän sekä kaivostoiminnan ja louhinnan toimialojen ulkomaiset yritykset tuottivat eniten liikevaihtoa suhteessa kokonaisyrityskantaan, kun taas ulkomaiset terveys- ja sosiaalialan sekä kaivostoiminnan ja louhinnan toimialojen alan yritykset työllistivät eniten suhteessa kokonaisyrityskantaan (liitekuvio 2). Hieman erilaisen kuvan asiasta saa, kun tarkastellaan osuuksien sijaan henkilöstön määrää ja liikevaihtoa. Näin mitattuna merkittävimmät toimialat ovat teollisuuden toimiala sekä tukku- ja vähittäiskaupan toimiala. Teollisuuden toimiala työllisti 78 700 henkilöä eli 28 prosenttia ulkomaisten yhtiöiden työntekijöistä ja sen liikevaihto oli 33 miljardia euroa. Tukku- ja vähittäiskauppa työllisti 50 700 henkilöä ja sen liikevaihto oli 32 miljardia euroa (Liitekuvio 3).

Yhtiön kansallisuus tilastoidaan perimmäistä määräysvaltaa käyttävän tahon mukaan. Useimmiten tämä on ulkomailla sijaitseva yritys, joka omistaa yhtiöstä yli 50 prosenttia suoraan tai välillisesti. Suomessa sijaitsevia tytäryhtiöitä omistavat selvästi eniten ruotsalaiset yritykset. Ruotsalaiset yritykset myös työllistävät ulkomaisista yhtiöistä eniten, 75 600 henkilöä, mikä oli noin 2 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Myös liikevaihdolla mitattuna ruotsalaiset yhtiöt ovat merkittävimpiä, 21 miljardilla eurolla. Liikevaihdon kasvu, 1 prosenttia, oli hyvin maltillinen edellisvuoteen verrattuna. (Liitekuvio 4).

Britannia oli vuonna 2019 viimeistä vuottaan Euroopan Unionin jäsenenä. Tämä ei juurikaan näkynyt yritysten lukumäärässä vaan kasvua oli vain neljä prosenttia. Henkilöstön lukumäärä pysyi liki samassa 24 000 henkilössä. Liikevaihto putosi kahdeksan prosenttia ollen 4,9 miljardia euroa. Palveluala tuotti eniten britannialaisten yritysten liikevaihtoa 2,4 miljardia euroa. Liikevaihto putosi eniten kaupan ja teollisuuden toimialoilla.


Lähde: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (258,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ulkoy/2019/ulkoy_2019_2020-12-17_tie_001_fi.html