Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Vakuutusyhtiöiden taseet 2017, milj. euroa

  2017
Työeläkevakuutusyhtiö Henkivakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla Vahinkovakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 87 92 218
Sijoitukset yhteensä 94 288 18 565 11 153
Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset . 37 739 .
Saamiset yhteensä 10 257 347 1 306
Muu omaisuus yhteensä 4 387 1 930 791
Siirtosaamiset yhteensä 436 227 115
VASTAAVAA 109 455 58 901 13 582
Oma pääoma /peruspääoma yhteensä 412 2 252 3 182
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 8 2 12
Pääomalainat 0 515 135
Vakuutustekninen vastuuvelka, oma osuus 99 090 17 800 9 575
Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka, oma osuus . 37 768 .
Pakolliset varaukset yhteensä 0 0 3
Jälleenvakuutustalletevelat 0 1 0
Muut velat yhteensä 9 432 365 548
Siirtovelat 513 197 127
VASTATTAVAA 109 455 58 901 13 582

Lähde: Vakuutustoiminta 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Antti Suutari 029 551 3257, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2017, Liitetaulukko 1. Vakuutusyhtiöiden taseet 2017, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2017/vato_2017_2018-10-31_tau_001_fi.html