Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Henkivakuutusyhtiöiden suoritukset ja vastuut 2015

  2015
Vakuutussopimuksista aiheutuneet suoritukset, 1000 euroa Henkivakuutus yhteensä 2 821 183
  Yksilöllinen henkivakuutus yhteensä 2 757 843
Yksilöllinen henkivakuutus - Vakuutussummat kuolintapauksessa 275 398
Yksilöllinen henkivakuutus - Vakuutussummat vakuutusajan päättyessä 742 505
Yksilöllinen henkivakuutus - Takaisinostot 1 689 839
Yksilöllinen henkivakuutus - Vakuutussummat pysyvän työkyvyttömyyden sattuessa 13 299
Yksilöllinen henkivakuutus - Muut korvaukset 36 802
Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen vakuutussummat kuolintapauksessa 24 734
Muu ryhmähenkivakuutus yhteensä 38 607
Muu ryhmähenkivakuutus - Vakuutussummat kuolintapauksessa 13 947
Muu ryhmähenkivakuutus - Vakuutussummat pysyvän työkyvyttömyyden sattuessa 1 101
Muu ryhmähenkivakuutus - Muut korvaukset 23 559
Eläkevakuutus yhteensä 1 120 330
Yksilöllinen eläkevakuutus yhteensä 731 894
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 666 828
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muut korvaukset 15 377
Yksilöllinen eläkevakuutus - Takaisinostot 49 688
Ryhmäeläkevakuutus yhteensä 388 436
Ryhmäeläkevakuutus- Vanhuuseläkkeet 353 452
Ryhmäeläkevakuutus - Muut korvaukset 16 804
Ryhmäeläkevakuutus- Takaisinostot 18 180
Ensivakuutuksesta maksetut korvaukset yhteensä 3 941 513
Jälleenvakuutuksesta maksetut korvaukset yhteensä 72
Maksetut korvaukset yhteensä 3 941 585
Vakuutusmaksuvastuu, 1000 euroa Henkivakuutus yhteensä 30 090 223
Eläkevakuutus yhteensä 14 918 565
Henkivakuutus - Yksilöllinen henkivakuutus 30 009 459
Henkivakuutus - Työntekijäin ryhmähenkivakuutus 39 981
Henkivakuutus - Muu ryhmähenkivakuutus 40 783
Eläkevakuutus - Yksilöllinen eläkevakuutus 11 109 467
Eläkevakuutus - Ryhmäeläkevakuutus 3 809 098
Ensivakuutuksen vakuutusmaksuvastuu yhteensä 45 008 787
Jälleenvakuutuksen vakuutusmaksuvastuu yhteensä 1 132
Vakuutusmaksuvastuu yhteensä 45 009 919
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuusta - 1)
Korvausvastuu (ml. tasoitusmäärä), 1000 euroa Henkivakuutus yhteensä 326 205
Eläkevakuutus yhteensä 5 416 439
Henkivakuutus - Yksilöllinen henkivakuutus 298 559
Henkivakuutus - Työntekijäin ryhmähenkivakuutus 11 311
Henkivakuutus - Muu ryhmähenkivakuutus 16 335
Eläkevakuutus - Yksilöllinen eläkevakuutus 2 375 284
Eläkevakuutus - Ryhmäeläkevakuutus 3 041 155
Ensivakuutuksen korvausvastuu yhteensä 5 742 644
Jälleenvakuutuksen korvausvastuu yhteensä 944
Korvausvastuu yhteensä 5 743 588
Jälleenvakuuttajien osuus korvausvastuusta -
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Vakuutustoiminta 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 21.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2015, Liitetaulukko 4. Henkivakuutusyhtiöiden suoritukset ja vastuut 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2015/vato_2015_2016-11-21_tau_004_fi.html