Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2020

  2020
Vakuutusmaksutulo, 1000 euroa Maksetut korvaukset, 1000 euroa Ilmoitettujen vahinkojen lkm Sopimusten tai vakuutusten lkm Vakuutettujen lkm
Vahinkovakuutus yhteensä 3 828 099 -2 633 604 1 856 272 26 715 371 13 487 727
Vahinkovakuutuksen ensivakuutus yhteensä 3 655 408 -2 540 738 1 855 832 25 734 124 13 487 727
Lakisääteinen tapaturma 442 020 -347 730 135 330 245 682 1 527 145
Urheilijoiden tapaturma 1 215 -537 457 62 500
Muu tapaturma 179 309 -97 367 138 117 1 690 176 7 913 671
Sairaus 429 414 -297 935 572 444 1 637 285 4 046 411
Maa-ajoneuvot 714 523 -530 978 432 234 2 784 047 .
Raiteilla liikkuva kalusto .. .. .. .. .
Ilma-alukset .. .. .. .. .
Alukset 96 348 -66 207 8 711 205 002 .
Kuljetettavat tavarat 43 341 -19 165 35 048 1 154 277 .
Tulipalo ja luonnonvoimat 335 719 -222 470 34 314 2 811 334 .
Muut omaisuudelle aiheutuneet vahingot 498 864 -333 692 363 101 2 593 614 .
Moottoriajoneuvon vastuu 568 976 -362 927 80 575 5 003 945 .
Ilma-aluksen vastuu 0 0 0 0 .
Vesiliikennealuksen vastuu 5 171 -2 131 125 49 415 .
Yleinen vastuu 174 292 -141 809 19 982 3 491 375 .
Luotto 250 9 3 17 152 .
Takaus 24 861 -3 463 209 9 257 .
Muut varallisuusvahingot 64 637 -72 430 21 356 487 996 .
Oikeusturva 75 570 -41 899 13 826 3 553 500 .
Matka-apu 0 0 0 0 .
Vahinkovakuutuksen tuleva jälleenvakuutus yhteensä 172 691 -92 866 .. 981 247 .
Kotimainen jälleenvakuutus 97 490 -55 205 92 425 .
Ulkomainen jälleenvakuutus 75 201 -37 661 .. 980 822 .
1) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Vakuutustoiminta 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matias Hämäläinen 029 551 3737, Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 28.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2020, Liitetaulukko 4. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2020/vato_2020_2021-10-28_tau_004_fi.html