Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 8. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2012 (Korjattu 30.10.2018)

Korjattu 30.10.2018. Korjatut luvut on merkitty punaisella.
  2012
Vakuutusmaksutulo, 1000 euroa Maksetut korvaukset, 1000 euroa Ilmoitettujen vahinkojen lkm Sopimusten tai vakuutusten lkm Vakuutettujen lkm
Vahinkovakuutus yhteensä 3 774 825 -2 725 579 1 642 851 16 245 280 ..1)
Vahinkovakuutuksen ensivakuutus yhteensä 3 625 815 -2 604 597 1 642 273 16 209 515 ..
Lakisääteinen tapaturma 615 144 -472 852 174 072 202 345 ..
Urheilijoiden tapaturma 4 106 -4 717 1 369 64 ..
Muu tapaturma 150 419 -84 088 128 611 1 458 876 ..
Sairaus 236 366 -187 549 396 689 924 634 ..
Maa-ajoneuvot 624 817 -459 600 372 345 2 036 573 ..
Raiteilla liikkuva kalusto 103 -1 .. .. ..
Ilma-alukset 12 .. 2 4 ..
Alukset 66 102 -44 188 6 328 116 403 ..
Kuljetettavat tavarat 51 755 -24 197 33 347 379 465 ..
Tulipalo ja luonnonvoimat 300 799 -261 588 31 534 2 381 943 ..
Muut omaisuudelle aiheutuneet vahingot 458 084 -353 120 324 953 2 230 401 ..
Moottoriajoneuvon vastuu 768 025 -490 429 133 572 3 050 832 ..
Ilma-aluksen vastuu .. -12 .. .. ..
Vesiliikennealuksen vastuu 1 534 -347 54 4 332 ..
Yleinen vastuu 192 317 -135 686 23 256 1 697 723 ..
Luotto 12 923 -1 728 178 3 437 ..
Takaus 20 132 -2 310 123 19 525 ..
Muut varallisuusvahingot 55 577 -40 447 2 817 132 587 ..
Oikeusturva 67 599 -41 738 13 023 1 570 371 ..
Matka-apu .. .. .. .. ..
Vahinkovakuutuksen tuleva jälleenvakuutus yhteensä 149 010 -120 983 578 35 765 ..
Kotimainen jälleenvakuutus 59 985 -62 319 54 4 541 ..
Ulkomainen jälleenvakuutus 89 025 -58 664 524 31 224 ..
1) 1) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Vakuutustoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Kerttu Helin 09 1734 3330, Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 11.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2012, Liitetaulukko 8. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2012 (Korjattu 30.10.2018) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2012/vato_2012_2013-12-11_tau_008_fi.html